Vastuullinen sijoittaminen – Missä mennään vuonna 2022?

Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut viime vuosina megatrendiksi, josta puhutaan mediassa, podcasteissa, blogeissa ja Instagram-päivityksissä. Laskentatoimen yliopistonopettaja, vastuullisen sijoittamisen tutkija Matleena Pietiläinen pohtii aihetta avoimen blogissa.

Mitä vastuullinen sijoittaminen on? Sen puitteissa yhtiöitä tarkastellaan taloudellisten mittareiden lisäksi vastuullisuuden näkökulmista. Vastuullisella sijoittamisella ja laajemmin kestävällä rahoituksella on vaikutuksensa lukuisiin asioihin niin globaalisti kuin paikallisestikin.

Vastuulliselle sijoittamiselle ei ole vakiintunut virallista, standardisoitua määritelmää. Sillä kuitenkin tarkoitetaan sijoitustoimintaa, jossa perinteisen taloudellisen sijoitusanalyysin lisäksi tai sen ohella yhtiöitä tarkastellaan ja sijoituspäätöksiä tehdään huomioiden yhtiöiden toimintaan oleellisesti vaikuttavia ympäristövaikutuksia (Environmental), sosiaalista vastuuta (Social) ja niiden hallintotapaa (Governance) (mukaillen Silvola & Landau 2019).

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhuttaessa käytetään usein termiä ESG, joka on lyhenne edellä mainituista sanoista. ESG-asioihin liittyvät tekijät toimivat siis sijoittajien työkaluna sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioitaessa. Vastuullista sijoittumista voi harjoittaa käytännössä monella eri tapaa ja sijoittajan täytyy miettiä omiin tavoitteisiin sopivat toimintatavat.

Hyväntekeväisyyttä, viherpesua vai aidosti vaikuttavaa?

Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on parantaa sijoitusten tuotto- ja riskiprofiilia eli sitä ei voida pitää hyväntekeväisyytenä, jossa vastuullisuuden huomioimisella ollaan valmiita tinkimään sijoitusten tuottavuudesta. Parhaimmillaan nämä tavoitteet, tuoton kasvattaminen ja yhtiöiden vastuullisuus asioiden edistäminen toteutuvat molemmat.

Julkisessa keskustelussa on kuitenkin ollut havaittavissa toisistaan enemmän ja vähemmän eroavia näkemyksiä siitä, mitä vastuullisella sijoittamisella todella tavoitellaan. Mikä on vastuullisuuden vaikutus tuottoon ja toisaalta mikä on sen huomioimisen kustannus. Puhutaanko kiihtyvän ilmastonmuutoskeskustelun varjolla tuotetusta keinotekoisesta ilmiöstä, jolla tavoitellaan sijoitusmarkkinoiden hetkellisempää mielenkiintoa ja pikavoittoja. Vai onko vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistumassa sijoittamistavaksi, joka on syrjäyttänyt tai ainakin lähivuosien kuluessa syrjäyttää perinteisen, puhtaasti taloudellisten tunnuslukujen analysointiin perustuvan sijoittamistyylin. Ja ennen muuta voidaanko sijoittamisella todella vaikuttaa vastuullisuuden kehittymiseen, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, myönteisesti.

Kriisien vuosi heijastuu myös vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullisen sijoittamisen tutkijana olen kiinnostunut seuraamaan, mihin suuntaan tämä nopeasti kasvanut sijoittamistapa on kehittymässä tulevaisuudessa. Viimeaikaiset ja käynnissä olevat kriisitilanteet ovat vaikuttaneet monella tapaa maailmantilanteeseen ja luoneet oman varjonsa sen ylle. Tällä on väistämättä seurausvaikutuksensa myös vastuulliseen sijoittamiseen. Nopeasti kehittyvän aiheen seuraamisessa etenkin keskustelut vastuullisen sijoittamisen ammattilaisten kanssa antavat mielenkiintoista näkökulmaa markkinoiden kehittymisestä ja tuoretta tietoa aiheen käytännöistä.

Asiantuntijan näkemyksiä: Mika Leskinen, S-pankki

Jututin taannoin S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskistä ja kysyin, miltä kuluva vuosi on näyttänyt vastuullisen sijoittamisen markkinoilla, ja mitkä ovat olleet pandemian sekä Ukrainan kriisin vaikutukset markkinoiden kehittymiseen. Tähän blogin loppuun jaan teille lukijoille Mikan kommentit markkinoiden viimeaikaisista tapahtumista ja arviot tulevaisuuden kehityksestä.

Mitä erityistä nostaisit esiin vastuullisen sijoittamisen vuodesta 2022?

Uutena asiana on tullut Ukrainan sota. Sijoittaja joutuu pohtimaan osittain uusia asioita. Harva on linjannut aiemmin esimerkiksi sitä, miten suhtautua yhtiöihin, joilla on liiketoimintaa (myyntiä tai tuotantoa) maassa, joka käy hyökkäyssotaa. Lisäksi aseisiin sijoittaminen tai sijoittamatta jättäminen todennäköisesti tulee nousemaan keskusteluun siitä näkökulmasta, että miten suhtautua aseisiin, joilla puolustetaan maata. Lisäksi valtionlainoihin sijoittamisessa tullaan näkemään todennäköisesti aiempaa enemmän poissulkemisia.

Ovatko ESG-sijoitukset tuottaneet havaintojesi mukaan enemmän kriisien aikana (kuten nyt pandemiatilanteessa) kuin markkinoiden tuotteet keskimäärin? Toisin sanoen, miten näet koronan vaikutukset markkinoihin ja ESG-tuotteisiin laajemmin?

Näihin on vaikea ottaa kantaa yksiselitteisesti, mutta on viitteitä siitä, että esimerkiksi pahimmassa koronakuopassa paremman ESG-luokituksen yhtiöt menestyivät markkinaa paremmin. Viime vuosi kokonaisuutena oli vaihteleva. Pariisin sopimuksen mukaiset indeksit menestyivät hyvin, mutta vaikkapa uusiutuvaan energiaan suuntautuneet yhtiöt eivät menestyneet hyvin vuonna 2021.

Miten sijoituskohteille asetetut vastuullisuusvaatimukset tulevat näkemyksesi mukaan kehittymään seuraavien vuosien aikana (esim. 5—10 vuoden aikajänteellä)? Mitkä ovat suurimmat syyt muutosten taustalla?

Uskoisin että erilaiset CO2 -päästöihin liittyvät vaatimukset tulevat saamaan entistä suuremman merkityksen. Tämän ympärille voi tulla myös uusia sijoitusstrategioita aiempaa enemmän. Muutoin esimerkiksi ESG-luokitukset tulevat varmasti kehittymään ja tietoisuus niiden hyvistä ja huonoista puolista kasvaa.

Kiitos Mikalle kommenteista!

Matleena Pietiläinen
yliopistonopettaja, laskentatoimi


Lähteet: Silvola, H & Landau,T. 2019 Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Helsinki: Alma Talent