Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 • AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.
 • Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

Näin haet korvaavuutta

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä osakorvaavuuksia. 

 1. Huolehdi opinto-oikeudesta ja maksuista. Sinulla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus opintojaksoon tai kokonaisuuteen, johon haet osaamisen tunnistamista tai hyväksilukua. Korvattavista opinnoista maksat myös normaalin opintomaksun.
 2. Perehdy periaatteisiin. Avoimessa yliopistossa noudatetaan Jyväskylän yliopiston AHOT-periaatteita sekä mahdollisia tiedekuntien ja kielikeskuksen tarkentavia ohjeita.
 3. Kysy tarvittaessa. Sinua ohjaavat oppiaineiden opettajat ja koulutuspäälliköt, joilta saat apua hakemuksen täyttämiseen ja tarvittaviin dokumentteihin liittyen. Oppiaineen yhteyshenkilöt löydät oppiaineen sivulta. Opiskelijapalveluistamme voit kysyä opinto-oikeuksista ja maksuista. 
 4. Täytä sähköinen lomake. Valitse vastaanottajaksi avoin yliopisto. Lähetä jokaisesta korvaavuudesta oma hakemus, ja muista lisätä mukaan myös tarvittavat liitteet (todistuksen ja/tai opintosuoritusotteen lisäksi myös kurssi/sisältökuvaus).
  1. Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen
  2. Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen
 5. Saat päätöksen hakemuksestasi kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kirjaamme myönteiset hyväksiluvut opintorekisteriisi korvaavuusmerkintänä noin 2–3 viikon kuluessa päätöksestä.

Viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen

Yliopiston tai muun kotimaisen korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisesti suoritetut viestintä- ja kieliopinnot voivat korvata tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot. Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemisesta päättää kielikeskus. Tutustu viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksiin ja niiden hakemiseen.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällöstä vastaavuutta ei edellytetä, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelmien mukaisia ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa tutkinto Jyväskylän yliopistossa, haet muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä vasta kun olet tutkinto-opiskelijana. Kirjaat tutkintoon sisällytettäviksi haluamasi opinnot osaksi tutkintotavoitteista HOPSiasi. Lisätietoja opintoneuvojaltamme.