Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu ja korvaavuudet

Opintojen suunnittelu ja korvaavuudet

Viestintä- ja kieliopintoja kannattaa opiskella samanaikaisesti mahdollisten muiden opintojen kanssa. Näin ne tukevat parhaiten opiskeluasi, eivätkä jää pelkiksi irrallisiksi suorituksiksi. Vieraiden kielten opinnot auttavat sinua esimerkiksi vieraskielisen lähdekirjallisuuden lukemisessa, kun taas äidinkielen viestintäopinnoista on paljon hyötyä esimerkiksi oppimistehtävissä ja kandidaatintutkielmassa.

Jos haet avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi tai suoritat avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja, voit hakea korvaavuuksia Jyväskylän yliopiston tutkintoihin vaadittavista viestintä- ja kieliopinnoista muiden yliopistojen ja tietyissä tapauksissa myös ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaan suoritettujen vastaavien opintojen perusteella.