10.01.2018

Yhteystietojen muuttaminen

Yhteystietojen muuttaminen

Opiskelijan tulee itse huolehtia yhteystietojensa ajantasaisuudesta Korppi-opintotietojärjestelmässä ja päivittää muuttuneet yhteystietonsa Korpissa kohdassa Henkilötiedot - Muuta tietojasi.