Haku- ja valintarekisteri

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston haku- ja valintarekisteri
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 14.3.2011.

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 014 260   1211

2.
Yhteyshenkilö   rekisteriä koskevissa asioissa

Kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 050 441   3687, merja.karjalainen@jyu.fi

3.
Rekisterin nimi

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston haku- ja   valintarekisteri

4. Henkilötietojen   käsittelyn tarkoitus

Opintohallinnollisten tehtävien hoitaminen edellyttää rekisterin olemassaoloa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston haku- ja valintarekisteriä käytetään opiskelijoiden valintaan ja valintapäätöksen tekemiseen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen tiettyihin oppiaineisiin.

5.
Rekisterin tietosisältö

Draamakasvatus

 •   henkilötiedot (Sukunimi, Etunimi)
 •   yhteystiedot (osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero,  sähköpostiosoite)
 •   tulosten ilmoittamisen tapa (valintakirje, sähköpostiviesti)
 •   opetuspaikan valinta (Jyväskylä, Helsinki) 
 •   hakuun vaaditut dokumentit
 •   tutkinto-opiskelu JY:ssa (kyllä, ei)

 Kirjoittaminen

 •   henkilötiedot (Sukunimi, Etunimi)
 •   yhteystiedot (osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 •   tulosten ilmoittamisen tapa (valintakirje, sähköpostiviesti)
 •   opetukseen osallistuminen (Jyväskylä, Helsinki, etäopinnot) 
 •   hakuun vaaditut dokumentit

 Englannin kieli 

 •   henkilötiedot (Sukunimi, Etunimi)
 •   yhteystiedot (osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 •   tulosten ilmoittamisen tapa (valintakirje, sähköpostiviesti)

6. Säännönmukaiset  tietolähteet

Hakijan verkkolomakkeelle itse tallentamat tiedot ja hakudokumentit

7.
Tietojen   säännönmukaiset luovutukset

Valintapäätöksen valmistelijana toimivat ko. oppiaineen opettajat, koulutuspäällikkö ja opintosihteeri.

Valintapäätöksen tekijänä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja

8.
Rekisterin suojauksen   periaatteet

Rekisteritietojen käyttämiseen ovat oikeutettuja valintapäätösten käsittelyyn osallistuvat.

Manuaalinen   aineisto: opiskelijapalveluissa lukituissa kaapeissa.

ATK-aineisto:  

 •   käyttöoikeuden edellytyksenä on kirjallinen lupa
 •   käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana
 •   käyttöoikeus on voimassa vain tietyn ajan
 •   käyttäjillä on oikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee voimassa olevan työsuhteen ajan

9.
Rekisterin pitämisen   perusteet

Päivitetty 1.6.2017