Opintomaksut ja niiden maksaminen

Opinnoista perittävät opintomaksut

Opintokokonaisuudet: 10 € / opintopiste

 • poikkeuksena draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot, joissa opintomaksu 15 euroa / op

Opintojaksot: 15 € / opintopiste

Opintomaksumme 10 euroa opintopisteeltä opintokokonaisuuksissa ja 15 euroa opintopisteeltä opintojaksoissa

Opintomaksujen maksaminen

 • Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna verkkopankkitunnuksilla ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai esimerkiksi työnantaja tai jokin muu taho maksaa opintomaksun, voit valita maksutavaksi ilmoittautumisen yhteydessä tulostettavan laskun (pdf-tiedosto). Lasku osoitetaan tässäkin tapauksessa opiskelijalle eikä maksajan tietoja voida muuttaa.
 • Ohjeet ilmoittautumiseen ja opintomaksun maksamiseen.
 • Jos opintomaksu maksetaan kahdessa erässä, kumpikin erä tulee maksaa sitä koskevilla laskutustiedoilla (esim. tili- ja viitenumero).
 • Jos olet maksanut ensimmäisen erän verkkomaksuna ja maksat toisen erän tulostamallasi laskulla, verkkomaksun tietoja ei saa kopioida verkkopankissa laskun pohjaksi. Laskun tilinumero on eri kuin verkkomaksussa ja tämän vuoksi lasku tulee maksaa laskussa olevilla tiedoilla.
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta muussa kuin siinä tapauksessa, että avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi vähäisen opiskelijamäärän vuoksi. Katso myös opintoihin ilmoittautumista koskevat perumisehdot.

Oletko JYU:n tutkinto-opiskelija?

Voit opiskella kaikkia tarjonnassamme olevia opintoja maksamalla opintomaksun. Lisäksi voit hakea maksutonta opinto-oikeutta tiettyihin opintoihin.

Opiskeletko yhteistyöoppilaitoksessamme?

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessamme (esimerkiksi kansanopistossa, aikuisopistossa tai kesäyliopistossa), pyydä ohjeet omasta oppilaitoksestasi.

Oletko JYU:n tai yhteistyöoppilaitoksemme henkilökuntaa?

Saat opintomaksuista 50% alennuksen. Katso lisää HelpJYU:sta.

Opintomaksujen erät

 • Opintomaksu 15–260 €: 1 tasaerä
 • Opintomaksu > 260 €: 2 tasaerää

Opintomaksujen eräpäivät

 • 1. erä: heti (verkkomaksu) tai 14 vrk ilmoittautumispäivästä (lasku)
 • 2. erä: 60 vrk ilmoittautumispäivästä
 • Huomaathan, että eräpäivää ei voida siirtää.

Verkkomaksu

Verkkomaksu voidaan maksaa useimpien Suomessa toimivien pankkien tileiltä. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen yliopistolle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ulkomailta maksettavat opintomaksut

Maksettaessa opintomaksuja ulkomailta tarvitaan seuraavat tiedot:

 • IBAN: FI0489199710001078
 • SWIFT code (BIC): DABAFIHH
 • Pankin nimi: Danske Bank Plc
 • Pankin osoite: Hiililaiturinkuja 2, 00075 Danske Bank, Finland

Opintomaksujen perusteet

Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009), ko. asetuksen muistioon sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1436/2014). Asetuksen mukaan yliopisto saa periä opiskelijalta avoimista yliopisto-opinnoista enintään 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä.

Maksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia (150/1992) ja sen muutosta (961/1998; sisältää maksua koskevan muutoksen haun) sekä valtion maksuperusteasetusta (211/1992) ja sen muutoksia (818/1995, 1254/2001). Julkisoikeudellisina saatavina opintomaksut ovat ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).

Edellä mainitut lait ja asetukset löytyvät valtion säädöstietopankin FINLEX-palvelusta.

Maksujen perintä

Valtion maksuperustelain (150/92) mukaan maksut julkisoikeudellisista suoritteista saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

Oikaisuvaatimusosoitus

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Jyväskylän yliopistolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisupyyntö toimitetaan kirjallisena yliopiston kirjaamoon osoitteella: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 11 b §
Yliopistolaki (558/2009) 8 § ja 83 §
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009)
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1436/2014)