14.02.2018

Tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston (JY) tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Opiskelijat voivat opiskella JY:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun. Maksutonta opinto-oikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Maksuttomat opinnot on kuvattu alla.

Maksuttomat opinnot lv. 2017–2018

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston oppiaineissa opintojen läpäisyä tehostaakseen.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja opinto-oikeuden voimassaoloaika. Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

Maksutonta opinto-oikeutta haetaan Korppi-järjestelmässä. Ilmoittautumislinkit päivitetään taulukkoon helmi-maaliskuussa.

Opinnot Kiintiö Hakuaika Opinto-oikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Draamakasvatuksen perusopinnot, kesä 2018 15 opiskelijaa 12.3. klo 9.00–12.4. klo 15.00 14.5.2018–13.5.2019
Gerontologian perusopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op (henkilöstöjohtaminen) Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 150 vrk
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 720 vrk
Perheopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 720 vrk

 

Lisäksi keväällä 2018 on mahdollisesti haettavissa maksuttomia opinto-oikeuksia syksyllä 2018 käynnistyviin draamakasvatuksen ja musiikkiterapian aineopintojen ryhmiin sekä opintojaksolle EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op. Haku- ja opinto-oikeusajat päätetään maaliskuussa.

Valintamenettely

Opinnot, joissa ei kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Kiintiöitä ei ole seuraavissa opinnoissa:

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 • Gerontologian perusopinnot
 • Henkilöstöjohtamisen opintojakso Työn ja perheen suhde 4 op
 • Kirjoittamisen aineopinnot
 • Perheopinnot
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot.

Opinnot, joissa kiintiö

Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena tästä on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista  tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

 • Haku ja valinta (draamakasvatus)
  Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta.
 • Ilmoittautumisjärjestys (muut)
  Muihin opintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Nämä opinnot ovat
  • Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op
  • Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot

Huom! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoita sähköpostitse osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Opintoihin hakevilta ja valituilta opiskelijoilta edellytetään sitoutumista opintoihin. Opinnot voi perua ennen kuin opinto-oikeus alkaa (ks. opinto-oikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeusaikaa ei voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut: