17.04.2018

Tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston (JY) tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Opiskelijat voivat opiskella JY:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun. Maksutonta opinto-oikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Maksuttomat opinnot on kuvattu alla.

Maksuttomat opinnot (haku keväällä 2018)

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston oppiaineissa opintojen läpäisyä tehostaakseen.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja opinto-oikeuden voimassaoloaika. Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti.

Maksutonta opinto-oikeutta haetaan Korppi-järjestelmässä (linkit alla olevassa taulukossa Opinnot-kohdassa).

Opinnot Kiintiö Hakuaika Opinto-oikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Draamakasvatuksen perusopinnot, kesä 2018 15 opiskelijaa, 
valintapisteiden perusteella
12.3. klo 9.00–12.4. klo 15.00.
Lue hakuohjeet ja aikataulu.
14.5.2018–13.5.2019
Draamakasvatuksen aineopinnot, syksy 2018 4 opiskelijaa, 
valintapisteiden perusteella
23.4. klo 9.00–11.5. klo 15.00
Lue hakuohjeet ja aikataulu.
20.8.2018–20.8.2020
Gerontologian perusopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 720 vrk
Musiikkiterapian aineopinnot 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksssä 21.5. klo 9.00 -25.5.2018 klo 15.00 1.8.2018-31.7.2020
Perheopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 720 vrk
YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op (henkilöstöjohtaminen) Ei kiintiötä 3.4. klo 9.00–15.4.2018 klo 15.00 2.5.2018 alkaen 150 vrk

 

Valintamenettely

Opinnot, joissa ei kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Kiintiöitä ei ole seuraavissa opinnoissa:

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 • Gerontologian perusopinnot
 • Henkilöstöjohtamisen opintojakso Työn ja perheen suhde 4 op
 • Kirjoittamisen aineopinnot
 • Perheopinnot
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot.

Opinnot, joissa kiintiö

Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena tästä on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista  tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Valintaperusteet kiintiöllä rajattuihin opintoihin:

 • Haku ja valinta
  • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelipaikkojen määrä on kerrottu yllä olevassa taulukossa.
  • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa syksyn 2018 haussa.
 • Ilmoittautumisjärjestys
  Muihin opintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Nämä opinnot ovat
  • Musiikiterapian aineopinnot 50 op
  • Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (haku lokakuussa 2018)

Huom! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoita sähköpostitse osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Opintoihin hakevilta ja valituilta opiskelijoilta edellytetään sitoutumista opintoihin. Opinnot voi perua ennen kuin opinto-oikeus alkaa (ks. opinto-oikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeusaikaa ei voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut: