Avoimen opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tutustu opintotarjontaamme!
  • Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.
  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2020-2021 (haku syksyllä 2020)

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa läpäisyä tehostaakseen.

Alla olevassa taulukossa on listattu maksuttomat opinnot ja niihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja suoritusoikeuden voimassaoloaika.

  • Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
  • Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
    • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelipaikkojen määrä on kerrottu yllä olevassa taulukossa.
    • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.
    • Musiikkiterapian perusopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä. 

Opintolistaus ja hakuajat päivittyvät alkusyksyn 2020 aikana.

Opinnot Kiintiö Hakuaika Suoritusoikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot  Ei kiintiötä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2021
Draamakasvatuksen perusopinnot  15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 17.8. klo 9.00– 14.9.2020 klo 15.00 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Gerontologian perusopinnot  Ei kiintiötä 1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2021
Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille:
JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot (opinnot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa). Itä-Suomen gerontologian aineopintojen opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen
Ei kiintiötä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2022

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan

Ei kiintiötä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.7.2021
 Opintojaksot Courses offered tarjottimella  Ei kiintiötä  Jatkuva Lue hakuohjeet

Kauppakorkeakoulun opintojaksot:

Huom. Jaksolista päivittyy vielä syyskuun aikana.  Opintojaksot tarjolla kevätlukukaudella 2021.

YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op 
YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op
YJOA2180 Työurat ja rekrytointi 4 op
YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka 5 op (kevät tai syksy 2021)
KTTP3210 Koulutuksen talous 5 op
 Ei kiintiötä Ilmoittautuminen alkaa kevätlukukaudella 2021. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut päivitetään syys-lokakuussa 2020.  
Kirjoittamisen perusopinnot 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 13.10. klo 9.00– 27.10.2020 klo 15.00 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Kirjoittamisen aineopinnot  Ei kiintiötä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2022
Liikuntapsykologian perusopinnot 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2021
Musiikkiterapian perusopinnot - ei haussa syksyllä 2020, seuraava haku keväällä 2021 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä  keväällä 2021  1.8.2021 alkaen
Perheopintojen perusopinnot Ei kiintiötä  1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2021
Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli   Ei kiintiötä 14.-27.9.2020 
Hae opintoihin
5.10.2020-31.12.2022
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)
STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)
STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)

Huom! Mikäli aiot suorittaa 15op moduulikokonaisuuden, tulee sinun hakea opinto-oikeutta erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.
Ei kiintiötä  1.-15.10.2020  1.11.2020-31.7.2021
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä 1.-15.10.2020 1.11.2020-31.12.2021

 

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)