Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Tutustu avoimen yliopiston JYU tutkinto-opiskelijoille tarjoamaan maksuttomaan opintotarjontaamme! Maksuttomien opintojen haku- ja ilmoittautumisajat löytyvät tämän sivun taulukosta.

Keväällä 2023 hakuaika valtaosassa opintoja: 5.-20.1.2023 (yksittäiset opintojaksot) ja 30.3.-13.4.2023 (opintokokonaisuudet).

  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 
  • Maksuttoman tarjonnan lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.
Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

Avoimella yliopistolla on erikseen kaikille maksuttomia opintoja, joihin voivat myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautua mukaan.

Alla olevassa taulukossa on listattu vain JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavat maksuttomat opinnot.

Taulukosta löydät JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavien avoimen yliopiston opintojen

  • Hakuajat
  • Suoritusoikeusajat
  • Tiedon mahdollisista kiintiöistä ja opiskelijamäärästä
  • Huom. lue taulukon rivejä sivusuuntaan selaten

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintokokonaisuuksiin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot, joihin ei ole kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Ei kiintiötä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2024
 

Digitally Competent Educators -modules

KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators, 5 op Ei kiintiötä 1.8.2023-13.9.2023 27.9.2023-5.12.2023
KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources, 5 op Ei kiintiötä 1.8.2023-13.9.2023 8.11.2023-3.1.2024
KOTES360 Facilitating and Assessing Learners' Digital Competencies, 5 op Ei kiintiötä 1.8.2023-13.9.2023 15.11.2023-24.1.2024
 

Gerontologia

Gerontologian perusopinnot

Ei kiintiötä

30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2024
 

Informaatioteknologia

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) Ei kiintiötä 5.1.2023 klo 9:00-20.1.2023 klo 15:00 6.2.2023-31.8.2023
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) Ei kiintiötä 5.1.2023 klo 9:00-20.1.2023 klo 15:00 6.2.2023-31.8.2023
       

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen aineopinnot
Ei kiintiötä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2025
 

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen perusopinnot
Ei kiintiötä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2024

 

     

Opinto-ohjaus

EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling, 5 op
Ei kiintiötä 23.1.2023 klo 9:00-8.3.2023 klo 15:00 22.3.2023-12.6.2023
 

Perheopinnot

Perheopintojen perusopinnot
Ei kiintiötä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2024
 

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli Ei kiintiötä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2025
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja
oppimisympäristöt (5op)

STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)

STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)


Valitse 3-4 opintojaksoa. Huom! Opinto-oikeutta haettava erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.

Ei kiintiötä    
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä    

 

Opinnot, joihin opiskelijamäärää on rajattu kiintiöllä

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintokokonaisuuksiin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)
5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 6.9.2023 klo 9:00-17.9.2023 klo 15:00 23.10.2023-17.12.2023
 

Bio- ja ympäristötieteet

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)

55 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

1.9.2023-18.9.2023

3.10.2023-31.3.2024

 

Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot
    Ei hakua vuonna 2023
 

Informaatioteknologia

ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op)

20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.1.2023 klo 9:00-20.1.2023 klo 15:00

6.2.2023-31.8.2023

KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus (5 op) 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 17.11.2022 klo 9:00-10.1.2023 klo 15:00

12.1.2023-23.4.2023

Kauppatieteet

 

50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika  5.-20.1.2023  
50 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika 5.-20.1.2023 Suoritusoikeusaika näkyy jaksokohtaisen linkin kautta

50 opiskelijaa/ haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 5.-20.1.2023 Suoritusoikeusaika näkyy jaksokohtaisen linkin kautta
20 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 5.-20.1.2023

Suoritusoikeusaika näkyy jaksokohtaisen linkin kautta
30 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 5.-20.1.2023
Huom! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 30.4.2023 saakka

Suoritusoikeusaika näkyy jaksokohtaisen linkin kautta

Liikuntatieteet

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot
Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2024
 

Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3op)

LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)

Kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Seuraavan kerran syksyllä 2023  

  

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuuden opintojaksot

 

  Syksyllä 2023  
 

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot

Musiikkiterapian aineopinnot
Kiintiö 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä
  • perusopinnot: seuraava haku todennäköisesti keväällä 2024
  • aineopinnot: seuraava haku todennäköisesti keväällä 2026 

Perheopinnot

Perheopintojen aineopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 30.3.2023 klo 9:00-13.4.2023 klo 15:00 2.5.2023-31.7.2025

 

Opinnot, joihin on erillinen haku ja valinta + kiintiö

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelupaikkojen määrä on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot, kesäryhmä 2023 15 opiskelijaa Ilmoittautuminen 11.4.-14.5.2023 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot Helsinki, lv. 2023-25 5 opiskelijaa valintapisteiden perusteella Hakuaika 11.4.-14.5.2023 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot Jyväskylä, alkaen 1/2024 5 opiskelijaa valintapisteiden perusteella Hakuaika lokakuussa  Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen perusopinnot, lv. 2023-24 15 opiskelijaa Ilmoittautumisaika 25.8.-15.9.2023 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
 

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyn haun yhteydessä hakuaika ilm.myöh. Lue hakuohjeet ja aikataulu.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Opiskelun palvelupiste:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)