Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Tutustu avoimen yliopiston JYU tutkinto-opiskelijoille tarjoamaan maksuttomaan opintotarjontaamme! Maksuttomien opintojen haku- ja ilmoittautumisajat löytyvät tämän sivun taulukosta.
  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 
  • Maksuttoman tarjonnan lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.

 

Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

Avoimella yliopistolla on erikseen kaikille maksuttomia opintoja, joihin voivat myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautua mukaan.

Alla olevassa taulukossa on listattu vain JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavat maksuttomat opinnot.

Taulukosta löydät JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavien avoimen yliopiston opintojen

  • Hakuajat
  • Suoritusoikeusajat
  • Tiedon mahdollisista kiintiöistä ja opiskelijamäärästä
  • Huom. lue taulukon rivejä sivusuuntaan selaten

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot, joihin ei ole kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Digitally Competent Educators -modules

KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-27.9.2022 28.9.2022-7.12.2022
KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-4.10.2022 5.10.2022-30.11.2022
KOTES360 Facilitating and Assessing Learners' Digital Competencies, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-9.10.2022 10.10.2022-16.12.2022
 

Gerontologia

Gerontologian perusopinnot

Ei kiintiötä

5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille (ristiinopiskelu): JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa (opiskelija voi tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja, mutta ilmoittautuminen tehdään koko opintokokonaisuuteen) Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-31.10.2024
 

Informaatioteknologia

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) Ei kiintiötä 1.9.2022 klo 9:00-15.9.2022 klo 15:00 3.10.2022-28.2.2023
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) Ei kiintiötä 1.9.2022 klo 9:00-15.9.2022 klo 15:00 3.10.2022-28.2.2023
       

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen aineopinnot
Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2024
 

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen perusopinnot
Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Perheopinnot

Perheopintojen perusopinnot
Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10. 2022-30.10.2024
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja
oppimisympäristöt (5op)

STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)

STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)


Valitse 3-4 opintojaksoa. Huom! Opinto-oikeutta haettava erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.

Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023 STKE123 suoritus-oikeusaika 31.10.2022-30.4.2023
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023

 

Opinnot, joihin opiskelijamäärää on rajattu kiintiöllä

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)
5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 9.1.2023-5.3.2023

 

Bio- ja ympäristötieteet

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3op)

 

55 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 1.9.2022 klo 9:00-15.9.2022 klo 15:00 3.10.2022-3.3.2023

 

     

Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Informaatioteknologia

ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op)

20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 1.9.2022 klo 9:00-15.9.2022 klo 15:00

3.10.2022-28.2.2023

KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus (5 op) 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 1.9.2022 klo 9:00-15.9.2022 klo 15:00

12.1.2023-23.4.2023

Kauppatieteet

  • YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) 

 

50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika  5.-20.1.2023  
50 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023  

30 opiskelijaa/ haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023  

20 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023

 
 

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Seuraava haku keväällä 2023  
 

Liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian perusopinnot
Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

(Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Sisun kautta)
5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus

 

Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-30.10.2023
 

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnotMusiikkiterapian aineopinnot

Kiintiö 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

perusopinnot: seuraava haku todennäköisesti keväällä 2024

aineopinnot: seuraava haku todennäköisesti keväällä 2026
 

Perheopinnot

Perheopintojen aineopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.2022 klo 9:00-17.10.2022 klo 15:00 31.10.2022-31.10.2024

 

Opinnot, joihin on erillinen haku ja valinta + kiintiö

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelupaikkojen määrä on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot, kesäryhmä 2022 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 7.3.-21.3.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot, lv. 2022-24 10 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 2.5.-16.5.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvauksen aineopinnot Jkl aloitus 1/2023 8 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 12.-26.10.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen perusopinnot, lv. 2022-23 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 19.8.-9.9.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
 

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyn haun yhteydessä haku 12.-26.10.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Opiskelun palvelupiste:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)