Avoimen opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tutustu opintotarjontaamme!
  • Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.
  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2020-2021 (haku keväällä 2021)

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa läpäisyä tehostaakseen.

Alla olevassa taulukossa on listattu maksuttomat opinnot ja niihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja suoritusoikeuden voimassaoloaika.

  • Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
  • Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
    • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelipaikkojen määrä on kerrottu yllä olevassa taulukossa.
    • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.
    • Musiikkiterapian perusopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä. 

Opintolistaus ja hakuajat päivittyvät alkukevään 2021 aikana.

Opinnot Kiintiö Hakuaika Suoritusoikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä  6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022

Bio- ja ympäristötieteiden opintojaksot:

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)

Monitieteisten opintojen jaksot:

BENY2021 Planetaarinen hyvinvointi (1 op) 
BENY2021 Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op), Introduction to planetary well-being, in English

 

 

 

Ei kiintiötä

 

 

 

 Ilmoittautuminen 1.8.2021-20.3.2022

 

 

 

 1.9.2021-30.4.2022

Draamakasvatuksen perusopinnot  15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyllä 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot 10 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyllä 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.

Fysiikan opintojakso:

FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)

FYSY100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)

 Ei kiintiötä

 Ilmoittautuminen 1.3.-15.6.2021

Ilmoittautuminen 15.9.2021-20.3.2022

 15.3.-30.6.2021

15.9.2021-31.7.2022
Gerontologian perusopinnot  Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022
Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille (ristiinopiskelu):
JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot (opinnot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa). Itä-Suomen gerontologian aineopintojen opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen
Ei kiintiötä  6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2023
IT-opintojaksot:

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia 
Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 1.5 -30.9.2021
KV-opintojaksot Courses offered -tarjottimella  Ei kiintiötä  Jatkuva Lue hakuohjeet
Kauppakorkeakoulun opintojaksot:

Opintojaksot tarjolla kevät/kesälukukaudella 2021.

YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op
YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op
YJOA2180 Työurat ja rekrytointi 4 op
YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka 5 op
KTTP3210 Koulutuksen talous 5 op
50 opiskelijaa/ opintojakso ilmoittautumisjärjestyksessä

 

8.-28.3.2021

Suoritusoikeusajat vaihtelevat opintojaksoittain
Kirjoittamisen perusopinnot 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella lokakuussa 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2023
Liikuntapsykologian perusopinnot    Haku syksyisin  
Musiikkiterapian perusopinnot

5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 6.-18.4.2021 1.8.2021-31.7.2022
Perheopintojen perusopinnot Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022
Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli   Ei kiintiötä
6.-18.4.2021
 3.5.2021-31.5.2023
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)
STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)
STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)

Huom! Mikäli aiot suorittaa 15op moduulikokonaisuuden, tulee sinun hakea opinto-oikeutta erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.
Ei kiintiötä  syksyllä 2021  
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä syksyllä 2021  

 

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)