Avoimen opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tutustu opintotarjontaamme!
  • Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.
  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2020-2021 (haku keväällä 2021)

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa läpäisyä tehostaakseen.

Alla olevassa taulukossa on listattu maksuttomat opinnot ja niihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja suoritusoikeuden voimassaoloaika.

  • Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
  • Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
    • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelipaikkojen määrä on kerrottu yllä olevassa taulukossa.
    • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.
    • Musiikkiterapian perusopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä. 

Opintolistaus ja hakuajat päivittyvät alkukevään 2021 aikana.

Opinnot Kiintiö Hakuaika Suoritusoikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä  6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022
Bio- ja ympäristötieteiden opintojaksot:

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
BENY2021 Planetaarinen hyvinvointi (1 op)                          
 Ei kiintiötä  syksyllä 2021  
Draamakasvatuksen perusopinnot  15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyllä 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot 10 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyllä 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Fysiikan opintojakso:

FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)
 Ei kiintiötä  Ilmoittautuminen 1.3.-15.6.2021  15.3.-30.6.2021
Gerontologian perusopinnot  Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022
Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille (ristiinopiskelu):
JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot (opinnot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa). Itä-Suomen gerontologian aineopintojen opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen
Ei kiintiötä  6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2023
IT-opintojaksot:

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia 
Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 1.5 -30.9.2021
KV-opintojaksot Courses offered -tarjottimella  Ei kiintiötä  Jatkuva Lue hakuohjeet
Kauppakorkeakoulun opintojaksot:

Opintojaksot tarjolla kevät/kesälukukaudella 2021.

YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op
YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op
YJOA2180 Työurat ja rekrytointi 4 op
YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka 5 op
KTTP3210 Koulutuksen talous 5 op
50 opiskelijaa/ opintojakso ilmoittautumisjärjestyksessä

 

8.-28.3.2021

Suoritusoikeusajat vaihtelevat opintojaksoittain
Kirjoittamisen perusopinnot 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella lokakuussa 2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2023
Liikuntapsykologian perusopinnot    Haku syksyisin  
Musiikkiterapian perusopinnot

5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 6.-18.4.2021 1.8.2021-31.7.2022
Perheopintojen perusopinnot Ei kiintiötä 6.-18.4.2021 3.5.2021-31.5.2022
Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli   Ei kiintiötä
6.-18.4.2021
 3.5.2021-31.5.2023
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)
STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)
STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)

Huom! Mikäli aiot suorittaa 15op moduulikokonaisuuden, tulee sinun hakea opinto-oikeutta erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.
Ei kiintiötä  syksyllä 2021  
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä syksyllä 2021  

 

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)