Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

JYU avoimen tarjoamiin, JYU:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin jaksototeutuksiin voivat ilmoittautua Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat.

Marraskuusta 2023 alkaen voit JYU:n perustutkinto-opiskelijana ilmoittautua JYU avoimen maksuttomaan opintotarjontaan suoraan Sisussa. Erillistä haku-/ilmoittautumisaikaa ei siis ole, poislukien haku- ja valinta-aineet. Näet JYU avoimen tutkinto-opiskelijoille tarjoaman opetuksen Sisussa, opintojaksoesitteen Suoritustavat -välilehdellä ja ilmoittaudut siihen samoin, kuin muuhunkin opetukseen.

Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

Syksystä 2023 perustutkinto-opiskelijoille tarjottuihin maksuttomiin Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan Sisun kautta. Avoimen maksuton opintotarjonta löytyy Sisusta, ja tutkinto-opiskelijana voit ilmoittautua siihen samalla tavalla kuin tiedekunnan opetukseen. Lukuun ottamatta haku- ja valinta-aineita, opintoihin ei ole erillisiä hakuja.

Suurimmassa osassa Avoimen tutkinto-opiskelijoille tarjoamia maksuttomia opintoja on toteutuskohtainen kiintiö. Jos et mahdu maksuttomaan kiintiöön, voit ilmoittautua opetukseen maksullisesti Avoimen opinto-oppaan tai Sisun Avoimen yliopiston tarjonta -välilehden kautta. Opintoihin, joita ei tarjota tutkinto-opiskelijoille maksuttomasti, voi myös ilmoittautua maksullisesti.

Avoimen yliopiston opintotarjonnan tunnistaa Sisussa toteutuksen nimessä olevasta “JYU avoin” -tekstistä.

 

Avoimessa yliopistossa on erikseen kaikille maksuttomia opintoja, joihin voivat myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautua mukaan.

Alla näet listan opinnoista, joihin JYU:n avoin yliopisto tarjoaa opetusohjelmansa mukaisesti maksuttomia opintopaikkoja JYU:n perustutkinto-opiskelijoille. Alkusyksystä 2023 osaan opinnoista ilmoittaudutaan vielä Korpissa.

Opinnot, joissa maksuttomia opintopaikkoja lv. 2023-2024

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
 • Digitally Competent Educators -module 1: KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators (5 op)
 • Digitally Competent Educators -module 2: KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources (5 op)
 • Digitally Competent Educators -module 3: KOTES360 Facilitating and Assessing Learners´ Digital Competencies (5 op) 
 • Draamakasvatuksen aineopinnot (Lue hakuohjeet ja aikataulu)
 • Draamakasvatuksen perusopinnot (Lue hakuohjeet ja aikataulu)
 • EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling, 5 op
 • Gerontologian perusopinnot
 • HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op) hakuaika 6.-17.9.2023
 • ITKP0006 Palvelurobotiikka
 • JSBY4120 Vastuullinen taloustiede (2 op)
 • JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen (3 op) 
 • JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen (2 op)
 • JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)
 • JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (3 op)
 • JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalla -opintokokonaisuuteen (2 op)
 • JSBY7030 Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen (5 op)
 •  Kirjoittamisen perusopinnot (lue hakuohjeet ja aikataulu)
 • Kirjoittamisen aineopinnot
 • KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus (5 op)
 • KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)
 • Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot
 • LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)
 • Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen
 • Nuorisotutkimuksen perusopinnot
 • Perheopintojen perusopinnot
 • Perheopintojen aineopinnot
 • PSYY2000 Aivotietoa oppimisen tueksi (3 op)
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot
 • S2 opetuksessa, moduulit A, B ja C
 • TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op)
 • TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op)
 • YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) 
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
 • YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op) 
 • XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä (5 op), ilmoittautuminen 1.12.2023 - 18.1.2024

Maksuttoman tarjonnan lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.

JYU:n alumnioikeudella opiskelevalla on 1.8.2023 alkaen mahdollisuus opiskella maksutta kaikkia avoimen yliopiston opintoja valmistumistaan seuraavien kahden lukuvuoden loppuun saakka.

 • Jos esimerkiksi olet suorittanut tutkintosi elokuussa 2023, voit ilmoittautua avoimen yliopiston opintoihin ja pyytää opintomaksusi mitätöimistä 31.7.2026 asti. Avoimen yliopiston opintojen suoritusoikeusaikasi voi jatkua saamaasi alumnioikeutta pidempään.

Maksuttomuus edellyttää:

 • että opiskelijan tutkinto on valmistunut 1.8.2023 tai sen jälkeen
 • hänellä on voimassa oleva alumniopiskeluoikeus JYU:ssa
 • alumniopiskelija on yhteydessä Opiskelun palvelupisteelle heti avoimen opintoihin ilmoittautumisensa jälkeen HelpJYU-lomakkeella (lomake julkaistaan vasta 1.8.2023 jälkeen).

Katso tarkemmat toimintaohjeet HelpJYU palvelusta.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Opiskelun palvelupiste:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)