Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Tutustu avoimen yliopiston JYU tutkinto-opiskelijoille tarjoamaan maksuttomaan opintotarjontaamme!
 • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 
 • Maksuttoman tarjonnan lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.

 

Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

Avoimella yliopistolla on erikseen kaikille maksuttomia opintoja, joihin voivat myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautua mukaan.

Alla olevassa taulukossa on listattu vain JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavat maksuttomat opinnot.

Taulukosta löydät JYU:n tutkinto-opiskelijoille tarjottavien avoimen yliopiston opintojen

 • Hakuajat
 • Suoritusoikeusajat
 • Tiedon mahdollisista kiintiöistä ja opiskelijamäärästä
 • Huom. lue taulukon rivejä sivusuuntaan selaten

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot, joihin ei ole kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2023
 

Digitally Competent Educators -modules

KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-27.9.2022 28.9.2022-7.12.2022
KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-4.10.2022 5.10.2022-30.11.2022
KOTES360 Facilitating and Assessing Learners' Digital Competencies, 5 op Ei kiintiötä 1.6.2022-9.10.2022 10.10.2022-16.12.2022
 

Fysiikka

FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)
Ei kiintiötä 1.9.2021-30.6.2022 1.9.2021-31.7.2022
 

Gerontologia

Gerontologian perusopinnot

Ei kiintiötä

29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2023
Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille (ristiinopiskelu): JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa (opiskelija voi tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja, mutta ilmoittautuminen tehdään koko opintokokonaisuuteen) Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2024
 

Informaatioteknologia

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-31.8.2022
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-31.8.2022
ITKP0007 Kansalaisen kyberturvallisuus Ei kiintiötä 27.10.2021-31.7.2022 27.10.2021-31.8.2022
 

Kasvatustieteet ja ohjausala

MOOC 1. Educational Leadership: Supporting high-quality teaching in Finland, 1 op Ei kiintiötä 15.3.2022-15.8.2022 15.3.2022-31.8.2022
MOOC 2. Finnish Early Education and Pedagogy: Right to play, learn and participate, 1 op Ei kiintiötä 7.2.2022-15.8.2022 7.2.2022-31.8.2022
MOOC 3. Finnish Basic Education: Equal opportunities for all, 1 op Ei kiintiötä 15.3.2022-15.8.2022 15.3.2022-31.8.2022
MOOC 4. Upper Secondary Education in Finland: No dead ends, 1 op Ei kiintiötä 15.3.2022-15.8.2022 15.3.2022-31.8.2022
MOOC 5. Educational Support and Guidance Services in Finland: Agency through collaboration, 1 op Ei kiintiötä 15.3.2022-15.8.2022 15.3.2022-31.8.2022
 

Kauppatieteet

JSBY7110 Digital Marketing in Practice, 2 op (Spring 2022)
Ei kiintiötä 1.1.2022-30.4.2022 1.1.2022-31.5.2022
 

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen aineopinnot
Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2024
 

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen perusopinnot
Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2023
 

Perheopinnot

Perheopintojen perusopinnot
Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2023
 

Planetaarinen hyvinvointi

Ei kiintiötä 1.8.2021-30.6.2022 1.9.2021-31.7.2022
 

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli Ei kiintiötä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2024
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt (5 op)
Valitse 3-4 opintojaksoa. Huom! Opinto-oikeutta haettava erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.
Ei kiintiötä Syksy 2022  
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä Syksy 2022  

 

Opinnot, joihin opiskelijamäärää on rajattu kiintiöllä

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin.

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)
5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 5.9.2022-30.10.2022
 

Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Haku syksyllä 2022  
 

Informaatioteknologia

ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op)

20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00

2.5.2022-31.8.2022

Kauppatieteet

 • YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) 

 

50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika  5.-20.1.2023  
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
 • YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op) 
 • KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)

50 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023  
 • JSBY4120 Vastuullinen taloustiede (2 op)
 • JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen (3 op) 
 • JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen (2 op)
 • JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)

30 opiskelijaa/ haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023  
 • JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (3 op)
 • JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalla -opintokokonaisuuteen (2 op)
 • JSBY7130 Terveysteknologian mahdollisuudet sote-alalla (5 op)

20 opiskelijaa/haku ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautumisaika 1.-15.9.2022 sekä 5.-20.1.2023

 
 

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Seuraava haku keväällä 2023  
 

Liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian perusopinnot
Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

(Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Sisun kautta)
Seuraava haku syksyllä 2022  
 

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus

 

Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 2.5.2022-30.4.2023
 

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot (Kokkola)

Musiikkiterapian aineopinnot (Jyväskylä)
Kiintiö 5 opiskelijaa/opintokokonaisuus ilmoittautumisjärjestyksessä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00 Musiikkiterapian perusopinnot (Kokkola) 1.8.2022-31.7.2023

Musiikkiterapian aineopinnot (Jyväskylä) 1.8.2022-31.7.2024
 

Perheopinnot

Perheopintojen aineopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 29.3.2022 klo 9:00-12.4.2022 klo 15:00  

 

Opinnot, joihin on erillinen haku ja valinta + kiintiö

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelupaikkojen määrä on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.

Opinnot Kiintiö Haku- / ilmoittautumisaika Suoritusoikeusaika

Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot, kesäryhmä 2022 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 7.3.-21.3.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot, lv. 2022-24 10 opiskelijaa valintapisteiden perusteella haku 2.5.-16.5.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen perusopinnot, lv. 2022-23 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 19.8.-9.9.2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
 

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella syksyn haun yhteydessä syksyllä 2022 Lue hakuohjeet ja aikataulu.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Opiskelun palvelupiste:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)