Tutkinto-opiskelijoille

Jyväskylän yliopiston (JY) tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Opiskelijat voivat opiskella JY:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun. Maksutonta opinto-oikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Maksuttomat opinnot on kuvattu alla.

Maksuttomat opinnot (haku syksyllä 2019)

Rehtori tukee Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston oppiaineissa opintojen läpäisyä tehostaakseen.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja opinto-oikeuden voimassaoloaika. Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti.

Maksutonta opinto-oikeutta haetaan Korppi-järjestelmässä (ks. linkit alla olevassa taulukossa).

Opinnot Kiintiö Hakuaika Opinto-oikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 1.11.2019–31.10.2020
Draamakasvatuksen perusopinnot 15 opiskelijaa, 
valintapisteiden perusteella
5.8. klo 9.00–19.8.2019 klo 15.00 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 opintojakson opinto-oikeuden mukaan
Gerontologian perusopintokokonaisuus Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 1.11.2019–31.10.2020
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 1.11.2019–31.10.2021
Perheopinnot Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 1.11.2019–31.10.2020
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot Ei kiintiötä 1.10. klo 9.00–8.10.2019 klo 15.00 1.11.2019–31.10.2021

 

Valintamenettely

Opinnot, joissa ei kiintiötä

Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. Kiintiöitä ei ole seuraavissa opinnoissa:

HUOM! Jos kiintiöttömiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella ottaa vastaan, haku voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 • EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op
 • Gerontologian perusopintokokonaisuus
 • Kirjoittamisen aineopinnot
 • Perheopinnot
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot

Opinnot, joissa kiintiö

Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena tästä on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista  tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Valintaperusteet kiintiöllä rajattuihin opintoihin:

 • Haku ja valinta
  • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelipaikkojen määrä on kerrottu yllä olevassa taulukossa.
  • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa syksyn 2018 haussa.

Huom! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoita sähköpostitse osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Opintoihin hakevilta ja valituilta opiskelijoilta edellytetään sitoutumista opintoihin. Opinnot voi perua ennen kuin opinto-oikeus alkaa (ks. opinto-oikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeusaikaa ei voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)