Avoimen maksuttomia opintoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Tutustu avoimen yliopiston JYU tutkinto-opiskelijoille tarjoamaan maksuttomaan opintotarjontaamme!
  • Maksutonta suoritusoikeutta tiettyihin opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat. 
  • Maksuttoman tarjonnan lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella JYU:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.


Maksuttomat opinnot JYU:n tutkinto-opiskelijoille

Alla olevassa taulukossa on listattu maksuttomat opinnot ja niihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja suoritusoikeuden voimassaoloaika.

  • Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.
  • Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
    • Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta. Maksuttomiin opintoihin valitaan kiintiöpaikkaa hakeneet hakukelpoiset perustutkinto-opiskelijat paremmuusjärjestyksessä valintapistemäärän perusteella. Maksuttomien opiskelupaikkojen määrä on kerrottu alla olevassa taulukossa.
    • Kirjoittamisen perusopintojen maksuttomat opintopaikat ovat haettavissa vain syksyn haussa.
    • Musiikkiterapian perus- ja aineopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen maksuttomiin opintoihin tapahtuu Korppi-opintotietojärjestelmässä. 

Opinnot Kiintiö Hakuaika Suoritusoikeusaika

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
Ei kiintiötä  5.-17.10.2021 1.11.2021-31.10.2022

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)

10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.-17.10.2021  17.1.-13.3.2022

Monitieteiset opinnot

     

BENY2021 Planetaarinen hyvinvointi (1 op)

BENY2021 Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op), Introduction to planetary well-being, in English
Ei kiintiötä Ilmoittautuminen 1.8.2021-30.6.2022 1.9.2021-31.7.2022

Draamakasvatus

     
Draamakasvatuksen perusopinnot  15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 16.8.-20.9.2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Draamakasvatuksen aineopinnot 10 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 4.8.-6.9.2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
 

Fysiikka

     
FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op) Ei kiintiötä Ilmoittautuminen 1.9.2021-30.6.2022 1.9.2021-31.7.2022

Gerontologia

 

 

 

Gerontologian perusopinnot

 Ei kiintiötä

 5.-17.10.2021

 1.11.2021-31.10.2022

Gerontologian aineopinnot JYU ja UEF tutkinto-opiskelijoille (ristiinopiskelu): JYU:ssa tarjolla olevat gerontologian aineopintojen opintojaksot yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.10.2023

Informaatioteknologia

 

 

 
TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.1.2022
TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.1.2022
ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op) Kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.1.2022
ITKP0007 Kansalaisen kyberturvallisuus Ei kiintiötä 27.10.2021-31.7.2022 27.10.2021-31.8.2022

KV-opintojaksot

EDUA290 Information and Communication Technology in Guidance and Counselling, 5 op

JSBY7110 Digital Marketing in Practice, 2 op (Autumn 2021)
JSBY7110 Digital Marketing in Practice, 2 op (Spring 2022)

Digitally Competent Educators -modules:
KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators, 5 op
KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources, 5 op
KOTES360 Facilitating and Assessing Learners' Digital Competencies, 5 op

Ei kiintiötä,
opintojaksolla voi olla rajattu osallistujamäärä
Tarkista ilmoittautumisaika opintojaksoittain Suoritusoikeusajat vaihtelevat opintojaksoittain

Kauppatieteet, opetus syksyllä 2021

 

 

 
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op) 
YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op) 
Kiintiö 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä/ toteutus.  Tarkista ilmoittautumisaika opintojaksoittain - ensimmäiset ilmoittautumiset alkavat 2.8. Suoritusoikeusajat vaihtelevat opintojaksoittain
JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (3 op)

JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalla -opintokokonaisuuteen (2 op)
JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)
JSBY7130 Terveysteknologian mahdollisuudet sote-alalla (5 op)
Kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä/ toteutus Tarkista ilmoittautumisaika opintojaksoittain - ensimmäiset ilmoittautumiset alkavat 1.8. Suoritusoikeusajat vaihtelevat opintojaksoittain

 Kauppatieteet, opetus keväällä 2022

     
KTTA3510 Työmarkkinat (5 op) Kiintiö 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

 

 
YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op) 
YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op) ) 
Kiintiö 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Tarkista ilmoittautumisaika opintojaksoittain - ensimmäiset ilmoittautumiset alkavat 15.11.  
JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (3 op)
JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalla -opintokokonaisuuteen (2 op)
Kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä JSBY-jaksojen ilmoittautuminen alkaa 2.1.2022  

Kirjoittaminen

     
Kirjoittamisen perusopinnot 15 opiskelijaa valintapisteiden perusteella 13.-27.10.2021 Lue hakuohjeet ja aikataulu.
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.10.2023

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot
10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.-17.10.2021  1.11.2021-31.10.2022

Liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian perusopinnot
Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä

(Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Sisun kautta)
5.10.21 klo 9:00 - 17.10.21 klo 15:00  1.11.2021-31.10.2022

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus

 

Kiintiö 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.21 klo 9:00 - 17.10.21 klo 15:00 1.11.2021-31.10.2022

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot (Kokkola)
Musiikkiterapian aineopinnot (Jyväskylä)
5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä haku keväällä 2022  

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen perusopinnot
Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.10.2022

Perheopinnot

     

 

Perheopintojen perusopinnot
Ei kiintiötä 5.10.21 klo 9:00 - 17.10.21 klo 15:00 1.11.2021-31.10.2022
Perheopintojen aineopinnot

 

10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä 5.10.21 klo 9:00 - 17.10.21 klo 15:00 1.11.2021-31.10.2023

Suomi toisena ja vieraana kielenä

     
Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot & Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli Ei kiintiötä
5.-17.10.2021
1.11.2021-31.10.2023
Suomi toisena ja vieraana kielenä opetuksessa A, temaattinen moduuli opintojaksot:

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5op)
STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5op)
STKE129 Kielitietoinen koulutus (5op)
STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimis-
ympäristöt (5 op)

Valitse 3-4 opintojaksoa. Huom! Opinto-oikeutta haettava erikseen jokaiseen moduuliin kuuluvaan opintojaksoon.
Ei kiintiötä  5.-17.10.2021  1.11.2021-31.10.2022
Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot Ei kiintiötä 5.-17.10.2021 1.11.2021-31.10.2022

 

Huom.! Jos haet useampiin kiintiöllä rajattuihin opintoihin, ilmoitathan HelpJYU-palvelun kautta, mihin opintoihin olet hakenut ja mihin niistä haluat ensisijaisesti osallistua.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Voit perua opinnot ennen kuin suoritusoikeutesi alkaa (ks. suoritusoikeusajat yllä olevasta taulukosta). Opinnot tulee suorittaa suoritusoikeuden voimassaoloaikana, eikä suoritusoikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

Ota meihin yhteyttä help.jyu.fi
HelpJYU- sininen taustai.jpg

tai puhelimitse (p. 040 576 7760)