Etätentit Kopassa lv. 2019-2020

Ilmoita tällä lomakkeella lukuvuoden 2019-2020 etätentit. Lomakkeella ilmoitetut etätenttipäivät toimitetaan IT-palveluille tiedoksi elokuussa 2019. IT-palveluissa huomoidaan mahdollisuuksien mukaan etätenttipäivät ja vältetään etätenttiajankohtina Kopan mahdollisia päivityksiä.