TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille valintakirjeellä. Tulos voidaan hakijan suostumuksella antaa hänelle tiedoksi myös sähköpostiviestillä.

Kyllä

Tämä kansio on tyhjä.