Muut opinnot, joilla haen näyttökoeoikeutta (täytä tarvittaessa)


Kyllä
Kurssikuvaus

Mikäli olet suorittanut opinnot muualla kuin Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, liitä hakemuksesi mukaan kurssikuvaus. Kurssikuvauksesta tulee löytyä opintojen mahdollisimman tarkat sisältökuvaukset, jakson/jaksojen osaamistavoitteet, luentojen ja harjoitusten lukumäärä jne.