Opinnot, joilla haen näyttökoeoikeutta

Jos olet suorittanut vähintään aineopintotason tutkimusmenetelmäopintoja vähintään kurssia vastaavan opintopistemäärän (5 op), voit hakea näyttökoeoikeutta. Aiemmin suoritettujen opintojen tulee olla yliopistotasoisia. Menetelmäopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia. Jos vaadittu opintopistemäärä koostuu kahdesta opintojaksosta yhden opintojakson sijaan, lisää toisen opintojakson tiedot kohtaan Muut opinnot.

Kyllä
Kurssikuvaus

Mikäli olet suorittanut opinnot muualla kuin Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, liitä hakemuksesi mukaan kurssikuvaus. Kurssikuvauksesta tulee löytyä opintojen mahdollisimman tarkat sisältökuvaukset, jakson/jaksojen osaamistavoitteet, luentojen ja harjoitusten lukumäärä jne.