Opintokokonaisuus, josta tilaat todistuksen (esim. "biologian perusopinnot")