Avoimen väylän kautta kasvatustieteiden tai psykologian tutkinto-opiskelijaksi

Hae kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkintokoulutuksiin avoimen yliopiston väylältä!

Opiskele tutkintotavoitteisesti avoimessa yliopistossa. Kun olet suorittanut avoimen väyläopinnot hyvällä opintomenestyksellä, voit pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan. Avoimen väylän kautta voit hakea erityispedagogiikkaan, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen, luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatustieteeseen ja psykologiaan.

Katso kasvatustieteiden ja psykologian avoimen väylän hakuohjeet ja valintaperusteet. Näet linkistä seuraavien tutkinto-ohjelmien tiedot:

Miksi avoimen yliopiston väylä?


Esimerkkejä työtehtävistä

  • Erityispedagogiikka: Erityispedagogiikassa koulutetaan laaja-alaisia, muuttuviin työnkuviin ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykeneviä korkeatasoisia erityisopettajia sekä erityiskasvatuksen asiantuntijoita.
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede: Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteissä opitaan ymmärtämään kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöitä erityisesti työelämän, digitaalisuuden ja perheen konteksteissa.
  • Varhaiskasvatustiede: Koulutuksen jälkeen on mahdollista toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tai tutkimus- ja kehittämistehtävissä varhaiskasvatuksen kentällä.
  • Psykologia: Psykologiassa opitaan ymmärtämään psykologian eri sisältöalueita ja ilmiöitä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan.

Opiskele kasvatustieteitä ja psykologiaa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

Voit aloittaa väyläopintojen opiskelun avoimessa yliopistossa milloin tahansa.

Tutustu ja ilmoittaudu:

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin

Kysy lisää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston väyläopinnoista

Ota yhteyttä opintopalveluihimme.