Avoimia yliopisto-opintoja Jämsässä

Avoin yliopisto tarjoaa yliopistotason opintojen opiskelumahdollisuuden Jämsässä. Syksyllä 2019 tarjolla on psykologian perusopintokokonaisuus sekä Tieteen etiikka -opintojakso. Tammikuussa 2020 alkaa Tieteenteoria -opintojakso. Kasvatustieteen perusopintojen lähiryhmä jatkaa opintoja.

Psykologian perusopinnot Jämsässä

Syyskuussa 2019 Jämsässä on mahdollista aloittaa psykologian perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) suorittaminen avoimina yliopisto-opintoina. Opinnot voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina paikallisen ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana. Jämsän psykologian opinnoissa paikallisen ryhmän ohjaajana toimii yliopistotutkija, psykologian dosentti Kati Vasalampi.

Mitä psykologian opiskelu on?

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Psykologinen tieto antaa työkaluja monille eri elämänalueille lapsuudesta vanhuuteen.

Psykologian perusopinnot sopivat sinulle, joka

 • olet kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta eri ikävaiheissa
 • olet hakeutumassa esim. psykologian, kasvatus- ja opetus- tai terveys- ja sosiaali-alan opintoihin/ tutkintokoulutukseen
 • toimit esim. asiakaspalvelu- tai esimies/johtotehtävissä ja kaipaat työhösi ammatillista lisäpätevyyttä
 • haluat täydentää esim. talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden opintojasi 

Tutustu psykologian perusopintokokonaisuuteen (25 op). Opinnot alkavat 10.9.2019 ja ne suoritetaan 31.7.2020 mennessä. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää 15 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen. Opetuksen järjestämisestä vastaa yhteistyöoppilaitoksena Jämsän Kristillinen kansanopisto. Ilmoittaudu opintoihin kansanopiston kautta.

Opinnäytteen ”tsemppikurssit” Jämsässä

Opintojaksot soveltuvat kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti opinnäytetyötä tekeville ”tsemppikursseiksi”.

Tieteen etiikka 5 op

Opintojaksossa käsitellään seuraavia teemoja:

 • Tieteen etiikan kysymykset tutkijoiden, tiedeyhteisön ja – instituution näkökulmista 
 • Etiikan käsitteistö ja teoriat tutkimusetiikan ongelmien käsittelyssä 
 • Erityiset tieteenetiikan kysymykset eri tieteenalojen näkökulmasta
 • Tutustu Tieteen etiikka (5 op) -opintojaksoon. Opinnot alkavat 15.11.2019 ja ne suoritetaan 31.7.2020 mennessä. Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Tieteenteoria 5 op 

Opintojaksossa tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä: 

 • Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä? 
 • Mitä ovat metodit ja metodologia? 
 • Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi? 
 • Mikä on teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen luonne? 
 • Tutustu Tieteenteoria (5 op) -opintojaksoon. Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja ne suoritetaan 31.7.2020 mennessä. Opetus järjestetään, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskellen.

Tutustu Jämsän korkeakouluopintojen tarjontaan kokonaisuudessaan Jämsän kaupungin verkkosivuilla.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat avoimet kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.