Avoimen väylä biologian opintoihin

Hae biologian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa voit erikoistua biologian alalla joko ekologiaan ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan.

Biologian opinnoissa saat laajat perustiedot molekyyleistä ekosysteemeihin. Biologian perusteiden lisäksi opit soveltamaan tietoa muun muassa luonnonsuojelussa ja lääketieteessä.

Biologit työskentelevät asiantuntijoina yrityksissä, kuntien ja valtion hallinnossa sekä tutkimus- ja opetuslaitoksissa. Ekologien ja evoluutiobiologien osaamista tarvitaan luonnon- ja ympäristönsuojelussa. Genetiikkaan perehtyvä voi päätyä rikostutkijaksi. Solu- ja molekyylibiologian osaamista tarvitaan bioteknologian sekä lääke- ja liikuntatieteen aloilla. Myös teollisuus, kauppa ja terveydenhuolto tarjoavat työpaikkoja.

Haku ja opiskelijavalinta biologian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Biologian väylä (45 op)

25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava perusopintokokonaisuus*
5 op Molekyylien maailma tai Kemian perusteet 1 tai vastaava opintojakso
3 op Academic Reading tai vastaava opintojakso
3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso
9 op Muut tutkintoon soveltuvat opinnot**
*Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin, painotettu keskiarvo vähintään 3,0.
**Muita tutkintoon soveltuvia väyläopintoja esitellään valintaperusteissa.

Seuraava haku: Kevään 2022 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2022 avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, kaikki hyväksytään.

Biologian opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa kemiaa, viestintä- ja kieliopintoja sekä Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden aineopintoja, jotka kuuluvat edellä mainittuihin tutkintoon soveltuviin väyläopintoihin (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (45 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 1,5 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen bio- ja ympäristötieteiden opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.