Avoimen väylä biologian opintoihin

Hae biologian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa voit erikoistua biologian alalla joko ekologiaan ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan.

Biologian opinnoissa saat laajat perustiedot molekyyleistä ekosysteemeihin. Biologian perusteiden lisäksi opit soveltamaan tietoa muun muassa luonnonsuojelussa ja lääketieteessä.

Biologit työskentelevät asiantuntijoina yrityksissä, kuntien ja valtion hallinnossa sekä tutkimus- ja opetuslaitoksissa. Ekologien ja evoluutiobiologien osaamista tarvitaan luonnon- ja ympäristönsuojelussa. Genetiikkaan perehtyvä voi päätyä rikostutkijaksi. Solu- ja molekyylibiologian osaamista tarvitaan bioteknologian sekä lääke- ja liikuntatieteen aloilla. Myös teollisuus, kauppa ja terveydenhuolto tarjoavat työpaikkoja.

Haku ja opiskelijavalinta biologian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen väylän erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Biologian väylä (45 op)

25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava perusopintokokonaisuus*
5 op Molekyylien maailma tai Kemian perusteet 1 tai vastaava opintojakso
3 op Academic Reading tai vastaava opintojakso
3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso
9 op Muut tutkintoon soveltuvat opinnot**
*Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin, painotettu keskiarvo vähintään 3,0.
**Muita tutkintoon soveltuvia väyläopintoja esitellään valintaperusteissa.

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä
Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Biologian opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa kemiaa, viestintä- ja kieliopintoja sekä Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden aineopintoja, jotka kuuluvat edellä mainittuihin tutkintoon soveltuviin väyläopintoihin (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (45 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 1,5 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen bio- ja ympäristötieteiden opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.