Avoimen väylä Luonnonvarat ja ympäristö -koulutusohjelmaan

Hae Luonnonvarat ja ympäristö -koulutukseen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkinnon osia avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Opintojesi kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta, ekosysteemien tarjoamat resurssit ja palvelut sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen.

Luonnonvarat ja ympäristö -alalla opinnot alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristön ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan. Maisterivaiheessa opiskellaan joko akvaattisia tieteitä tai ympäristötiedettä.

  • Tutustu Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisterikoulutukseen: OPS 2020–2023

Maisterit voivat hakeutua asiantuntijoiksi, tutkijoiksi tai suunnittelijoiksi niin ympäristöhallinnon tehtäviin valtion-, maakunta- ja kuntatasolla kuin myös eri organisaatioihin ja tutkimuslaitoksiin. Yhä useammin alalta valmistuneet ovat hallinnolle ja yrityksille palveluja tuottavissa konsulttiyrityksissä suunnittelijan, asiantuntijan, projektikoordinaattorin, tarkastajan ja päällikkötason tehtävissä tai yksityisyrittäjinä.

Haku ja opiskelijavalinta Luonnonvarat ja ympäristö -tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylältä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut tieteenalaan opintojen kautta ennen hakua yliopistoon. Samalla tutustut yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylän erillishaussa. Hakemus tehdään Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Luonnonvarat ja ympäristö -väylä (45 op)
25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava perusopintokokonaisuus* 
5 op Molekyylien maailma tai Kemian perusteet 1 tai vastaava opintojakso
3 op Academic Reading tai vastaava opintojakso
3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso
9 op Muut tutkintoon soveltuvat opinnot**
*Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin, painotettu keskiarvo vähintään 3,0.
**Muita tutkintoon soveltuvia väyläopintoja esitellään valintaperusteissa.

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä
Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Luonnonvarat ja ympäristö -väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa kemiaa, viestintä- ja kieliopintoja sekä Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden aineopintoja, jotka kuuluvat edellä mainittuihin tutkintoon soveltuviin väyläopintoihin (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (45 op) avoimessa yliopistossa

Arvioitu kesto: noin 1,5 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen bio- ja ympäristötieteiden opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. utustu JYU:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.