Opiskelumahdollisuuksia työttömyyden aikana

Kehitä osaamistasi monipuolisesti avoimessa yliopistossa.
Johtaminen ja henkilöstöosaaminen

Johtamisen peruskurssilla saat käsityksen johtamisen ja johtajuuden perusteorioista ja -käsitteistä kuten strateginen johtajuus. Opit arvioimaan ja tarkastelemaan yksilön, ryhmän ja koko organisaation toimintaa sekä johtajuutta eri ympäristöissä. Saat myös välineitä arvioida ja pohtia omaa kiinnostustasi esimiestyöhön. Lue lisää.

Laskentatoimen peruskurssilla opit laskentatoimen käsitteitä ja osa-alueita. Kurssin suoritettuasi osaat laatia laskentatoimen raportteja ja ymmärrät niiden hyödyntämistä päätöksenteossa. Lue lisää.

Markkinoinnin opintojaksolla opit alan käsitteitä, tehtäviä, tavoitteita, haasteita ja osa-alueita. Opit myös ymmärtämään asiakasarvon luontia ja asiakassuhteiden johtamista. Opintojakson tavoitteena mm. kehittää markkinointiajattelua ja lisätä ymmärrystä markkinoinnin haasteista nykypäivänä. Lue lisää.

Taloustieteen peruskurssilla opit kansantaloustieteen peruskäsitteitä (kysyntä, tarjonta, BKT, inflaatio, jne.) ja saat ymmärrystä kansantalouden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Kurssilla otetaan huomioon niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnallinen näkökulma. Lue lisää.

Viestinnän johtaminen -kurssilla perehdytään muun muassa viestintästrategiaan, viestinnän keskeisiin osa-alueisiin sekä viestinnän erilaisiin tehtäviin kuten sisäiseen viestintään, mediasuhteisiin ja kriisiviestintään. Opit myös viestinnän tutkimista ja mittaamista. Lue lisää.

Viestintä ja vaikuttaminen -kurssilla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin tarkastelemalla ja analysoimalla vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri yhteyksissä. Opit tuntemaan, arvioimaan ja vertailemaan kuinka viestinnällä voidaan pyrkiä muuttamaan uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita. Lue lisää.

Yrittäjyyden peruskurssilla opit ymmärtämään yrittäjyyttä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opit sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan kaikista vaiheista. Lue lisää.

Opetus- ja ohjausalan osaamista

Aikuiskasvatustiede tarkastelee elinikäistä oppimista ja aikuista oppijana. Opinnot sopivat esimerkiksi opetus-, ohjaus- tai palvelualoista kiinnostuneelle tai näihin tehtäviin tähtääville niin työssä kuin harrastuksissa. Opinnoissa pääset hyödyntämään omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi. Lue lisää aikuiskasvatustieteen perusopinnoista.

Erityispedagogiikka tutkii ja pyrkii poistamaan oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittämään malleja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tueksi. Opinnoissa opit mm. kuvaamaan ja arvioimaan erilaisia tukitarpeita sekä ymmärtämään moninaisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä. Lue lisää erityispedagogiikan perusopinnoista.

Kasvatustiede (Tulossa)

Lue lisää kasvatustieteen perusopinnoista.
Tarvitset kasvatustieteen perusopinnot, jos haet opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kehityspsykologian kurssilla opit keskeiset teoriat ja käsitteet ihmisen psykologisesta kehityksestä sekä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Psykologian perusopinnot aloitetaan tästä jaksosta. Lue lisää psykologian perusopinnoista.

Perheopinnoissa saat tietoa esimerkiksi perheiden moninaisuudesta, perheiden voimavaroista ja kriiseistä, vanhemmuudesta, isovanhemmuudesta tai perheestä osana yhteiskuntaa. Lue lisää perheopintojen perusopinnoista.

Opettaja, haluaisitko kelpoisuuden opettaa uutta ainetta? Tutustu tarjontaamme.

Liikunta-, sosiaali- ja terveysalan osaamista

- Sosiaalityö

- Gerontologia

- Liikunnan ja terveysden opinnot

- Liikuntapsykologia

- Terveystieteet

- Terveystieto

 

Kaksiosainen Vanheneminen, toimintakyky ja terveys -kurssi käsittelee nimensä mukaisesti ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia ihmisen elämässä, terveydessä ja toimintakyvyssä. Mukana on myös yhteiskunnallinen näkökulma kuten väestön ikärakenne ja sen seuraamukset. Opit myös vanhuuteen liittyen sairauksien ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Opinnot aloitetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman teolla. Lue lisää.

Sosiaalityön johdantokurssi johdattelee sosiaalityön keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Saat kuvan sosiaalityön keskeisistä teorioista, nykysuuntauksista ja haasteista sekä käsitteistä ja menetelmistä. Johdantokurssilla opiskelijat työskentelevät opintopiirissä, joka kokoontuu verkko-oppimisympäristössä. Lue lisää.

Luonnontieteellistä osaamista
Yhteiskuntatieteellistä osaamista

Yhteiskuntatieteet

Digialan osaamista

Poimintoja avoimen yliopiston uutuusopinnoista

Tutustu avoimen yliopiston uusiin opintojaksoihin, jotka tarjoavat osaamista työtehtävissä eri toimialoilla:

Yhteiskuntatieteet

Kemia 

Biotieteet 

IT-opinnot / Digitalisaatio

Tilaa avoimen yliopiston uutiskirje

Klikkaa ja tilaa JYU avoimen yliopiston uutiskirje

Uutiskirjeestä saat tietoa avoimen ajankohtaisista asioista ja vinkkejä opintotarjonnasta sähköpostiisi. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa. Voit koska tahansa perua uutiskirjetilauksesi.

Tietosuojailmoituksemme löydät tästä linkistä

> Löydät meidät myös somesta @JYUavoin!