29.01.2018

Ha­kuoh­jeet ja -ai­ka­tau­lut

Draamakasvatuksen perusopintojen haku, kesä 2018

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä kesällä 2018 mahdollisesti käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.3.2018 klo 9.00 ja päättyy 12.4.2018 klo 15.00. 

Ryhmää ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttävien hakijoiden määrä on alle 16/ryhmä. Ryhmiin valitaan enintään 25 opiskelijaa/ryhmä.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Linkki hakulomakkeeseen aukeaa hakuajan alkaessa 12.3. klo 9. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna järjestelmään hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteiden tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Valintakriteerit: Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että osioista 1, 2 ja 3 on saatava yhteensä vähintään 4 pistettä. Valitsematta jääneet hakijat asettuvat varasijoille paremmuusjärjestyksessä. Myös varasijalta valituksi tuleminen edellyttää vähintään em. 4 pistettä.

 • Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen kuvauksen pohjalta (0-3 pistettä)
 • Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0-3 pistettä)
 • Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta (0-3 pistettä)
 • Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana (0-3 pistettä)

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana. Sähköisessä hakemuslomakkeessa kysytään seuraavia asioita:

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).
 • Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan -osion pistemäärä.
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve -osion pistemäärä.
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta ‐osion pistemäärä.
 4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana -osion pistemäärä.
 5. Arvonta.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Huom! Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 14.5.2018–13.5.2019. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 25.5.2018. Opinnot tulee aloittaa kesäkuussa 2018. Jos opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä on 7 op tai vähemmän, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 040 805 4890 tai 040 805 3112

Kesäopetuksen aikataulut

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus. 

Opintojakson nimi ja laajuus Lähiopetus Jyväskylässä ja Helsingissä. Aina klo 15.30-21.00, paitsi 10. -11.8.2018: pe klo 17-21 ja la 9-17.
Kesäkuu:  
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet 1 op ma 4.6. ja ti 5.6.
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op ke 6.6. ja to 7.6.
ODKP1150 Improvisaatio 1 op ma 11.6. ja ti 12.6.
ODKP1130 Dramaturgian perusteet 1 op ke 13.6. ja to 14.6.
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio 1 op ma 18.6. ja ti 19.6.
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia 1 op ma 25.6. ja ti 26.6.
ODKP1160 Näyttelijäntyö 1 op ke 27.6. ja to 28.6.
Heinäkuu:  
ODKP1160 Ohjaajantyö 1 op ma 30.7. ja ti 31.7.
Elokuu:  
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen 1 op ke 1.8. ja to 2.8.
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana 1 op pe 10.8. klo 17-21 ja la 11.8. klo 9-17

 Lähiopetuksen lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia.

Draamakasvatuksen aineopintojen haku, lv. 2018-2020

Näin haet

Hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan myöhemmin keväällä.

Lähiopetuksen aikataulut lv. 2018-2019

Julkaistaan myöhemmin keväällä.

Draamakasvatuksen perusopintojen haku, lv. 2018-2019

Näin haet

Hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan myöhemmin.

Lähiopetuksen aikataulut lv. 2018-2019

Julkaistaan myöhemmin.