Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2017

Oh­jeet JY:n elä­män­kat­so­mus­tie­don opin­to­koko­nai­suu­den en­nen 1.8.2017 aloit­ta­neil­le, opin­to­jaan jat­ka­vil­le opis­ke­li­joil­le

Jos olet aloittanut JY:n elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opiskelun lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman aikana, siirry suorittamaan opintosi valmiiksi 1.8.2017 voimaan astuneen lukuvuosien 2017-2020 opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opintokokonaisuus on 35 opintopisteen laajuinen eli 10 op suppeampi kuin edellisen opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus.

Lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus (45 op):

 1. EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (5 op)
 2. EKTA130 Humanismi (5 op)
 3. EKTA140 Maailman uskonnot (5 op)
 4. EKTA150 Maailmankatsomusten filosofiaa (5 op)
 5. EKTA160 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari (5 op)
 6. EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka (5 op)
 7. EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op)
 8. EKTA190 Opettajaseminaari (10 op)

Ohje uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiseen:

 1. suorittamatta jakso EKTA100 -> tee uusi opintojakso EKTA2005 Maailmankuvien filosofia 5 op
 2. suorittamatta jakso EKTA130 -> tee uusi opintojakso EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet 5 op
 3. suorittamatta jakso EKTA140 -> tee uusi opintojakso EKTA2003 Maailmanuskonnot 5 op
 4. suorittamatta jakso EKTA150 -> tee uusi opintojakso EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki 5 op
 5. suorittamatta jakso EKTA160 -> ei tarvitse korvata
 6. suorittamatta jakso EKTA170 -> tee uusi opintojakso EKTA2002 Etiikan peruskurssi 5 op
 7. suorittamatta jakso EKTA180 -> tee jakso EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti 5 op
 8. suorittamatta jakso EKTA190 -> tee jakso EKTA2001 Opettajaseminaari 5 op
 • Jos olet tehnyt jakson EKTA150 tai EKTA160, mutta toinen on tekemättä, sinun ei tarvitse sitä tehdä. Jompikumpi näistä jaksoista riittää uuteen opintokokonaisuuteen. Jos molemmat jaksot vielä puuttuvat, tee uusi opintojakso EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki 5 op. Jos olet jo tehnyt molemmat, sinulle tulee kokonaisuuden laajuudeksi (vähintään) 40 op.
 • Jos EKTA190 opettajaseminaari on vielä suorittamatta, tee uusi opintojakso EKTA2001 Opettajaseminaari 5 op. Jos olet jo suorittanut opintojakson, kokonaisuuden laajuudeksi tulee (vähintään) 40 op.
 • Jos olet tehnyt jo jaksot EKTA150, EKTA160 ja EKTA190, kokonaisuuden laajuudeksi tulee 45 op. Jos et ole tehnyt mitään näistä, voit tehdä yllä mainitut uuden opetussuunnitelman jaksot EKTA2004  Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikka 5 op ja EKTA2001 Opettajaseminaari 5 op, jolloin laajuudeksi tulee 35 op.