Englannin kieli

Opiskele englantia yhteistyöoppilaitoksissamme

Oletko kiinnostunut englannin kielestä ja kulttuurista? Aiotko hakea englannin kielen tutkinto-opintoihin? Kieltenopettaja, haetko lisäpätevyyttä työhösi? Englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa tutustut nykyenglannin rakenteisiin ja käyttöön, kielen oppimiseen ja opettamiseen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoihin ja merkityksiin. 

Opiskelijatarina
Korkeakouluopintoja turvallisesti kokeillen

Voit opiskella englannin kieltä

  • ilmoittautumalla yhteistyöoppilaitokseemme heidän ohjeidensa mukaisesti
  • pääasiallisesti lähiopetuksena
  • Jyväskylän Korpilahdella, Jyväskylän kesäyliopistossa ja Joutsenon opistossa

Englannin kielen perusopinnot suoritettuasi tunnet kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita. Osaat viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tunnet akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot. Tunnet englannin kielen rakenteet, osaat analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa diskurssin tutkimuksen työkaluja hyödyntäen. Tunnet englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa sekä osaat soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin.

Aineopinnoissa saat hyvät valmiudet englannin kielen opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvitsemiasi valmiuksia.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella opintoja yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset. 

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa