Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko työskennellä esi- ja alkuopetusikäisten lasten parissa? Oletko kiinnostunut tunnistamaan esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä? Haluatko kehittää vuorovaikutustaitojasi oppilaiden kanssa? Opinnoissamme pääset syventymään muun muassa näihin esi- ja alkuopetuksen teemoihin.

Tutustu ja ilmoittaudu tästä Esi- ja alkuopetuksen perusopintoihin opinto-oppaassa > Opintoryhmä käynnistetty syksyllä 2021. Seuraava mahdollisuus aloittaa opinnot elokuussa 2022.

Opintoihin on minimi- ja maksimiopiskelijamäärä, sekä esitietovaatimuksia

Opiskele esi- ja alkuopetuksen perusopintoja

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa kehität omaa asiantuntijuuttasi ja perehdyt monimuotoisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen eri osa-alueisiin ja niissä ilmeneviin yksilöllisiin eroihin.

Opinnoissa tutustut muun muassa vuorovaikutusprosesseihin, jotka määrittävät niin oppilaiden kuin opettajien toimintaa ryhmässä. Lisäksi opit ohjaamaan esimerkiksi lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä. Oppimiasi teoreettisia näkökulmia pääset soveltamaan käytäntöön harjoittelujaksolla, joka on keskeinen osa opintokokonaisuutta.

Voit opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden. Harjoittelujaksoa lukuun ottamatta voit suorittaa kaikki kokonaisuuden kurssit verkkovälitteisesti, mutta huomioithan, että osa kursseista sisältää itsenäisen työskentelyn lisäksi myös reaaliaikaista verkko-opetusta.

 Opintojen hinta on 15 e /opintopiste.

Esitietovaatimukset Esi- ja alkuopetuksen perusopintoihin: 

Osana luokanopettajan (KM), erityisluokanopettajan (KM), varhaiskasvatuksen opettajan (KK tai KM), varhaiskasvatuksen erityisopettajan (KK tai KM) tai aineenopettajan (mm. FM) opintoja kokonaisuudessaan suoritetut yliopistotason opintokokonaisuudet: 1. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI 2. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Lisäksi opintoihin voivat osallistua AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa

  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina
  • opiskelet itsenäisesti ja ryhmässä
  • pääset harjoittelemaan oppimiasi asioita käytännössä


Peruspintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

  • Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat I (4 op, tulee suorittaa ensimmäisenä)
  • Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat II (4 op)
  • Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta I (4 op)
  • Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta II (4 op)
  • Alkuopetuksen opiskelutaitojen pedagogiikka (5 op)
  • Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu (4 op)