Etä- ja verkko-opintomme

Voit suorittaa monia opintojamme paikasta riippumatta. Opintoihin voit ilmoittautua ja opinnot aloittaa itsellesi sopivana ajankohtana. Vaikka heti! Opintoihin mahdollisesti sisältyvä lähiopetus tai ajankohtaan sidottu verkko-opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Verkkoa voidaan hyödyntää opiskelussa monin tavoin. Verkko voi olla esimerkiksi tiedottamisen, ohjauksen, opiskelumateriaalin jakamisen ja yhteisten materiaalien tuottamisen tai opiskelijoiden vuorovaikutuksen väline. Verkossa voit myös katsoa luennoista tehtyjä tallenteita. Joissain oppiaineissa voit suorittaa itsenäisesti verkkokurssin tai -tehtävän verkossa olevaan materiaaliin pohjautuen. Opetus voidaan toteuttaa myös verkkokurssina, jolla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Joissain opinnoissa (esim. viestintä- ja kieliopinnot) vain osaa opintojaksoista voi opiskella etäopiskellen. Tarkemmat suoritustavat löydät oppiaineen omilta sivuilta.