Gerontologian aineopinnot avoimessa yliopistossa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa

Syvennä osaamistasi ihmisen vanhenemisesta ja siihen liittyvistä asioista. Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston avoimet yliopistot tarjoavat yhteistyössä gerontologian aineopinnot (35–37 opintopistettä).

Gerontologian aineopinnoissa syvennät gerontologian perusopinnoissa hankkimaasi osaamista sekä tarkastelet vanhuutta ja ikääntymistä monitieteisesti eri näkökulmista. Opintokokonaisuus pitää sisällään kaikille yhteisten opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. 

Tässä opintokokonaisuudessa ulottuvillasi on Jyväskylän yliopiston (JYU) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) asiantuntijuus. Gerontologian aineopinnot suoritetaan joustavasti verkko-opintoina. Niihin sisältyy sekä aikataulun mukaisesti toteutettuja että itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja. 

Opinnot voit aloittaa milloin vaan. Opinnot aloitetaan opintojaksosta TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op (JY). Tämä opintojakso on tarjolla koko ajan. Muiden opintojaksojen aikataulutiedot löydät alla olevista opintojaksolinkeistä.

Gerontologian aineopintojen perehdytystilaisuus syksyllä 2022

Gerontologian aineopintojen perehdytystilaisuus pidettiin syksyllä 2022.  Tilaisuuden diat löydät tästä. 

Gerontologian aineopintojen esitiedot

Aineopintojen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut gerontologian perusopinnot. Gerontologian perusopintookonaisuudet ovat rakenteeltaan erilaiset Itä-Suomen yliopistossa (UEF) ja Jyväskylän yliopistossa (JYU). Tutustu JYU:n gerontologian perusopintoihin ja UEFin gerontologian perusopintoihin.

Gerontologian aineopintojen sisältö

Gerontologian aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8–10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja.

  • Valitse valinnaiseksi opintojaksoksi sellainen opintojakso, jota et ole aiemmin suorittanut eli jo perusopinnoissa suoritettua opintojaksoa ei voi käyttää uudelleen aineopinnoissa.
  • Tutkielmaopinnot (kandidaattiseminaari ja -tutkielma) on suunnattu erityisesti niille opiskelijoille, joiden tavoitteena ovat tutkinto-opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. HUOM! Ota yhteyttä Päivi Eskolaan ennen aineopintojen aloitusta.

LUKUVUODEN 2022-23 OPETUSOHJELMA

Lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelman löydät GERONTOLOGIAN OPINTO-OPPAASTA kokonaisuudessaan touko-kesäkuussa

Kaikille yhteiset opintojaksot (27 op):

Valinnaiset opintojaksot (8–10 op):

KAIKILLE YHTEINEN JAKSO

Tiedoksi Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisten aineopintojen osalta

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) yhteistyössä toteutettavat gerontologian monitieteiset aineopinnot päättyvät 31.12.2024. Nykymuodossaan gerontologian aineopinnot on mahdollista saattaa päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Molemmat korkeakoulut tiedottavat omasta opintotarjonnastaan gerontologian osalta viimeistään keväällä 2024.

Gerontologian perusopinnot 25 op jatkavat normaalisti tarjonnassa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen gerontologian aineopintoihin opintojaksoittain.

Tarkista jaksokohtainen ilmoittautuminen Gerontologian aineopintojen sisältö -otsikon alta.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan siihen avoimeen yliopistoon, joka vastaa opintojaksosta (lyhenne UEF = Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto ja JYU = Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto). Opintojakson hinta, opinto-oikeusaika ja perumisehdot määrittyvät vastuuyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Jyväskylän avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet, perumisehdot sekä tiedot maksuista. Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Katso tarkemmat tiedot gerontologian opinnoista Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa.  

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 12 euroa/opintopiste. Itä-Suomen avoimen yliopiston tiedot maksuista, opinto-oikeuksista sekä maksu- ja perumisehdot. Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksot julkaistaan opintopolku.fi-verkkopalvelussa. Opetusohjelmasta löydät myös jakson ilmoittautumis/hakulinkin. 

Tiedoksi JYU:n ja UEF:n tutkinto-opiskelijoille

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) yhteistyössä toteutettavat gerontologian monitieteiset aineopinnot päättyvät 31.12.2024. UEF & JYU yhteistyössä toteutettuihin gerontologian aineopintokokonaisuuksiin ei enää myönnetä uusia opinto-oikeuksia vuosina 2023–24.

Kysy lisää

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
yliopistonopettaja Päivi Eskola
paivi.eskola@jyu.fi 
040 576 7771

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto
suunnittelija Minna Saharinen
minna.saharinen@uef.fi
050 574 4523