Informaatioteknologia

Opiskele IT-alan opintoja Jyväskylän yliopistossa 

Kiinnostaako digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly? Kiehtovatko laitteet ja tiedonkäsittely? Haluatko informaatioteknologian nykypäivän ja tulevaisuuden ammattilaiseksi? Opiskele IT:tä avoimina yliopisto-opintoina. 

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella Johdatus robotiikkaa opintojakson ja Tekoälyn perusteita ja sovelluksia opintojakson. Niistä löydät tietoa avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

Tarjolla on myös Digitally Competent Educators -moduulit sekä Instructional Design ja Information and Communication Technology in Guidance and Counselling -opintojaksot. Niistä löydät lisätietoa Courses Offered -verkkosivuiltamme

Informaatioteknologian tiedekunnassa on lisäksi tarjolla laajasti eri opintojaksoja avoimina opintoina. Tiedekunnan opintotarjonnasta saat lisätietoja täältä. 

 

Voit opiskella informaatioteknologiaa

Robotiikka ja tekoäly

Opiskele avoimen kursseilla ajankohtaisia informaatioteknologian teemoja. Saat tuoretta, tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä valmiuksia kehittää omaa osaamistasi.

Johdatus robotiikkaan -opintojaksolla saat tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta. Kurssilla opiskellaan, miten robotiikkaa jaotellaan sekä millaisia käyttömahdollisuuksia ja haasteita robotiikkaan liittyy. Kurssi soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla tutustut monien arkisten asioiden, kuten hakukoneiden ja älypuhelinten ääniohjauksen taustalla olevaan tekoälyyn. Kurssilla saat tietoa datan käsittelystä, tekoälyn historiasta, neuroverkoista, kyberturvallisuudesta ja tekoälyn monista sovelluksista eri aloilla.

JYU:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot löydät osoitteesta:  
https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Tutustu robotiikan mahdollisuuksiin ja haasteisiin

Avoin opiskelu Informaatioteknologian tiedekunnassa

Voit opiskella myös muita Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja erillisen arvosanan suoritusoikeudella. Opinnot järjestää silloin Informaatioteknologian tiedekunta.