Informaatioteknologia

Opiskele IT-alan opintoja Jyväskylän yliopistossa 

Kiinnostaako digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly? Kiehtovatko laitteet ja tiedonkäsittely? Haluatko informaatioteknologian nykypäivän ja tulevaisuuden ammattilaiseksi? Opiskele IT:tä avoimina yliopisto-opintoina. 

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella digitalisaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja kyberturvallisuutta. Opintotarjonnassa on myös tietotekniikan perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja sekä Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -opintojakso. Niistä löydät tietoa avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

Tarjolla on myös englanninkielisiä IT-opintoja: Digitally Competent Educators -moduulit. Niistä löydät lisätietoa Courses Offered -verkkosivuiltamme.

Informaatioteknologian tiedekunnassa on lisäksi tarjolla laajasti eri opintojaksoja avoimina opintoina. Tiedekunnan opintotarjonnasta saat lisätietoja täältä. 

Suunnitteletko IT-opintojen aloittamista, jätä yhteydenottopyyntö!

Kyberturvallisuus, robotiikka ja tekoäly

Opiskele avoimen kursseilla ajankohtaisia informaatioteknologian teemoja. Saat tuoretta, tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä valmiuksia kehittää omaa osaamistasi.

Maksuton Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi tarjoaa tietoa ja taitoa digiturvalliseen toimintaan. Kurssi on maksuton ja sopii kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. 

Johdatus robotiikkaan -opintojaksolla saat tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta. Kurssilla opiskellaan, miten robotiikkaa jaotellaan sekä millaisia käyttömahdollisuuksia ja haasteita robotiikkaan liittyy. Kurssi soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Palvelurobotiikan -opintojaksolla tutustut palvelurobotiikan perusteisiin. Kurssilla käsitellään mm. lääketieteen ja hoitotyön robotiikkaa sekä opetusrobotteja ja palvelurobotiikan hyödyntämistä Suomessa. Kurssi soveltuu Johdatus robotiikkaan -opintojakson suorittaneille.

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla tutustut monien arkisten asioiden, kuten hakukoneiden ja älypuhelinten ääniohjauksen taustalla olevaan tekoälyyn. Kurssilla saat tietoa datan käsittelystä, tekoälyn historiasta, neuroverkoista, kyberturvallisuudesta ja tekoälyn monista sovelluksista eri aloilla.

Opi digiturvallisuutta maksuttomalla kurssilla


Voit opiskella informaatioteknologiaa

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Tutustu robotiikan mahdollisuuksiin

Avoin opiskelu Informaatioteknologian tiedekunnassa

Voit opiskella myös muita Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja erillisen arvosanan suoritusoikeudella. Opinnot järjestää silloin Informaatioteknologian tiedekunta. 

Tietotekniikan perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja

Opintotarjonnassa on tietotekniikan perusopintotasoisia opintojaksoja: Digitaalisen osaamisen perusteet, Web-julkaiseminen, Ohjelmointi 1 ja Tietoverkot. Lisäksi aineopintotasoinen opintojakso Algoritmit 1.

Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä 

Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -opintojaksolla tutustut vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Kurssilla kehität verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kurssilla suunnitellaan oma vuorovaikutteinen verkko-opetus- tai -ohjaus kokeilu.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Voit opiskella informaatioteknologian opintoja myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä. 

JYU:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot