Avoimen väylä koulutusteknologian opintoihin

Hae koulutusteknologian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Oppiminen tapahtuu kaikilla kouluasteilla ja erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa entistä enemmän teknologian avulla: koulutusteknologiaa erilaisiin oppimistarkoituksiin kehittämällä ja soveltamalla. Koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelman tavoitteena on antaa valmistuvalle opiskelijalle osaaminen hyödyntää ja kehittää teknologiaa tutkimusperusteisesti yksilöiden ja yhteisöjen oppimisen tueksi.

 • Tutustu koulutusteknologian kandidaatti- ja maisterikoulutukseen: OPS 2020–2023

Koulutusteknologiasta valmistuu tietotekniikan sekä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen yhdistämisen ammattilaisia. Koulutusteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen ammattilaisia tarvitaan laajasti julkisten ja yksityisten organisaatioiden monipuolisissa työtehtävissä. Tietotekniikan aineenopettajiksi valmistuneista merkittävä osa sijoittuu opettajiksi perusopetuksen 7.-9. luokille tai toisen asteen oppilaitoksiin, mutta voivat työllistyä myös muille oppilaitostasoille.

Haku ja opiskelijavalinta koulutusteknologian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa syksyn yhteishakun aikana. Väylällä tutustut haluamaasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

 • Huomioithan, että koulutusteknologian koulutusohjelmaan voi hakea avoimen väylän kautta viimeisen kerran syksyn 2023 yhteishaussa, jonka jälkeen hakukohde poistuu.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan keväällä avoimen väylän erillishaussa ja syksyllä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Koulutusteknologian väylä (25 op)

vähintään 10 op Tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan vähintään perusopintotasoisia opintoja. Hyväksyttäviksi kursseiksi katsotaan myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut KOTEP-, KOTEA-, ja KOTES- alkuiset kurssit.
vähintään 10 op kasvatustieteellisiä perusopintotasoisia opintoja (esim. kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka)

Valmiiksi suoritettujen tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan sekä kasvatustieteellisten väyläopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op. Väyläopintojen arvosanoista lasketun painotetun keskiarvon tulee olla vähintään hyvä (3/5).

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 2023 (Huom. viimeinen hakumahdollisuus avoimen väylän kautta)
Opiskelijavalinta: Kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseeen syksyn 2023 yhteishaussa

Koulutusteknologian opinnot avoimessa yliopistossa

JYU avoimessa voit suorittaa hakukelpoisuuden tuottavat 25 op-laajuiset väyläopinnot:

 • vähintään 10 op seuraavista informaatioteknologian opintojaksoista:
  • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op)
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)
  • KOTEP160 Introduction to Digital Competences for Educators (5 op)
  • KOTEA260 Teaching and Learning with Digital Resources (5 op)
  • KOTES360 Facilitating and Assessing Learners' Digital Competencies (5 op)
  • Digitalisaation kokonaisuuden opintojaksot  SEKÄ
 • vähintään 10 op kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopintoihin sisältyviä opintojaksoja.

Väyläopinnot (25 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 8-12 kk opiskelua 
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen informaatioteknologian opintoihin

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kasvatusalan opintoihin opinto-oppaassamme

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen kevään avoimen väylän erillishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa elo-syyskuussa. Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen syksyn yhteishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa tammikuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä JYU:n hakijapalveluihin HelpJYU-palvelun kautta.