Avoimen väylä tieto- ja ohjelmistotekniikan opintoihin

Hae tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan luomaan ratkaisuja inhimillisen elämän ja tekniikan rajapinnoille. Koulutus yhdistää tietotekniikan itse valittavaan ihmistieteiden alaan, kuten psykologiaan, liikunta- ja terveystieteisiin, musiikkiin, kulttuurin ja taiteisiin, pedagogiikkaan, peliteknologiaan, aivotutkimukseen tai viestintään.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot antavat asiantuntijuuden suunnitella ja toteuttaa IT-järjestelmiä tekniikkaa ja inhimillistä elämää yhdistäviin tarpeisiin sekä johtaa asiantuntijayhteisöjen työtä. Tällaiselle asiantuntijuudelle on yhteiskunnassa suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä.

 • Tutustu tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutukseen: OPS 2020–2023

Haku ja opiskelijavalinta tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelma,  tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa syksyn ja kevään yhteishakujen aikana. Väylällä tutustut haluamaasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan keväällä avoimen väylän erillishaussa ja syksyllä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Tieto- ja ohjelmistotekniikan väylä (30 op)

1) Jyväskylän yliopiston tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmaan sisältyvät opintojaksot: ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), ITKP104 Tietoverkot (5 op), ITKA201 Algoritmit 1 (4 op) tai niitä sisällöllisesti ja opintopistelaajuuksiltaan vastaavat toisessa yliopistossa suoritetut opintojaksot ja

2) matematiikan perusopintotasoisia opintoja siten, että hakija suorittaa niitä vähintään kahden opintojakson ja 10 opintopisteen verran ja

3) muita perusopintotasoisia yliopisto-opintoja vähintään 5 op (hakija saa valita itse, miltä alalta ko. opinnot ovat, mutta ne eivät voi olla tekniikan, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian tai muita luonnontieteiden opintoja).

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0/5. 

Seuraava haku:
Syksyn yhteishaku 2023. JYU avoimessa yliopistossa voit suorittaa väyläopintoja kevään 2024 hakuun tähdäten.
Opiskelijavalinta: Kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan.

Katso tästä valintaperusteet tutkintokoulutukseen kevään 2023 avoimen väylän erillishaussa
Kevään 2024 hakua koskevat valintaperusteet tullaan päivittämään sivulle syksyn marraskuussa 2023.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

JYU avoimessa voit suorittaa hakukelpoisuuden tuottavat vähintään 30 op-laajuiset väyläopinnot:

 • Tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmaan sisältyvät pakolliset opintojaksot:
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)
  • ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)
 • Matematiikan perusopintotasoisia opintojaksoa vähintään kahden opintojakson ja 10 opintopisteen verran:
  • MATP1700 Tekniikan alan matematiikan valmistava kurssi (5 op)
  • TILP2400 Datan esittäminen ja analysointi (5 op), opintotarjonnassa vuonna 2024
 • Muita perusopintotasoisia yliopisto-opintoja vähintään 5 op (ei sovellu: tekniikan, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian tai muut luonnontieteen opinnot)

Väyläopinnot (30 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: vähintään noin 10-12 kk opiskelua 
Hinta: 15 € / opintopiste
Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen informaatioteknologian opintoihin
Tutustu koko JYU avoimen yliopiston opintotarjontaan

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen kevään avoimen väylän erillishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa elo-syyskuussa. Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen syksyn yhteishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa tammikuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä JYU:n hakijapalveluihin.