Avoimen väylä tieto- ja ohjelmistotekniikan opintoihin

Hae tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan luomaan ratkaisuja inhimillisen elämän ja tekniikan rajapinnoille. Koulutus yhdistää tietotekniikan itse valittavaan ihmistieteiden alaan, kuten psykologiaan, liikunta- ja terveystieteisiin, musiikkiin, kulttuurin ja taiteisiin, pedagogiikkaan, peliteknologiaan, aivotutkimukseen, viestintään tai johonkin muuhun Jyväskylän yliopiston lukuisista vaihtoehdoista. Valitsemalla tietotekniikan rinnalle itsellesi merkityksellisen oppiaineen luot omannäköisen opintopolun ja osaamista, jota työelämässä tarvitaan.

  • Tutustu tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutukseen: OPS 2020–2023

Haku ja opiskelijavalinta tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelma,  tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa syksyn ja kevään yhteishakujen aikana. Väylällä tutustut haluamaasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan keväällä avoimen väylän erillishaussa ja syksyllä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Tieto- ja ohjelmistotekniikan väylä ( op)

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä 2023
Opiskelijavalinta: Kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Tieto- ja ohjelmistotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

JYU avoimessa voit suorittaa hakukelpoisuuden tuottavat  op-laajuiset väyläopinnot:

  •  

Väyläopinnot ( op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin kk opiskelua 
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen informaatioteknologian opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen kevään avoimen väylän erillishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa elo-syyskuussa. Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen syksyn yhteishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa tammikuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä JYU:n hakijapalveluihin HelpJYU-palvelun kautta.