Avoimen väylä tietojärjestelmätieteen opintoihin

Hae tietojärjestelmätieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Digitalisaation myötä yrityksillä on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka osaavat yhdistää informaatioteknologian, ymmärryksen yksilöiden tarpeista ja liiketoiminnan lainalaisuudet. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi opinnot kehittävät taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla.

Tietojärjestelmätieteen opinnot ovat käytännönläheisiä ja kehittävät sekä tietoja että käytännön taitoja. Esimerkkejä tutkintokoulutuksesta valmistuneiden ammattinimikkeistä ovat sovellussuunnittelija, projektipäällikkö, kouluttaja, konsultti, järjestelmäasiantuntija, tietohallintojohtaja, yrittäjä, tuotepäällikkö ja tutkija.

 • Tutustu tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisterikoulutukseen: OPS 2020–2023

Haku ja opiskelijavalinta tietojärjestelmätieteen tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa syksyn ja kevään yhteishakujen aikana. Väylällä tutustut haluamaasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan keväällä avoimen väylän erillishaussa ja syksyllä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Tietojärjestelmätieteen väylä (väh. 50 op)

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään 50 opintopistettä.
Opintojen tulee sisältää: tietojenkäsittelytieteen perus-, aine- tai syventävätasoisia yliopisto-opintoja 25 op, vähintään arvosanalla 3 / 5 (opintojaksoista saaduilla opintopisteillä painotettu keskiarvo) sekä
25 op:n laajuiset kauppatieteellisen alan perusopinnot. 

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 2023. JYU avoimessa yliopistossa voit suorittaa väyläopintoja kevään 2024 hakuun tähdäten. 
Opiskelijavalinta: Kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan.

Katso tästä valintaperusteet tutkintokoulutukseen kevään 2023 avoimen väylän erillishaussa
Syksyn 2023 yhteishakua koskevat tiedot tullaan päivittämään sivulle elo-syyskuun 2023 aikana.

Tietojärjestelmätieteen opinnot avoimessa yliopistossa

JYU avoimessa voit suorittaa hakukelpoisuuden tuottavat väyläopinnot:

 • tietojenkäsittelytieteen perus-, aine- tai syventävätasoisia yliopisto-opintoja vähintään 25 op
  • TJTP1110 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen (3 op)
  • TJTA1130 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
  • TJTA2020 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus (3 op)
  • TJTA365 Tietojärjestelmätieteen tutkimusaiheita (5 op)
  • Digitalisaation kokonaisuuden opintojaksot 

 • 25 op liiketoimintaosaamisen perusopintoihin sisältyviä opintojaksoja

Väyläopinnot (50 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: vähintään noin 10-12 kk opiskelua 
Hinta: 15 € / opintopiste  
Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen informaatioteknologian opintoihin 
Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kauppatieteiden opintoihin 

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen kevään avoimen väylän erillishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa elo-syyskuussa. Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen syksyn yhteishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa tammikuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä JYU:n hakijapalveluihin.