Avoimen väylä tietotekniikan opintoihin

Hae tietotekniikan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Tietotekniikan opinnoissa perehdyt digitaalisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnan toteuttamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin, kuten algoritmeihin ja ohjelmointiosaamiseen. Maisteriopinnoissa voit syventyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan tai teknis-matemaattisen mallintamiseen ja päätösanalytiikkaan.

  • Tutustu tietotekniikan kandidaatti- ja maisterikoulutukseen: OPS 2020–2023


Tietotekniikan oppiaineesta valmistuneet henkilöt työllistyvät erinomaisesti oman alansa vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tietoteknistä osaamista ja ymmärrystä tarvitaan eri toimialoilla, joten sovellusalueita on runsaasti.

Valmistumisen jälkeen tyypilliset työtehtävät ovat ohjelmistokehitykseen liittyvää (esim. ohjelmointi, testaus, ylläpito) tiimityötä. Osaamisen kehittyessä ja kokemuksen kasvaessa työtehtävät voivat olla luonteeltaan laajempien kokonaisuuksien hallintaan liittyvää suunnittelua ja kehittämistä, datan analysointia, mallintamista, hallinnointia tai johtamista, asiakasprojekteissa toimimista tai tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä. 

Haku ja opiskelijavalinta tietotekniikan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa syksyn ja kevään yhteishakujen aikana. Väylällä tutustut haluamaasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan keväällä avoimen väylän erillishaussa ja syksyllä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Tietotekniikan väylä

2 tai 3 op ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineinä (2 op) TAI ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op)
2 op ITKP1011 Web-julkaiseminen
6 op ITKP102 Ohjelmointi 1
5 op ITKP104 Tietoverkot

Opintojaksot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5).

TAI

25 op Tietotekniikan perusopinnot
Perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettuna vähintään kokonaisarvosanalla hyvä 3/5.

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 2023
Opiskelijavalinta: Kaikki hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet täyttävät hakijat valitaan.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen syksyn 2023 yhteishaussa

Tietotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

JYU avoimessa voit suorittaa väyläopintoina opintojaksot: ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op), ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op), ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ja ITKP104 Tietoverkot (5 op). Opiskelu suositellaan aloitettavaksi ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet -opintojaksosta. 

Jos haluaisit suorittaa väyläopintoina tietotekniikan perusopinnot (25 op), em. kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja on mahdollista suorittaa lisää erillisellä opinto-oikeudella JYU:n informaatioteknologian tiedekunnassa. Lue lisää JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan erillisen opinto-oikeuden opintotarjonnasta.

Väyläopinnot (16 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 4-6 kk opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen informaatioteknologian opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen kevään avoimen väylän erillishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa elo-syyskuussa. Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen syksyn yhteishaussa, opintosi alkavat hakua seuraavassa tammikuussa.  Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 4–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n informaatioteknologian tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä JYU:n hakijapalveluihin HelpJYU-palvelun kautta.