Johtaminen, Henkilöstöjohtaminen

Mitä on hyvä johtaminen? Miten johdetaan liiketoimintaa, miten ihmisiä? Johtaminen on poikkitieteellinen oppiaine, jossa yhdistyvät eri tieteenalat, kuten psykologia, liiketalous ja etiikka. 

Henkilöstö on organisaatioiden olennainen voimavara. Henkilöstöjohtamisen opinnoista saat tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Sisältö, aikataulut ja ilmoittautuminen:
Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 27 op
Johtamisen aineopinnot 35 op 

Kauppatieteet, viestintä ja media & aikuiskasvatus avoimessa yliopistossa

Voit opiskella johtamista

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • halutessasi lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Henkilöstöjohtamisen opiskelu avoimessa yliopistossa

Henkilöstöjohtamisen opinnot ovat avoimet kaikille ilman esitietovaatimuksia. Voit opiskella opintojaksoja myös yksittäisinä kursseina - aloita kuitenkin sisältöopinnot perusopintoihin kuuluvista Johtamisen ja johtajuuden perusteet -jaksosta. 

Voit halutessasi suorittaa henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuudet täysin etäopintoina. Tarjoamme vapaaehtoista lähiopetusta Helsingissä ja Jyväskylässä.  

Johtamisen aineopintojen opiskelu avoimessa yliopistossa

Johtamisen aineopintoja suunnitellessasi huomioithan, että pohjaopinnoiksi tarvitaan liiketoimintaosaamisen perusteet tai vastaavat tiedot. Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuus ei sovellu pohjaopinnoiksi. Johtamisen aineopinnot on mahdollista tehdä seminaarityöskentelyä lukuunottamatta etäopiskellen. 

Tutustu kauppatieteiden koko opintotarjontaan 

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opiskelijan tarina
Henkilöstöjohtaminen, Maarit