Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen

Opiskele johtamista avoimessa yliopistossa

Mitä on hyvä johtaminen? Miten johdetaan liiketoimintaa, miten ihmisiä? Johtaminen on poikkitieteellinen oppiaine, jossa yhdistyvät eri tieteenalat, kuten psykologia, liiketalous ja etiikka. 

Henkilöstö on organisaatioiden olennainen voimavara. Henkilöstöjohtamisen opinnoista saat tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Tutustu:

Kauppatieteet, viestintä ja media & aikuiskasvatus avoimessa yliopistossa

Voit opiskella johtamista

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • halutessasi lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • työkokemustasi hyödyntäen
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Henkilöstöjohtamisen opiskelu avoimessa yliopistossa

Henkilöstöjohtamisen opinnot ovat avoimet kaikille ilman esitietovaatimuksia. Opintokokonaisuuden opiskelu alkaa opintojen suunnittelukurssilla. Voit opiskella opintojaksoja myös yksittäisinä kursseina - aloita kuitenkin sisältöopinnot perusopintoihin kuuluvista Johtamisen ja johtajuuden perusteet -jaksosta sekä Henkilöstöjohtaminen-jaksosta. 

Voit halutessasi suorittaa henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuudet täysin verkon välityksellä etäopintoina. Tarjoamme vapaaehtoista lähiopetusta Helsingissä ja Jyväskylässä.  

Johtamisen opiskelu avoimessa yliopistossa

Johtamisen aineopintoja suunnitellessasi tutustu esitietovaatimuksiin kurssikuvauksesta. 

Opiskelijan tarina
Henkilöstöjohtaminen, Maarit