Opintoja osaamistarpeeseen: Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstötyöhön ja johtamiseen keskittyvä opintokokonaisuus sopii osaamistaan täydentäville ja alasta kiinnostuneille. Nämä JYU avoimen yliopiston ja kauppakorkeakoulun sekä tiedekuntien yhteistyönä tarjoamat opinnot ovat avoimet kaikille.

Sosiaali- ja terveysalalle suunnattu henkilöstötyön ja johtamisen opintokokonaisuus on kehitetty yhdessä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja avoimen yliopiston kanssa. Opinnot vastaavat niihin työelämän osaamistarpeisiin, jotka ilmenivät tekemässämme sote-alan osaamistarvekartoituksessa.

Opintoja on tarjolla Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnista kuten kauppakorkeakoulusta, informaatioteknologian tiedekunnasta sekä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Voit koota näistä opinnoista kokonaisuuden, joka vastaa parhaiten sinun osaamistarpeisiisi.

Opinnot voi suorittaa joko 15, 30 tai 50 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Aloita orientaatiojaksosta: Kokonaisuuden aloittava jakso on tarjolla neljästi vuodessa. 

Tutustu, innostu ja tartu opintoihin!

Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti. Opintomaksu maksetaan yksi kurssi kerrallaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintokokonaisuuden kuvaus

Opintojen laajuus 15, 30 tai 50 op

Jyväskylän yliopiston tarjoama Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja alasta kiinnostuneille.

Opinnot sopivat henkilöille, jotka haluavat kehittää, uudistaa ja täydentää henkilöstö- ja johtamisosaamistaan työuran eri vaiheissa. Laaja opintojaksotarjonta on suunniteltu työelämä- ja osaamistarvelähtöisesti sote-ammattilaisille suunnatun kyselyn tuloksia hyödyntäen.

Opiskelija voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa oman osaamisen kehittämisen tarpeeseen.

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ohjaavat opiskelijaa sopivien opintojaksojen valinnassa ja opintokokonaisuuden myötä kehittyneen osaamisen näkyväksi tekemisessä.

Tutustu ja ilmoittaudu tästä opintoihin opinto-oppaassa.

Osaamista sosiaali- ja terveysalalle
Terveysteknologian mahdollisuudet sote-alalla
Palveluita asiakaslähtöisesti

 

Opintojen tavoitteet

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat opintojen tavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

 • vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien tai alasta kiinnostuneiden toimijoiden johtamis- ja henkilöstöosaamista
 • auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita ja
  kehittämään osaamista omista ja työympäristön erityispiirteiden sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden lähtökohdista
 • vahvistaa osaamista liittyen palvelujen kehittämiseen, hallintoon ja päätöksentekoon alan erityispiirteet huomioiden
 • kehittää yleisiä työelämätaitoja kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja
 • lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monitieteisyydestä ja moninaisuudesta

Mitä opintoja kokonaisuuteen kuuluu?

Opintokokonaisuuden opiskelija voi suorittaa opinnot omien tarpeidensa mukaisesti joko 15, 30 tai 50 opintopisteen laajuisina. Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta, aiheeseen johdattelevasta orientaatiojaksosta ja vapaavalintaisista opintojaksoista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen oman osaamisen kehittymisen näkyväksi tekevä päätösjakso. Vapaasti valittavat opintojaksot sisältävät kauppatieteiden ja terveystieteiden lisäksi muiden tieteenalojen opintoja oheisen listauksen mukaan. Kokonaisuuteen kuuluvat:

Pakolliset opinnot 5 op

 • JSBY6130 Orientaatio: Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla -opintokokonaisuuteen (3 op): Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan tästä opintojaksosta
 • JSBY6140 Kokoava jakso: Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla -opintokokonaisuuteen (2 op): Tämä opintojakso tekee opitun näkyväksi ja se suoritetaan opintokokonaisuuden päätteeksi

Valinnaiset opinnot 10–45 op

 • Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op) AIKP1015
 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) YTTP1110
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) YJOA2170
 • Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op) YJOA2120
 • Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op) YJOA2130
 • Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op) YMAA 2120
 • Viestinnän johtamisen perusteet (5 op) YTTP1150
 • Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op) YCCA2160
 • Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op) TTIA1002
 • Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op) KTEA018
 • Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op) KTEY005
 • Terveysviestintä (3 op) TTIA1003
 • Terveystaloustiede (5 op) KTTA3610
 • Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) TIEP2000
 • Johdatus robotiikkaan (2 op) TIEP1830
 • Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op) JSBY7120
 • Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä (5 op) JSBY7130