Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstötyöhön ja johtamiseen keskittyvä opintokokokonaisuus sopii osaamistaan täydentäville ja alasta kiinnostuneille. Nämä JYU voimen yliopiston ja kauppakorkeakoulun yhteiatyönä tarjoamat opinnot ovat avoimet kaikille.

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Opintojen laajuus 15, 30 tai 50 op

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden jaksoille alkaa tammikuussa 2021. Ilmoittautuminen tapahtuu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaan linkistä ko. opintojakson kohdalta. 

Linkki opinto-oppaaseen ko. opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille ilmoittautumiseen päivitetään tälle sivulle loppuvuoden 2020 kuluessa. 

Opintokokonaisuuden kuvaus

Jyväskylän yliopiston tarjoama Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat henkilöille, jotka haluavat kehittää, uudistaa ja täydentää henkilöstö- ja johtamisosaamistaan työuran eri vaiheissa.

JYU:n tutkinto-opiskelijoille tämä monitieteinen opintokokonaisuus soveltuu hyvin osaksi vapaavalintaisia opintoja. Laaja opintojaksotarjonta on suunniteltu työelämä- ja osaamistarvelähtöisesti sote-ammattilaisille suunnatun kyselyn tuloksia hyödyntäen.

Opiskelija voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa oman osaamisen kehittämisen tarpeeseen.

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ohjaavat opiskelijaa sopivien opintojaksojen valinnassa ja opintokokonaisuuden myötä kehittyneen osaamisen näkyväksi tekemisessä.

Opintojen sisältö

Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta, aiheeseen johdattelevasta orientaatiojaksosta ja vapaavalintaisista opintojaksoista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen oman osaamisen kehittymisen näkyväksi tekevä päätösjakso. Vapaasti valittavat opintojaksot sisältävät kauppatieteiden ja terveystieteiden lisäksi muiden tieteenalojen opintoja oheisen listauksen mukaan.

Opintojen tavoitteet

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat opintojen tavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

  • vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien tai alasta kiinnostuneiden toimijoiden johtamis- ja henkilöstöosaamista
  • auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita ja
    kehittämään osaamista omista ja työympäristön erityispiirteiden sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden lähtökohdista
  • vahvistaa osaamista liittyen palvelujen kehittämiseen, hallintoon ja päätöksentekoon alan erityispiirteet huomioiden
  • kehittää yleisiä työelämätaitoja kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja
  • lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monitieteisyydestä ja moninaisuudesta

Opintokokonaisuuden opiskelija voi suorittaa opinnot omien tarpeidensa mukaisesti joko 15, 30 tai 50 opintopisteen laajuisina.
Kokonaisuuteen kuuluvat:

Pakolliset opinnot 5 op

Orientaatiojakso: Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla -opintokokonaisuuteen (3 op): Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan tästä opintojaksosta
Kokoava jakso: Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla -opintokokonaisuuteen (2 op): Tämä opintojakso tekee opitun näkyväksi ja se suositellaan suoritettavaksi opintokokonaisuuden päätteeksi

Valinnaiset opinnot 10–45 op

Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op) AIKP1015
Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) YTTP1110
Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) YJOA2170
Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op) YJOA2120
Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op) YJOA2130
Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op) YMAA 2120
Viestinnän johtamisen perusteet (5 op) YTTP1150
Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op) YCCA2160
Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op) TTIA1002
Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op) KTEA018
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op) KTEY005
Terveysviestintä (3 op) TTIA1003
Terveystaloustiede (5 op) KTTA3610
Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) TIEP2000
Johdatus robotiikkaan (2 op) TIEP1830
Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)