Johtaminen

Johtamisen opinnot avoimessa yliopistossa

Mitä on hyvä ja vastuullinen johtaminen? Miten johdetaan liiketoimintaa, miten ihmisiä? Johtaminen on poikkitieteellinen oppiaine, jossa yhdistyvät eri tieteenalat, kuten psykologia, liiketalous ja etiikka. 

Johtamisen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • opiskelet etänä ja verkossa
  • lähiopetusta on tarjolla Jyväskylässä ja Helsingissä
  • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Opiskele johtamista

Johtamisen aineopinnoissa tarkastelet johtajuutta sekä henkilöstöjohtamisen että strategisen johtamisen näkökulmista. Opit uutta muun muassa vastuullisesta liiketoiminnasta ja johtamisen periaatteista. Johtamisen aineopinnot on mahdollista tehdä seminaarityöskentelyä lukuunottamatta täysin etäopiskellen. 

Johtamisen aineopintoja suunnitellessasi huomioithan, että pohjaopinnoiksi tarvitaan liiketoimintaosaamisen perusteet tai vastaavat tiedot. Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuus ei sovellu pohjaopinnoiksi.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa