Avoimen väylä luokanopettajan tutkintokoulutukseen

Hae luokanopettajan tutkintokoulutukseen avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon.

Jyväskylän luokanopettajakoulutuksessa korostuu vahva yhteisöllisyys ja tutkiva lähestymistapa oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen. Laadukas ja monipuolinen opettajien koulutus ja siihen liittyvä tutkimus ovat tekijöitä joista yliopistomme tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Luokanopettajakoulutuksesta valmistuu laaja-alaisia tulevaisuutta aktiivisesti ja oikeudenmukaisesti rakentavia kasvatusalan asiantuntijoita. Suurin osa valmistuneista luokanopettajista sijoittuu opettajiksi perusopetuksen 1.–6. luokille. Luokanopettajat voivat toimia myös esiopetuksen opettajan tehtävissä, aineenopettajina tai erityisopettajina/erityisluokanopettajina suoritettuaan vapaavalintaisina opintoinaan kyseisiin kelpoisuuksiin vaadittavat opinnot.

Haku ja opiskelijavalinta luokanopettajan tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa voit pohjakoulutuksestasi riippuen tavoitella kutsua soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnassa, avoimen väylässä ja VAKAVA-kokeessa. Haun ratkaiseva vaihe on soveltuvuuskoe.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä voit hakea yhteishaussa täyttämällä hakemuksen Opintopolku.fi-palvelussa. Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. Merkitse hakevasi avoimen väylässä vain, jos valintaperusteissa mainitut hakukelpoisuusehdot täyttyvät. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. valintaperusteet).

Luokanopettajankoulutuksen väylä  (25 op)

25 op kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, kuten kasvatustieteen perusopinnot
(max. 5 pistettä)
Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Lisäpisteet: 
Kieliopinnot, englanti ja ruotsi (max 3 pistettä)
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Seuraava haku:
Kevään 2024 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Valinta on kaksivaiheinen. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Katso tästä yksityiskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Väyläopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa

Jyväskylän avoimessa yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) tai erityispedagogiikan perusopinnoista (25 op). Lisäksi sinun kannattaa täydentää väyläopintojasi avoimessa yliopistossa kieliopinnoilla ja muilla yliopisto-opinnoilla, jos tahdot lisäpisteitä hakuun.

Väyläopinnot JYU avoimessa yliopistossa

Kesto: 0,5-2 vuotta riippuen lisäpisteitä tuottavien opintojen laajuudesta
Hinta: 15 € / opintopiste

Hakukelpoisuuden antavat opinnot:
kasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI
- erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Lisäpisteet:
Kieliopinnot (max 3 pistettä), ks. suositeltavat kurssit
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja: 

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4,5 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan moneen maisteriohjelmaan. Luokanopettajan maisteriohjelmaan voit hakea, jos sinulla on aikaisempi yliopistossa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto. Tutustu JYU:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.