Avoimen väylä kasvatustieteen opintoihin

Hae kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa voit suuntautua kasvatustieteiden alalla joko yleiseen kasvatustieteeseen tai aikuiskasvatustieteeseen.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa pääset tarkastelemaan kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen, osallisuuteen ja toimijuuteen sekä niiden tukemiseen liittyviä kysymyksiä niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. 

  • Tutustu kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opetussuunnitelmaan: OPS 2020–2023

Monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä laajasti opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja suunnittelun asiantuntijatehtäviin. Koulutuksesta valmistuneet toimivat mm. koulutus- tai projektisuunnittelijoina, kasvatusalan opettajina, henkilöstönkehittäjinä tai tutkijoina erilaisissa oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä tai valtion ja kunnan organisaatioissa.

Haku ja opiskelijavalinta kasvatustieteiden tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen väylä (60 op)

25 op Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus
väh. 35 op Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuus*
*Opintokokonaisuus suoritettuna vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3)

Perus- ja aineopintojen tulee olla suomalaisessa korkeakoulussa suoritetut yliopisto-opinnot. Aineopinnot tulee olla suoritettu 10 viime vuoden aikana. Valinnassa ei huomioida aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

Seuraava haku:
Kevään 2022 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2022 avoimen väylältä valitaan kaksikymmentä (20) hakukelpoista hakijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti. 

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoista (25 op). Perusopintojen valmistuttua voit jatkaa edelleen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopintoihin (35 op). 

Väyläopinnot (65 op) Jyväskylän avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 2 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen aikuiskasvatustieteen opintoihin
Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kasvatustieteen opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja: 

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat elokuussa 2022. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.