Avoimen väylä kasvatustieteen opintoihin

Hae kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa voit suuntautua kasvatustieteiden alalla joko yleiseen kasvatustieteeseen tai aikuiskasvatustieteeseen.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa pääset tarkastelemaan kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen, osallisuuteen ja toimijuuteen sekä niiden tukemiseen liittyviä kysymyksiä niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. 

  • Tutustu kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opetussuunnitelmaan: OPS 2020–2024

Monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä laajasti opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja suunnittelun asiantuntijatehtäviin. Koulutuksesta valmistuneet toimivat mm. koulutus- tai projektisuunnittelijoina, kasvatusalan opettajina, henkilöstönkehittäjinä tai tutkijoina erilaisissa oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä tai valtion ja kunnan organisaatioissa.

Haku ja opiskelijavalinta kasvatustieteiden tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen väylä (25 op)

25 op kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, kuten kasvatustieteen perusopinnot
(max. 5 pistettä)
Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Lisäpisteet:
Kieliopinnot, englanti ja ruotsi (max 3 pistettä)
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Seuraava haku:
Kevään 2023 yhteishaku

Katso tästä yksityiskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen 

Väyläopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa

Jyväskylän avoimessa yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) tai erityispedagogiikan perusopinnoista (25 op). Lisäksi sinun kannattaa täydentää väyläopintojasi avoimessa yliopistossa kieliopinnoilla ja muilla yliopisto-opinnoilla, jos tahdot lisäpisteitä hakuun.

Väyläopinnot JYU avoimessa yliopistossa

Kesto: 0,5-2 vuotta riippuen lisäpisteitä tuottavien opintojen laajuudesta
Hinta: 15 € / opintopiste

Hakukelpoisuuden antavat opinnot:
- kasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI
- aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI
- erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Lisäpisteet:
Kieliopinnot (max 3 pistettä), ks. suositeltavat kurssit
Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja: 

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.