Kasvatustieteiden ja psykologian avoimen väylät tutkinto-opiskeluun

Lue tästä avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksista, valintaperusteista ja pisteytyksestä. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi. Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia.

Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (3 v + 2 v)

Erityispedagogiikan väylä (50 op)

25 op Erityispedagogiikan perusopinnot
25 op Kasvatustieteen perusopinnot
Molemmat perusopinnot tulee olla suoritettu kymmenen viime vuoden aikana arvosanalla hyvä/hyväksytty.  Avoimen väylässä valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2021 avoimen väylältä valitaan viisi (5) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Valintamenettely

Avoimen väylässä valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Soveltuvuuskokeen tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Soveltuvuuskokeen tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on kutsurajalla tasatilanteessa, kutsutaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä. Maksimipistemäärä on 13 pistettä.

erityispedagogiikan perusopintojen arvosana hyvä (3) / hyväksytty 1 p., kiitettävä (4) 3 p., erinomainen (5) 5 p.
kasvatustieteen perusopintojen arvosana hyvä (3) / hyväksytty 1 p., kiitettävä (4) 3 p., erinomainen (5) 5 p.
suoritetut erityispedagogiikan aineopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3): 3 p

Pisteitä annettaan vain yliopistossa suoritetuista opinnoista.

Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse viimeistään 9.6.2021.

Avoimen väylä,  kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen väylä (60 op)

25 op Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot
35 op Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Aineopinnot tulee olla suoritettu  kymmenen viime vuoden aikana arvosanalla hyvä. Valinnassa ei huomioida aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2021 avoimen väylältä valitaan kaksikymmentä (20) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Valintamenettely

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, heidät laitetaan järjestykseen 1) aineopinnoista annettujen pisteiden, 2) perusopinnoista annettujen pisteiden ja 3) arvan perusteella. Varasijoille sijoitetaan kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä. Maksimipistemäärä on 10 pistettä.

kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopintojen arvosana hyvä (3) / hyväksytty 1 p., kiitettävä (4) 3 p., erinomainen (5) 5 p.
kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopintojen arvosana hyvä (3) / hyväksytty 1 p., kiitettävä (4) 3 p., erinomainen (5) 5 p.

Pisteitä annetaan vain yliopistossa suoritetuista opinnoista.

Avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (3 v + 2 v)

Psykologian väylä (60 op)

60 op Psykologian perus- ja aineopinnot 
Opinnot tulee olla suoritettuna arvosanalla hyvä. Valinnassa huomioidaan myös aiempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja. 

Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku
Opiskelijavalinta: Keväällä 2021 avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Valintamenettely

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen psykologian aineopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon mukaisesti. Keskiarvoon ei lasketa mukaan opintojaksoja, joita ei ole arvioitu numeerisesti.

Jos useampi hakija on tämän jälkeen tasatilanteessa, heidät laitetaan järjestykseen 1) psykologian perusopintokokonaisuuden arvosanan, 2) psykologian perusopintojen tutkimusmenetelmäjakson arvosanan ja 3) arvan perusteella. Varasijoille sijoitetaan kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat.al

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen psykologian aineopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon mukaisesti. Keskiarvoon ei lasketa mukaan opintojaksoja, joita ei ole arvioitu numeerisesti.

Jos useampi hakija on tämän jälkeen tasatilanteessa, heidät laitetaan järjestykseen 1) psykologian perusopintokokonaisuuden arvosanan, 2) psykologian perusopintojen tutkimusmenetelmäjakson arvosanan ja 3) arvan perusteella. Varasijoille sijoitetaan kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat.