18.12.2017

Aineopintojen seminaari ja metodiopinnot

Aineopintojen seminaariin osallistuvat opiskelijat suorittavat seminaarin johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) seminaarin yhteydessä. Johdantojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely edellyttää osallistumista Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen.

Aineopintojen seminaarin esitietoina edellytetään vähintään kolme ko. oppiaineen aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa. Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Seminaarityöskentelyn aikataulu, kevät 2018

aika paikka opintojakso
pe 12.1.2018 klo 16.30-20.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus
la 13.1.2018 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus ja seminaarityöskentelyn aloitus
pe 9.2.2018 klo 15.00-18.00 sali B 232 Yliopiston kirjasto, 2. kerros (os. Seminaarinkatu 15, B) Tiedonhankintamenetelmät-opintojakson lähiopetus
la 10.2.2018 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus

 Loput seminaaritapaamisen sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä.

Opintojaksojen tiedot ja ilmoittautuminen: