10.01.2019

Aineopintojen seminaari ja metodiopinnot

Aineopintojen seminaariin osallistuvat opiskelijat suorittavat seminaarin johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) seminaarin yhteydessä. Johdantojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely edellyttää osallistumista Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen.

Aineopintojen seminaarin (YJOA1920/YMAA1920) esitietoina edellytetään vähintään kolme ko. oppiaineen aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen seminaariin ilmoittautumista. Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Seminaarityöskentelyn aikataulu kevätlukukaudella 2019

aika paikka opintojakso
pe 18.1.2019 klo 16.30-20.00
HUOM! Perjantain lähiopetus peruttu.
sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetuksesta osa katsottavissa luentotallenteena (linkki tiedotetaan lähiopetukseen osallistuville).
la 19.1.2019 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetusta (4-5 h)
JA
Seminaarityöskentelyn aloitus (2-3 h). 
Läsnäolo aloitustapaamisessa pakollista. Seminaaria ei voi suorittaa, jos osallistuminen aloitukseen ei mahdollista.
pe 8.2.2019 klo 15.00-18.00 sali B 232 Yliopiston kirjasto, 2. kerros (os. Seminaarinkatu 15, B) Tiedonhankintamenetelmät-opintojakson lähiopetus
la 9.2.2019 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetusta (noin 5 h) ja seminaarityöskentelyä (2-3 h). 
Läsnäolo opetuksessa pakollista.

Loput seminaaritapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä. Seminaarityöskentely päättyy syksyllä 2019.

Opintojaksojen tiedot ja ilmoittautuminen: