08.06.2018

Aineopintojen seminaari ja metodiopinnot

Aineopintojen seminaariin osallistuvat opiskelijat suorittavat seminaarin johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) seminaarin yhteydessä. Johdantojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely edellyttää osallistumista Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen.

Aineopintojen seminaarin (YJOA1920/YMAA1920) esitietoina edellytetään vähintään kolme ko. oppiaineen aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen seminaariin ilmoittautumista. Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Seminaarityöskentelyn aikataulu kevätlukukaudella 2019

aika paikka opintojakso
pe 18.1.2019 klo 16.30-20.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus
la 19.1.2019 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus ja seminaarityöskentelyn aloitus
pe 8.2.2019 klo 15.00-18.00 sali B 232 Yliopiston kirjasto, 2. kerros (os. Seminaarinkatu 15, B) Tiedonhankintamenetelmät-opintojakson lähiopetus
la 9.2.2019 klo 9.00-15.00 sali Ag C233 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus Metodiopinnot-opintojakson lähiopetus

Loput seminaaritapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä. Seminaarityöskentely päättyy syksyllä 2019.

Opintojaksojen tiedot ja ilmoittautuminen: