Aineopintojen seminaari ja metodiopinnot

Aineopintojen seminaarityöskentelyyn osallistuvat opiskelijat suorittavat seminaarin johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) seminaarin yhteydessä. Johdantojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely edellyttää osallistumista Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen.

Aineopintojen seminaarityöskentelyn (YJOA1920/YMAA1920) esitietoina edellytetään vähintään kolme ko. oppiaineen aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen seminaariin ilmoittautumista. Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Seminaarityöskentelyn aikataulu kevätlukukaudella 2020

Seminaarityöskentely kevään 2020 osalta peruttu. 

aika paikka opintojakso
la 18.1.2020 klo 9.00-15.00   Metodiopinnot-opintojakson lähiopetusta (4-5 h)
JA
Seminaarityöskentelyn aloitus (2-3 h). 
Läsnäolo aloitustapaamisessa pakollista. Seminaarityöskentelyä ja tutkielmaa ei voi suorittaa, jos osallistuminen aloitukseen ei ole mahdollista.
pe 7.2.2020 klo 15.00-18.00   Tiedonhankintamenetelmät-opintojakson lähiopetus
la 8.2.2020 klo 9.00-15.00   Metodiopinnot-opintojakson lähiopetusta (noin 5 h) ja seminaarityöskentelyä (2-3 h). 
Läsnäolo opetuksessa pakollista.

Loput seminaaritapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä. Seminaarityöskentely päättyy syksyllä 2020.

Opintojaksojen tiedot ja ilmoittautuminen: