Usein kysyttyä Taloustieteen maisteriohjelmaan tähtäävistä opinnoista

PÄIVITETTÄVÄNÄ!

Haku ja opiskelijavalinta Taloustieteen maisteriohjelmaan

Milloin voin hakea? Hakea voit kerran vuodessa korkeakoulujen kevään yhteishaussa (seuraava haku ilmoitetaan Opintopolku.fi-palvelussa).
Mitä opintoja minun tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet tai suorittamassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

Korkeakoulututkintoon
tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna vähintään 25 opintopistettä taloustieteen perusopintoja ja 35 opintopistettä taloustieteen, rahoituksen, tilastotieteen tai matematiikan opintoja.
Kuinka monta aloituspaikkaa on ja millä perusteella ne täytetään? Lue tästä maisteriohjelman valintaperusteet.
Voinko hakea Taloustieteen maisteriohjelmaan avoimen väylän kautta?
Avoimen väylän kautta on mahdollista hakea vain Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan ja Taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, jotka ovat hakuvaihtoehtoja ensimmäiseen korkeakoulututkintoonsa tähtääville. Sen sijaan Taloustieteen maisteriohjelmaan haetaan korkeakoulututkinnon sekä sen osana tai lisäksi suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella.

Katso tästä kaikki hakuvaihtoehdot JYU kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
Milloin valintakoe järjestetään?
Opiskelijavalintaan ei sisälly valintakoetta. Valinta tehdään pisteyttämällä hakija valintaperusteiden pisteytyksen mukaisesti.
Miten voin parantaa mahdollisuuksiani tulla valituksi? Hakupisteitä myönnetään:
- taloustieteen aineopintotasoisten opintojen kattavuudesta ja opintomenestyksestä,
- kandidaatintutkielman tai vastaavan opinnäytteen arvosanasta ja
- motivaatiokirjeestä.

Tutustu tästä tarkemmin maisteriohjelman valintaperusteisiin.


Kevään 2020 haussa valituksi tulemiseen vaadittiin xx hakupistettä.
Mitä liitteitä tarvitsen hakua varten ja mihin mennessä ne tulee toimittaa? Hakuliitteitä koskevat ohjeet löydät tämän sivun alaosasta (ks. Tarvittavat liitteet).

Liitteet toimitetaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta (tiedostot ladataan järjestelmässä täytetyn hakemuksen liitteeksi).
Miten tilaan opintokokonaisuustodistuksen avoimessa yliopistossa suorittamistani opinnoista? Tilaa opintokokonaisuustodistus valmistuneista perus- ja/tai aineopintokokonaisuudesta ja lisää se Opintopolku.fi -palvelussa täyttämäsi hakemuksen liitteeksi. Lue tästä ohje todistuksen tilaamiseen. Huomioi, että todistuksen toimittaminen voi viedä aikaa noin 3-4 viikkoa tilauksesta.

Jos opintosi valmistuvat vasta huhti-toukokuun aikana, toimita 7.4. mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suorittamistasi opintojaksoista (ks. hakuliitteitä koskeva ohje edellä). Lue tästä ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.
Miten ja milloin opiskelijan valinnan tuloksista ilmoitetaan?
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Lue lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisuaikataulusta.
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Katso tämän verkkosivun alaosassa olevista linkeistä tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää hakuun ja tutkinto-opiskeluun liittyvistä asioista?
Taloustieteen tutkinto-opiskelua koskevien kysymysten osalta voit ottaa yhteyttä JYU kauppakorkeakouluun (sähköposti: opintoasiat-jsbe@jyu.fi).  Yleisissä hakuasioissa voit ottaa yhteyttä JYU:n Hakijapalveluihin.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa ennen hakua

Miten ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.
Mistä aloitan? Aloita opiskelu maksuttomasta opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Opintojaksolla laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) hakutavoitettasi palvelevista opinnoista. Opintosuunnitelmaa laatiessasi selvitetään myös mahdolliset aiemmin suorittamiesi opintojen perusteella myönnettävät hyväksiluvut. Suunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.
Mistä tiedän onko opintojakso perus- vai aineopintotasoinen?
Voit tarkistaa asian opintojakson koodista. JYU:ssa opintojakson kahdeksanmerkkisen koodin viimeinen kirjain on perusopinnoissa P ja aineopinnoissa A. Esimerkiksi perusopintotasoisen opintojakson
Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op) koodi on
YTTP1160 ja aineopintotasoisen opintojakson
Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) koodi YJOA2170.

Voinko suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen lisäksi jotain muita valmistumistani maisteriksi nopeuttavia opintoja avoimessa yliopistossa?
Jos olet suorittanut AMK- tai YAMK -tutkinnon, voit suorittaa avoimessa yliopistossa jo etukäteen myös seuraavalla sivulla listatut tieteen teorian ja englannin akateemisen tason opintojaksot, yhteensä 11 op.

Lisäksi voit tarvittaessa kehittää kielitaitoasi suorittamalla viestintä- ja kieliopintojen kursseja sekä metodista osaamistasi suorittamalla tilastotieteen opintoja (esim. Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op ja SPSS-kurssi 2 op).

Ilmoittaudu opintojaksoille avoimen yliopiston opinto-oppaan kautta.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai tarvitsen ohjausta opintoihini? Kauppatieteiden opintojen yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät tältä sivulta. Jos tarvitset ohjausta, voit varata henkilökohtaisen verkko-ohjausajan Avoimen yliopiston ajanvaraus opinto-ohjaukseen -lomakkeella. Nähdäksesi ja täyttääksesi lomakkeet, sinun tulee kirjautua sisään HelpJYU:hun joko yliopiston käyttäjätunnuksella tai HelpJYU:n tunnuksella. Ohje tunnusten luomiseen löytyy myös kirjautumissivulta. Lisäksi järjestämme Avoin opinnoille -etäohjauspäiviä noin kerran kuukaudessa.Maisterin tutkinnon suorittaminen JYU kauppakorkeakoulussa tiedekunnassa

Miten opintoni alkavat hakua seuraavana syksynä? Entä voinko saada tukea opintojeni suunnitteluun ja aloittamiseen?
Opiskelija tekee opintojen alussa SISU-opintotietojärjestelmään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), minkä kautta hän sekä ilmoittautuu opintojaksojen toteutuksille ko. lukukautena että malliajoituksen avulla suunnittelee aikataulutusta tuleville periodeille.

Jokainen aloittava opiskelija osallistuu oppiaineen yhteisiin infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta sekä maisteriseminaarityöskentelystä ja tutkielman tekemisestä. Opintojen alun ohjauksessa opiskelijan aiempien opintojen ja tutkintojen vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan ja sen mukaan määrätään mm. mahdollisia täydentäviä opintoja. Lisäksi tarkistetaan muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot.

Opiskelijalla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opinnoilleen ja niissä edistymiseen. Oppiaineen opiskelijat ovat aktiivisia, mikä näkyy mm. oppiaineen kanssa järjestettävissä yhteisissä tapahtumissa kuten kahvihetkinä tai illanviettoina, joihin eri vaiheen opiskelijat ovat tervetulleita.
Missä vaiheessa aiemmat opintoni siirretään Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin? Kaikkien uusien opiskelijoiden aiemmat opinnot käydään läpi syksyllä tutkinto-opintojen alkaessa. Kaikki opintojen siirrot ja/tai hyväksilukuasiat käsitellään elo-syyskuussa järjestettävien yhteisten infotilaisuuksien jälkeen tilaisuuksissa annettujen ohjeisen mukaisesti.

Se, että opinnot eivät ole vielä opintorekisterissä JYU:n puolella siinä vaiheessa kun ottaa opintopaikan vastaan tai aloittaa opinnot ei ole ongelma. Näin ollen asiaan liittyen ei ole tarvitse olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin kesällä vaan asiasta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti alkusyksyn infotilaisuuksissa.
Miten tutkinto-opiskelu eroaa avoimessa yliopistossa opiskelusta? Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu sosiaalityön oppiaineessa osallistumalla opetukseen arkisin. Suurin osa opetuksesta on lähiopetuksena tapahtuvaa kontaktiopetusta. Oleellinen osa opiskelua on vuorovaikutus niin opettajan kuin kanssaopiskelijoiden kesken mm. keskusteluiden kautta. Opetukseen osallistuu usein myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Oppiaineella on käytössään läsnäololinjaus, joka selkeyttää asiaa.

Täysin verkko-opetuksena tai itsenäisesti opiskellen on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.
Onnistuuko yliopistossa opiskelu, jos on perheellinen / asuu toisella paikkakunnalla / ei pääse lähiopetukseen paikalle?
Onnistuu, mutta se vaatii myös opiskelijalta enemmän, kuten esimerkiksi sitoutumista siihen, että matkustaa paikalle opetukseen ja on valmis tekemään töitä tavoitteensa eteen. Etänä voi suorittaa joitain opintojaksoja verkko-opetuksessa ja itsenäisesti pari jaksoa, joista esseen voi suorittaa etänä kun taas e-tentti vaatii tulemisen Jyväskylän yliopiston e-tenttitiloihin.

Kannattaa heti tutkinto-opintojen alussa sopia henkilökohtainen tapaaminen koulutussuunnittelijan kanssa ja miettiä realistisesti millaiseen tahtiin pystyy. Sen jälkeen katsotaan yhdessä, miten opinnoissa voi edetä hyödyntäen mm. verkko-opetustarjontaa ja itsenäistä opiskelua.
Millaista kielitaitoa vaaditaan yliopistollisissa opinnoissa? Miten kielitaitoa voi parantaa ennen kuin hakee sisään yliopistoon? Voiko tutkinto-opiskelijana opiskella lisää kieliä? Sosiaalityön maisteriohjelma on suomenkielinen, mikä tarkoittaa, että opetus annetaan ja tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta syventävissä opinnoissa on myös täysin englanninkielinen verkko-opetusjakso.

Opiskelija voi myös maisterivaiheessa parantaa viestintä- ja kieliosaamistaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (MOVI) kieliopintojen avulla vaikkei YTM-tutkintoon sisällykään pakollisia kieliopintoja. AMK/YAMK-taustaisille maisteriohjelman opiskelijoille määrättävissä täydentävissä opinnoissa on mukana akateemista englantia 6 op:n verran. Suosittuja kieliä viime vuosien valinnoissa ovat olleet kotimaisten lisäksi mm. ranska ja espanja englannin rinnalla. Lisäksi tutkinto-opiskelija voi opiskella perusteet suomalaisesta viittomakielestä tai vaikka arabiasta.