Kauppatieteiden ja taloustieteen väylä: huomioita kevään 2022 yhteishaun valintaperusteista

Tälle sivulle olemme koonneet keskeisimmät huomiot kevään 2022 yhteishakua koskevien valintaperusteiden osalta. Liäksi löydät sivulta helmikuussa järjestetyn kauppatieteiden ja taloustieteen väyläopiskeljoiden ohjausillan materiaalin. Tilaisuudessa käsiteltiin kevään 2022 yhteishakuun liittyviä ajankohtaisia asioita. Kevään 2023 yhteishaun valintaperusteet tullaan julkaisemaan loppusyksystä 2022.

Huomioitavaa kaikille väyläopiskelijoille

  • Vahvistetut aloituspaikkamäärät: Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa on 65 aloituspaikkaa ja Taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa 5 aloituspaikkaa avoimen väylän kautta hakeville.

  • Hakuliitteiden toimittamisen määräaika: Jos hakemuksen perusteena olevat opinnot valmistuvat hakukeväänä hakuajan päättumisen jälkeen, hakijan tulee toimittaa 6.4.2022 mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja hakijan itsensä kirjoittama selvitys kesken olevista opintojaksoista Opintopolku.fi -palveluun. Hakuliitteet valmiista väyläopinnoista tulee toimittaa  viimeistään 3.6.2022. Palauta väyläopintojesi opintosuoritukset arvioitavaksi viimeistään huhtikuun 2022 loppuun mennessä, jotta aikaa jää opettajille opintosuoritustesi arviointiin ja rekisteröintiin sekä sinulle itsellesi hakuliitteiden tilaamiseen ja toimittamiseen määräaikaan mennessä.

Huomioitavaa, mikäli  väyläopintoja ei ole suoritettu JYU avoimessa yliopistossa 

  • Liiketoimintaosaamisen perusopintoja / taloustieteen perusopintoja vastaava opintokokonaisuus: Opintokokonaisuus tulee koota ja siitä tulee toimittaa hakua varten opintosuoritusote tai todistus, jossa mainitaan valmiiksi suoritettua opintokokonaisuutta koskevat tiedot, eli kokonaisarvosana, laajuus (op) ja suorituspäivämäärä. Suosittelemme toimittamaan opintokokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista myös opintojaksokuvaukset (opintojakson sisältö, osaamistavoitteet, kirjallisuus).

  • Yksittäiset kauppatieteelliset opintojaksot: Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen hakua Päivi Patjaan (kauppatieteet) tai Susanne Syréniin (taloustiede) suorittamiesi opintojen vastaavuuden selvittämiseksi. Toimita yhteydenottosi liitteenä opintosuoritusote sekä opintojaksokuvaukset (opintojakson sisältö, osaamistavoitteet, kirjallisuus) suorittamistasi opinnoista.

  • Viestintä- ja kieliopinnot: jos viestintä- ja kieliopintoja ei ole suoritettu JYU:n opintovaatimusten mukaisesti, niin yhdestä viestintä- ja kieliopintojaksosta tulee hakea Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta (Movi) korvaavuuspäätös, joka tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

    Lisätietoa Movin korvaavuuspäätöksen hakemisesta: suosittelemme, että otat Movin korvaavuuspäätöksen osalta ensin yhteyttä Päivi Patjaan (paivi.m.patja@jyu.fi) ja kysyt korvaavuuspäätöksen mahdollisuudesta suorittamiesi opintojen osalta. Huom! lisää viestiisi tarkat tiedot opintojaksoista (linkki opintojakson verkkosivulle/muu kuvaus, josta käy ilmi jakson sisältö, laajuus ja taso) ja maininta, että olet hakemassa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun kauppatieteiden/taloustieteen avoimen väylän kautta.

Verkko-ohjausillan materiaali

Järjestimme 16.2.2022 kauppatieteiden ja taloustieteen väyläopiskelijoiden ohjausillan verkkossa, jossa käsittelimme mm. kevään 2022 yhteishaun valintaperusteita, tärkeitä päivämääriä sekä hakemuksen täyttämiseen ja hakuliitteiden toimittamiseen liittyviä huomioita.