Kauppatieteet avoimessa yliopistossa

Monipuolinen tarjonta kauppatieteiden yliopisto-opintoja: JYU avoimessa opiskelet kauppatieteitä ilman pääsykokeita tai pohjakoulutusvaatimuksia. Kehitä osaamistasi!

Kehitä vastuullista liiketoimintaosaamista kauppatieteiden opinnoilla

Haluatko ymmärtää liiketoimintaa? Kaipaatko ideoita organisaatiosi uudistamiseen? Osaatko johtaa muuttuvassa työelämässä? Miten digitaalisuus vaikuttaa henkilöstöön tai asiakkaiden käyttäytymiseen? Haluatko ymmärtää talouden toimintaa? Kauppatieteiden opinnot tarjoavat asiantuntijuutta ja tulevaisuuden osaamista vastuulliseen liiketoimintaan.

Opiskele meillä joustavasti ja itsenäisesti esimerkiksi liiketoimintaosaamista, henkilöstöjohtamista, johtamista, viestinnän johtamistamarkkinointia ja taloustiedettä. Saat uusia näkökulmia työhön ja työyhteisöön sekä mahdollisuuden verkostoitua samoista aiheista kiinnostuneiden kanssa. Opit myös ymmärtämään taloudellisten valintojen kokonaisuutta päätöksenteon ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kauppatieteiden opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • opiskelet etänä ja verkossa
  • lähiopetusta on tarjolla Helsingissä ja Jyväskylässä
  • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)
Perusopintotasoiset opintokokonaisuudet

Perusopinnot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat yhteisen pohjan kaikkien kauppatieteellisten opintosuuntien aineopinnoille, mutta voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, suosittelemme opintojen aloittamista aineopintotasolta mahdollisten täydentävien opintojen jälkeen. Lisätietoja saat yhteyshenkilöiltä.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 

Opit keskeiset osa-alueet laskentatoimesta, johtamisesta, markkinoinnista, yrittäjyydestä ja viestinnän johtamisesta. Lopuksi teet case-tehtävän, jossa sovellat oppimaasi. Saat valmiudet ymmärtää liiketoimintaa erilaisista lähtökohdista ja eri toimintaympäristöissä. Voit hyödyntää oppimaasi heti työelämässä ja myös osana eri alojen tutkintoja.

Taloustieteen perusopinnot 

 

Opit tarkastelemaan talouden ilmiöitä ja ymmärtämään talouden toiminnan perusperiaatteita. Tutustut peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä Suomen kansantalouden kehitykseen ja julkiseen talouteen. Taloustiede antaa erinomaiset mahdollisuudet uuden tiedon omaksumiseen ja jäsentämiseen muuttuvassa maailmassa.

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 

Saat valmiudet henkilöstön vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Johtamisen ja johtajuuden sekä henkilöstöjohtamisen perusteemojen jälkeen opit työhyvinvoinnin johtamisesta sekä johdon ja henkilöstön kehittämisestä. Voit lisäksi perehtyä rekrytointiin ja työuriin, yritys- ja johtamisetiikkaan tai työn ja perheen suhteeseen.  

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus

Opiskele monitieteinen opintokokonaisuus 15, 30 tai 50 opintopisteen laajuisena ja hanki osaamista, jota alalla tarvitaan. Opinnot sisältävät Jyväskylän yliopiston eri tiedekuntien opintoja aina johtamisesta viestintään, terveystieteisiin ja informaatioteknologiaan.

Aineopintotasoiset opintokokonaisuudet

Aineopinnot syventävät osaamistasi. Edeltävinä opintoina tarvitset liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai sitä vastaavat opinnot. Varmista edeltävien opintojen soveltuvuus ennen ilmoittautumista. Voit opiskellla myös yksittäisiä opintojaksoja.  Lisätietoja saat yhteyshenkilöiltä.

Johtamisen aineopinnot 

Opinnoissa lähestyt organisaatioiden toimintaa asioiden ja ihmisten johtamisen näkökulmista. Johtamisessa yhdistyvät suunnittelu, päätöksenteko ja ihmisten toiminnan suuntaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojen painopiste on henkilöstöjohtamisessa, mutta voit laajentaa osaamistasi myös strategisesta johtamisesta ja ympäristöjohtamisesta.

Viestinnän johtamisen aineopinnot

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Markkinoinnin aineopinnot 

Markkinoinnin opinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Laskentatoimen opintokokonaisuus 

Laskentatoimen opinnot tarjoavat monipuolista osaamista organisaatioiden taloudellisen tiedon tuottamiseen ja raportointiin sekä tuotetun tiedon liikkeenjohdolliseen hyödyntämiseen. Voit opiskella JYU avoimessa  laskentatoimen opintokokonaisuuden tai siihen kuuluvia yksittäisiä kursseja

Muut opinnot

Kauppatieteiden opintotarjonnasta löydät lisäksi eri alojen johdantokursseja ja metodiopintoja. Tutustu alta opintojaksoihin!

Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus 

Avoimessa yliopistossa on tarjolla uusi 15–30 opintopisteen kokonaisuus digimarkkinoinnista. Opinnot tarjoavat kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista suunnitella, toteuttaa ja johtaa digimarkkinointia. Valitse sinulle sopivat kurssit, ja suorita opintoja joustavasti vaikkapa työn ohessa. 

Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus  yliopistojen ja Kaupan liiton yhteistyönä

Kaupan liitto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopiston yhteinen Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus (yht. 39 op) tarjoaa väylän kaupan alan osaamisen vahvistamiseen suomalaisessa koulutuskentässä. Opinnot ovat tarjolla avoimen yliopiston kautta kaikille alasta kiinnostuneille.

Tavoitteena tutkinto? Hae tutkintokoulutukseen kauppatieteiden väylältä!

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa


Voit opiskella kauppatieteitä myös yhteistyöoppilaitoksissamme: Alkio-opistossa ja Työväen akatemiassa opiskellaan kansanopistossa päiväopiskelijana, Mikkelin kesäyliopistossa lähiopetusta on iltaisin ja viikonloppuisin.

Kauppatieteet avoimessa yliopistossa