Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lue tästä avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksista, valintaperusteista ja pisteytyksestä. Sivun lopussa on tietoa opintojen koostamisesta ja opintoihin ilmoittautumisesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämä väylä on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelemaan taloustiedettä (ent. kansantaloustiede).

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja, lukuun ottamatta tutkintoon soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja.

45 opintopisteeseen tulee sisältyä:

 • taloustieteen perusopintokokonaisuus (26 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla hyvä (3) sekä
 • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja.

Opinnot tulee olla suoritettu ja arvioitu siten, että hakijan on mahdollista toimittaa niitä koskevat liitteet x.x.2024 (täsmentyy myöhemmin) mennessä Opintopolku.fi -palveluun. Mikäli taloustieteen perusopintokokonaisuutta vastaavaa opintokokonaisuutta ei ole suoritettu Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, opintokokonaisuus tulee koota ja siitä on toimitettava hakuliite x.x.2024 (täsmentyy myöhemmin) mennessä.

Avoimen yliopiston väylässä voidaan hyväksyä vain ne hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa hakuajan päättymispäivänä.

Valintaperusteet

Opiskelupaikkoja täytetään 10. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. Maksimipistemäärä on 80 pistettä.

 • Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että taloustieteen perusopintojen painotettu keskiarvo (yhden desimaalin tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä.
 • Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että taloustieteen aineopintojen, (talous)matematiikan, tilastotieteen ja rahoituksen opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste.
 • Lisäksi viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot.

Aloita opiskelu avoimen väylällä

Valtaosaan hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen ja mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet!

Suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaasta.

Viestintä- ja kieliopinnot

Hakukelpoisuuteen riittää mikä tahansa opinto-oppaamme Viestintä- ja kieliopinnot -sivulla mainituista opintojaksoista. HUOM! Valitsethan ruotsin kielestä nimenomaan kauppa-/taloustieteilijöille suunnatut opintojaksot (Svenska för ekonomer). Useamman opintojaksono suorittamisesta saat enemmän hakupisteitä. Valtaosaan opintojaksoista sisältyy osallistumista sekä reaaliaikaiseen verkko-opetukseen että Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa järjestettävään lähiopetukseen.

Hyviä valintoja ovat esimerkiksi:

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Kielenhuollon verkkokurssi 3 op
 • Puheviestinnän perusteet 3 op
 • Svenska för ekonomer (skriftlig + muntlig) 3 op
 • Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul (3 op), ruotsin kielen kielitaidon kertaukseen
 • Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul (2 op), ruotsin kielen kielitaidon kertaukseen
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op

Huom! XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssia (3 op) ei suositella väyläopinnoiksi, sillä se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kandidaatintutkielma tai proseminaari parhaillaan käynnissä.

Kandidaatin tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot:

Löydät alta listauksen niistä viestintä- ja kieliopinnoista, jotka avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen tutkinto-opiskelijoiksi valituilta edellytetään kandidaatin opinnoissa. Voit niin halutessasi hyödyntää ko. listausta suunnitellessasi väyläopintojesi viestintä- ja kieliopintoja:

JYU kauppakorkeakoulussa taloustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät seuraavat kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot (16 op):

 • äidinkielen kirjoitusviestintä 2 op
 • äidinkielen puheviestintä 2 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vieras kieli 6 op
 • valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot 3 op