Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lue tästä avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksista, valintaperusteista ja pisteytyksestä. Sivun lopussa on tietoa opintojen koostamisesta ja opintoihin ilmoittautumisesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämä väylä on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelemaan taloustiedettä (ent. kansantaloustiede).

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

45 opintopisteeseen tulee sisältyä:

 • taloustieteen perusopinnot (26 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla hyvä (3) sekä
 • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja.

Jos hakijalla on jo voimassaoleva opinto-oikeus saman alan yliopistotutkintoon tai voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus JYU:ssa hakuajan päättymispäivänä, hän ei voi tulla valituksi.

Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten viimeistään 5.6.2020 klo 15.

Valintaperusteet

Opiskelupaikkoja täytetään enintään 5. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä. Varasijoille sijoitetaan 5 hakijaa.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. Maksimipistemäärä on 80 pistettä.

 • Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että taloustieteen perusopintojen painotettu keskiarvo (yhden desimaalin tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä.
 • Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että taloustieteen aineopintojen, talousmatematiikan, tilastotieteen ja rahoituksen opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste.
 • Lisäksi viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot.

Aloita opiskelu avoimen väylällä

Valtaosaan hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen ja mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet!

Katso tästä opintojen sisältö, aikataulut ja ilmoittautuminen 2019-2020.

Viestintä- ja kieliopintojen tarjonnasta voit valita esimerkiksi jonkin seuraavista kursseista. Valtaosaan sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta. Ilmoittaudu syksyn 2019 kursseille 1.8.2019 ja kevään 2020 kursseille 2.12.2019 alkaen.

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Kielen huollon kurssi 3 op (etäopiskelu)
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Svenska för ekonomer 3 op
 • Academic Reading 3 op
 • Interdisciplinary Communication Skills 3 op
 • Liikesaksa 1 / Unternehmen Deutsch 1, 3 op