Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lue tästä avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksista, valintaperusteista ja pisteytyksestä. Sivun lopussa on tietoa opintojen koostamisesta ja opintoihin ilmoittautumisesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämä väylä on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelemaan taloustiedettä (ent. kansantaloustiede).

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja, lukuun ottamatta tutkintoon soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja. (lisätietoja Opintopolku.fi-palvelusta, kevään 2023 valintaperusteet).

45 opintopisteeseen tulee sisältyä:

 • taloustieteen perusopinnot (26 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla hyvä (3) sekä
 • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja.

Opinnot tulee olla suoritettu ja arvioitu siten, että hakijan on mahdollista toimittaa niitä koskevat liitteet 31.5.2023 mennessä Opintopolku.fi -palveluun. Mikäli taloustieteen perusopintokokonaisuutta vastaavaa opintokokonaisuutta ei ole suoritettu Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, opintokokonaisuus tulee koota ja siitä on toimitettava hakuliite 31.5.2023 mennessä.

Avoimen yliopiston väylässä voidaan hyväksyä vain ne hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa hakuajan päättymispäivänä.

Valintaperusteet

Opiskelupaikkoja täytetään 5. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. Maksimipistemäärä on 80 pistettä.

 • Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että taloustieteen perusopintojen painotettu keskiarvo (yhden desimaalin tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä.
 • Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että taloustieteen aineopintojen, (talous)matematiikan, tilastotieteen ja rahoituksen opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste.
 • Lisäksi viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot.

Aloita opiskelu avoimen väylällä

Valtaosaan hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen ja mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet!

Suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaasta.

Viestintä- ja kieliopintojen tarjonnasta voit valita esimerkiksi jonkin seuraavista kursseista. Valtaosaan kursseista sisältyy osallistumista sekä reaaliaikaiseen verkko-opetukseen että Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa järjestettävään lähiopetukseen.

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Kielenhuollon verkkokurssi 3 op
 • Puheviestinnän perusteet 3 op
 • Svenska för ekonomer 3 op
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op

Huom! XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssia (3 op) ei suositella väyläopinnoiksi, sillä se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kandidaatintutkielma tai proseminaari parhaillaan käynnissä.