Usein kysyttyä avoimen yliopiston väylästä kauppatieteisiin

Kysymys Vastaus
Mitä opintoja minun tulee suorittaa avoimessa yliopistossa hakua varten?

 

Vaadittavat opinnot löydät valintaperusteista (ks. kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma tai taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma). Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti.
Mitä viestintä- ja kieliopintoja tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen riittää yksi yliopistossa suoritettu viestintä- ja kieliopintojen kurssi, jota ei ole sisällytty osaksi aikaisempaa tutkintoa. Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Katso suositukset viestintä- ja kieliopintojen kursseista ja opintojen pisteytys.
Miten aloitan opiskelun? Tutustu ensin väylähakua koskeviin tietoihin, opintojen aikatauluihin lukuvuonna 2021-2022 sekä kauppatieteiden väyläopiskelijoille elokuussa 2020 järjestetyn infotilaisuuden materiaaliin (ml. mallilukujärjestykset) itsenäisesti. Syksyn 2021 infotilaisuuden järjestämme verkossa 10.8. Voit ilmoittautua mukaan tällä sivulla. Ohjausta opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun saat myös puhelimitse, sähköpostitse tai HelpJYU:n kautta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen opintoihin ja aloita opiskelu - vaikkapa jo tänään! Kullekin kurssille eli opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen opinto-opassivuston kautta. Aloita opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), jolla laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman väyläopintojesi osalta.
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen yliopiston väylä minua varten? Korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijasta JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat hyvä vaihtoehto korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lisätietoa maisteriohjelmista, hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
Miten voin ilmoittautua mukaan? Ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.

Kauppatieteiden opintoihin mahtuvat mukaan kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ainoastaan viestintä- ja kieliopintojen kursseilla osallistujamäärä on rajallinen.

 

Kuinka kauan suoritusoikeusaikani opintoihin on voimassa? Suoritusoikeusaika muodostuu kullekin opintojaksolle erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Se on mainittu kunkin opintojakson tiedoissa Korppi-opintotietojärjestelmässä. Suoritusoikeusaikasi voimassaoloajan voit aina tarvittaessa tarkistaa Korpista (ks. Korppi -> Opinnot -> Opinto-oikeudet).
Miten aikataulutan opintoni siten, että ennätän saada ne valmiiksi määräaikaan mennessä? Tutustu mallilukujärjestyksiin. Voit noudattaa mallilukujärjestystä tai laatia oman aikataulusuunnitelman ja pyytää siitä palautteen. Löydät tarkemmat ohjeet infotilaisuuksien materiaalista.
En pääse eteenpäin opinnoissani, mitä teen? Ota rohkeasti yhteyttä opintoneuvojaamme Riina Kärkkäiseen. Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan HelpJYU-palvelun kautta (ks. ohjeet em. linkistä).
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?

Tuleeko minun muuttaa Jyväskylään voidakseni suorittaa opinnot?
Kauppatieteiden opintoihin sisältyy vapaaehtoista lähiopetusta, johon voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä. Lähiopetusta järjestämme Korona-epidemiatilanteen salliessa jälleen syyslukukaudella 2021. Opinnot voit halutessasi suorittaa myös etäopiskellen, joten voit opiskella myös toiselta paikkakunnalta käsin. Katso tästä opintojen sisältö ja aikataulut lukuvuonna 2021-2022.

Jos haluat opiskella yhtäaikaa aloittavassa ryhmässä ja osallistua lähiopetukseen säännöllisesti viikoittain, tutustu yhteistyöoppilaitoksiemme Alkio-opiston ja Työväen Akatemian tarjoamiin opintoihin.

Valtaosaan viestintä- ja kieliopintojen kursseista sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta, jossa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Epidemiatilanteesta johtuen valtaosa kursseista järjestetään syksyllä 2021 reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Katso tästä viestintä- ja kieliopintojen kurssien sisältö ja aikataulut.
Olenko mukana samassa opetuksessa JYU:n kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa? Avoin yliopisto järjestää opetuksensa itse, joten opiskelijamme eivät pääsääntöisesti ole mukana JYU:n kauppakorkeakoulun lähiopetuksessa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavampaa ja opiskeluun sisältyy vähemmän pakollista lähiopetusta.
Voinko suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot toisessa yliopistossa? Voit hakea myös toisessa yliopistossa suoritettujen, sisällöllisesti vastaavien opintojen perusteella. Opintojen vastaavuus kannattaa tässä tapauksessa varmistaa jo hyvissä ajoin ennen hakua JYU:n kauppakorkeakoulusta.

Viestintä- ja kieliopintojen osalta haussa huomioidaan kaikki yliopistossa suoritetut viestintä- ja kieliopintoihin lukeutuvat kurssit. Varmista tarvittaessa ko. yliopistosta, että opinnot ovat viestintä- ja kieliopintojen kursseja, eivätkä esim. yleisopintoihin lukeutuvia kursseja.


Voinko hakea molempiin tutkinto-ohjelmiin (kauppatieteet ja taloustiede) avoimen yliopiston väylän kautta? Kyllä, jos olet suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot molempien tutkinto-ohjelmien osalta.
Voinko hakea jonkin toisen yliopiston kauppakorkeakouluun avoimen yliopiston väylän kautta JYU avoimessa yliopistossa suorittamieni opintojen myötä? Hakumahdollisuudet ja hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot vaihtelevat yliopistoittain. Verkkosivujemme tiedot koskevat ainoastaan hakua JYU:n kauppakorkeakouluun. Jos olet kiinnostunut hakumahdollisuuksista myös muihin yliopistoihin, varmista avoimen väylähakua koskevat tiedot ko. yliopistosta.
Miten kauppatieteitä opiskellaan JYU:n avoimessa yliopistossa? Voit opiskella kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille. Katso lyhyet kuvaukset opiskelutavoistamme.

Milloin opintojen tulee olla valmiina? Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten x.6.2022 klo 15:00 mennessä. Tarkka päivämäärä tullaan päivittämään kauppatieteiden väyläsivulle syksyn aikana.

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa n. 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset on hyvä palauttaa arvioitavaksi viimeistään huhtikuun 2021 loppuun mennessä, jotta voit toimittaa edellytettävät hakuliitteet määräaikaan mennessä.

Mistä tiedän onko opintojakso perus- vai aineopintotasoinen? Voit tarkistaa asian opintojakson koodista. JYU:ssa opintojakson kahdeksanmerkkisen koodin viimeinen kirjain on perusopinnoissa P ja aineopinnoissa A. Esimerkiksi perusopintotasoisen opintojakson
Liiiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op) koodi on
YTTP1160 ja aineopintotasoisen opintojakson
Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) koodi YJOA2170.
Miten opintomenestys avoimen väylän opinnoissa huomioidaan opiskelijavalinnassa? Katso valintaperusteissa mainittu pisteytys.
Voivatko avoimen yliopiston opiskelijat käyttää JYU:n kirjaston palveluja? Kyllä, voit hankkia kirjastokortin JYU:n kirjastoon pääkirjaston tai sivukirjastojen lainauspisteistä esittämällä henkilötodistuksesi. Myös muiden korkeakoulujen kirjastoista kannattaa tiedustella mahdollisuutta lainaajaoikeuteen.

 

Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Entä kuinka paljon hakupisteitä vaadittiin valituksi tulemiseen? Tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta. Avoimen yliopiston väylähaku järjestettiin nykyisessä, uudistetussa muodossaan (hakukelpoisuusvaatimukset, valintamenettely ja aloituspaikkamäärä) ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Kevään 2020 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan (ent. Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma) valituksi tulemiseen vaadittiin 66 hakupistettä.

Kevään 2021 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituksi tulemiseen vaadittiin 68 hakupistettä ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 43 hakupistettä.
Miten hakeminen yhteishaussa tapahtuu? Entä miten toimitan liitteet suorittamistani väyläopinnoista?