Usein kysyttyä avoimen yliopiston väylästä kauppatieteisiin

Väyläopintojen suunnittelu ja aloittaminen

Miten aloitan opiskelun? Tutustu ensin väylähakua koskeviin tietoihin, opintojen aikatauluihin lukuvuonna 2021-2022 sekä kauppatieteiden väyläopiskelijoille elokuussa järjestetyn infotilaisuuden materiaaliin (ml. mallilukujärjestykset) itsenäisesti. Ohjausta opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun saat myös puhelimitse, sähköpostitse tai HelpJYU:n kautta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen opintoihin ja aloita opiskelu - vaikkapa jo tänään! Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen opinto-opassivuston kautta. Aloita opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), jolla laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman väyläopintojesi osalta. Suunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.
Mitä opintoja minun tulee suorittaa avoimessa yliopistossa hakua varten? Vaadittavat opinnot löydät valintaperusteista (ks. Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma tai Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma). Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti.
Mistä tiedän, onko opintojakso perus- vai aineopintotasoinen? Voit tarkistaa asiaan opintojakson kahdeksanmerkkisestä koodista. Perusopintotasoisilla jaksoilla koodin neljäs kirjain on P ja aineopintotasoisissa opintojaksoissa A. Esimerkiksi
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) on perusopintotasoinen ja YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) on aineopintotasoinen opintojakso.
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen yliopiston väylä minua varten? Korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijasta JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat hyvä vaihtoehto korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Lisätietoa maisteriohjelmista, hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.

Tutustu myös Kauppatieteiden maisteriohjelmaan (2 v) sekä Taloustieteen maisteriohjelmaan (2 v) tähtääville opiskelijoille suunnattuihin verkkosivuihimme.
Olen suorittanut aikaisemmin kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja. Voinko sisällyttää ne väyläopintoihini? Aloita opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op). Voit palauttaa tiedot (opintosuoritusote ja opintojaksokuvaukset) suorittamistasi opinnoista jakson palautuskansioon arviointia varten.
Milloin opintojen tulee olla valmiina? Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten 3.6.2022 klo 15:00 mennessä.

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa n. 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset tulee palauttaa arvioitavaksi viimeistään 30.4.2022, jotta voit toimittaa edellytettävät hakuliitteet määräaikaan mennessä.
Miten aikataulutan opintoni siten, että ennätän saada ne valmiiksi määräaikaan mennessä? Tutustu mallilukujärjestyksiin. Voit noudattaa mallilukujärjestystä tai laatia oman aikataulusuunnitelman ja pyytää siitä palautteen. Löydät tarkemmat ohjeet infotilaisuuksien materiaalista.
Mitä viestintä- ja kieliopintoja tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen riittää yksi viestintä- ja kieliopintojen kurssi Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Katso suositukset viestintä- ja kieliopintojen kursseista ja opintojen pisteytys.


Miten voin ilmoittautua mukaan? Ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.

Kauppatieteiden opintoihin mahtuvat mukaan kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ainoastaan viestintä- ja kieliopintojen kursseilla osallistujamäärä on rajallinen.
Kuinka kauan suoritusoikeusaikani opintoihin on voimassa? Suoritusoikeusaika muodostuu kullekin opintojaksolle erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Se on mainittu kunkin opintojakson tiedoissa Korppi-opintotietojärjestelmässä. Suoritusoikeusaikasi voimassaoloajan voit aina tarvittaessa tarkistaa Korpista (ks. Korppi -> Opinnot -> Opinto-oikeudet).

Väyläopintojen opiskelu JYU avoimessa yliopistossa

Miten kauppatieteitä opiskellaan JYU:n avoimessa yliopistossa? Voit opiskella kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille. Katso lyhyet kuvaukset opiskelutavoistamme.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?

Tuleeko minun muuttaa Jyväskylään voidakseni suorittaa opinnot?
Kauppatieteiden opintoihin sisältyy vapaaehtoista lähiopetusta, johon voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä. Lähiopetusta järjestämme jälleen Korona-epidemiatilanteen salliessa. Opinnot voit halutessasi suorittaa myös etäopiskellen, joten voit opiskella myös toiselta paikkakunnalta käsin. Katso tästä opintojen sisältö ja aikataulut lukuvuonna 2021-2022.

Jos haluat opiskella yhtäaikaa aloittavassa ryhmässä ja osallistua lähiopetukseen säännöllisesti viikoittain, tutustu yhteistyöoppilaitoksiemme Alkio-opiston ja Työväen Akatemian tarjoamiin opintoihin.

Valtaosaan viestintä- ja kieliopintojen kursseista sisältyy Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa järjestettävää lähiopetusta, jossa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Epidemiatilanteesta johtuen valtaosa kursseista järjestetään syksyllä 2021 reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Katso tästä viestintä- ja kieliopintojen kurssien sisältö ja aikataulut.
Olenko mukana samassa opetuksessa JYU:n kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa? Avoin yliopisto järjestää opetuksensa itse, joten opiskelijamme eivät pääsääntöisesti ole mukana JYU:n kauppakorkeakoulun lähiopetuksessa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavampaa ja opiskeluun sisältyy vähemmän pakollista lähiopetusta.
Voivatko avoimen yliopiston opiskelijat käyttää JYU:n kirjaston palveluja? Kyllä, voit hankkia kirjastokortin JYU:n kirjastoon pääkirjaston tai sivukirjastojen lainauspisteistä esittämällä henkilötodistuksesi. Myös muiden korkeakoulujen kirjastoista kannattaa tiedustella mahdollisuutta lainaajaoikeuteen.
En pääse eteenpäin opinnoissani, mitä teen? Ota rohkeasti yhteyttä opintoneuvojaamme Riina Kärkkäiseen. Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan HelpJYU-palvelun kautta (ks. ohjeet em. linkistä).

Haku JYU:n tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Milloin avoimen väylän haku järjestetään? Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään osana kevään ja syksyn yhteishakuja. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmiin haetaan kerran vuodessa korkeakoulujen kevään yhteishaussa (seuraava hakuaika 16.-30.3.2022 Opintopolku.fi -palvelussa).
Miten hakeminen yhteishaussa tapahtuu? Entä miten toimitan liitteet suorittamistani väyläopinnoista?
Miten tilaan virallisen opintosuoritusotteen hakua varten suorittamistani väyläopinnoista? Katso ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.
Voinko hakea kevään yhteishaussa JYU:n Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan avoimen väylän lisäksi myös todistusvalinnan tai valintakoevalinnan kautta? Kyllä, hakutavat (todistusvalinta, valintakoevalinta ja avoimen väylä) eivät sulje toisiaan pois. Avoimen väylän kautta kannattaa kuitenkin hakea vain, jos väyläopinnot on suoritettu valmiiksi määräaikaan mennessä.
Voinko hakea molempiin tutkinto-ohjelmiin (kauppatieteet ja taloustiede) avoimen yliopiston väylän kautta? Kyllä, jos olet suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot molempien tutkinto-ohjelmien osalta.
Miten opintomenestys avoimen väylän opinnoissa huomioidaan opiskelijavalinnassa? Katso valintaperusteissa mainittu pisteytys.
Miten liiketoimintaosaamisen perusopintojen painotettu keskiarvo lasketaan? Opintojakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op) arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty), joten sitä ei huomioida keskiarvoa laskettessa. Kaikki muut opintojaksot (YTTP1110-1115) ovat samanlaajuisia (5 op). Näin ollen painotettu keskiarvo on sama kuin YTTP1110-1115 -opintojaksojen  arvosanojen suora keskiarvo.
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Entä kuinka paljon hakupisteitä vaadittiin valituksi tulemiseen? Tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta. Avoimen yliopiston väylähaku järjestettiin nykyisessä, uudistetussa muodossaan (hakukelpoisuusvaatimukset, valintamenettely ja aloituspaikkamäärä) ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Kevään 2020 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan (ent. Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma) valituksi tulemiseen vaadittiin 66 hakupistettä.

Kevään 2021 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituksi tulemiseen vaadittiin 68 hakupistettä ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 43 hakupistettä.

 

Palaa tästä Avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun -sivulle