Usein kysyttyä avoimen yliopiston väylästä kauppatieteisiin

Väyläopintojen suunnittelu ja aloittaminen

Miten aloitan opiskelun? Tutustu ensin väylähakua koskeviin tietoihin, opintojen aikatauluihin lukuvuonna 2023-2024 ja tutustu 10.8.2023 pidetyn perehdytystilaisuuden materiaaliin (ml. opintojen malliaikataulut) ja tallenteeseen itsenäisesti. Ohjausta opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun saat myös puhelimitse, sähköpostitse tai HelpJYU:n kautta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen opintoihin ja aloita opiskelu - vaikkapa jo tänään! Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen opinto-opassivuston kautta. Aloita opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), jolla laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman väyläopintojesi osalta. Suunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.
Mitä opintoja minun tulee suorittaa avoimessa yliopistossa hakua varten? Vaadittavat opinnot löydät valintaperusteista (ks. Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma tai Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma). Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti.
Mistä tiedän, onko opintojakso perus- vai aineopintotasoinen? Voit tarkistaa asian opintojakson kahdeksanmerkkisestä koodista. Perusopintotasoisilla jaksoilla koodin neljäs kirjain on P ja aineopintotasoisissa opintojaksoissa A. Esimerkiksi
YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) on perusopintotasoinen ja YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) on aineopintotasoinen opintojakso.
 
Kevään 2024 avoimen väylän haussa opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että kauppatieteellisen alan (eli johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen) aineopinnoista sekä taloustieteen peruskurssista saa 1 pisteen per opintopiste.

JYU avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyvät kauppatieteelliset opinnot on listattu opinto-oppaassamme.

YJO
-alkuliite kertoo, että kysymys on johtamisen opinnoista, kuten esimerkiksi jakson YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op) tapauksessa. YLA-alkuliite puolestaan kertoo, että kyseessä on laskentatoimen opintojakso (esim. YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta 6 op). YMA-alkuliite viestii markkinoinnin opinnoista (esim. YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op). YCC-alkuliite kertoo, että kysymys on viestinnän johtamisen opinnoista (esim. YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa 5 op).
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen yliopiston väylä minua varten? Korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijasta JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat hyvä vaihtoehto korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle. Lisätietoa maisteriohjelmista, hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.

Tutustu myös Kauppatieteiden maisteriohjelmaan (2 v) sekä Taloustieteen maisteriohjelmaan (2 v) tähtääville opiskelijoille suunnattuihin verkkosivuihimme. Em. maisteriohjelmien opiskelijavalinta perustuu aikaisemman korkeakoulututkinnon osana ja mahdollisesti sen lisäksi suoritettuihin kauppatieteellisiin opintoihin (ei avoimen väylää, ks. valintaperusteet).
Olen suorittanut aikaisemmin kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja. Voinko sisällyttää ne väyläopintoihini? Aloita opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op). Voit palauttaa tiedot (opintosuoritusote ja opintojaksokuvaukset) suorittamistasi opinnoista jakson palautuskansioon arviointia varten.
Milloin opintojen tulee olla valmiina? Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa sähköisesti Opintopolku.fi -palveluun viimeistään x.x.2024 (täsmentyy myöhemmin).

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa n. 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset tulee palauttaa arvioitavaksi viimeistään 30.4.2024, jotta voit toimittaa edellytettävät hakuliitteet määräaikaan mennessä.
Miten aikataulutan opintoni siten, että ennätän saada ne valmiiksi määräaikaan mennessä? Tutustu mallilukujärjestyksiin (diat 74, 75 ja 76). Voit noudattaa mallilukujärjestystä tai laatia oman aikataulusuunnitelman ja pyytää siitä palautteen. Löydät tarkemmat ohjeet 10.8.2023 pidetyn perehdytystilaisuuden materiaalista. 
Mitä viestintä- ja kieliopintoja tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen riittää yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja. Useamman opintojakson suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Katso suositukset viestintä- ja kieliopinnoista ja opintojen pisteytys.

Viestintä- ja kieliopinnot ja opintojaksokohtaiset suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaastamme


Miten voin ilmoittautua mukaan? Ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.

Kauppatieteiden opintoihin mahtuvat mukaan kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ainoastaan viestintä- ja kieliopintojen opintojaksoilla osallistujamäärä on rajallinen.
Kuinka kauan suoritusoikeusaikani opintoihin on voimassa? Suoritusoikeusaika muodostuu kullekin opintojaksolle erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Se on mainittu kunkin opintojakson tiedoissa Korppi-opintotietojärjestelmässä. Suoritusoikeusaikasi voimassaoloajan voit aina tarvittaessa tarkistaa Korpista (ks. Korppi -> Opinnot -> Opinto-oikeudet).

Väyläopintojen opiskelu JYU avoimessa yliopistossa

Miten kauppatieteitä opiskellaan JYU:n avoimessa yliopistossa? Voit opiskella kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille. Katso lyhyet kuvaukset opiskelutavoistamme.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?

Tuleeko minun muuttaa Jyväskylään voidakseni suorittaa opinnot?
Kauppatieteiden ja taloustieteen väyläopinnot voit suorittaa pääosin etäopiskellen, joten voit opiskella myös toiselta paikkakunnalta käsin. Katso tästä opintojen sisältö ja aikataulut lukuvuonna 2023-2024.

Jos haluat opiskella yhtäaikaa aloittavassa ryhmässä ja osallistua lähiopetukseen säännöllisesti viikoittain, tutustu yhteistyöoppilaitoksiemme Alkio-opiston ja Työväen Akatemian tarjoamiin opintoihin.

Valtaosaan viestintä- ja kieliopintojen opintojaksoista sisältyy osallistumista sekä reaaliaikaiseen verkko-opetukseen että Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa järjestettävään lähiopetukseen. Opetuksessa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Katso tästä viestintä- ja kieliopintojen opintojaksojen sisältö ja aikataulut.
Olenko mukana samassa opetuksessa JYU:n kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa? Avoin yliopisto järjestää opetuksensa itse, joten opiskelijamme eivät pääsääntöisesti ole mukana JYU:n kauppakorkeakoulun lähiopetuksessa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavampaa ja opiskeluun sisältyy vähemmän pakollista lähiopetusta.
Voivatko avoimen yliopiston opiskelijat käyttää JYU:n kirjaston palveluja? Kyllä, voit hankkia kirjastokortin JYU:n kirjastoon pääkirjaston tai sivukirjastojen lainauspisteistä esittämällä henkilötodistuksesi. Myös muiden korkeakoulujen kirjastoista kannattaa tiedustella mahdollisuutta lainaajaoikeuteen. Tutustu myös: Kirjat ja e-kirjat (JYU:n kirjaston ohjesivu).
En pääse eteenpäin opinnoissani, mitä teen? Ota rohkeasti yhteyttä opintoneuvojaamme Riina Kärkkäiseen. Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan HelpJYU-palvelun kautta (ks. ohjeet em. linkistä).

Haku JYU:n tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Milloin avoimen väylän haku järjestetään? Keväällä 2024 JYU kauppakorkeakoulun avoimen väylän hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaun aikana järjestettävässä avoimen väylän erillishaussa. Hakuaika: 13.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00 Opintopolku.fi -palvelussa.
Miten hakeminen yhteishaussa tapahtuu? Entä miten toimitan liitteet suorittamistani väyläopinnoista?
Miten tilaan virallisen opintosuoritusotteen hakua varten suorittamistani väyläopinnoista? Katso ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.
Voinko hakea kevään yhteishaussa JYU:n Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan avoimen väylän lisäksi myös todistusvalinnan tai valintakoevalinnan kautta? Kyllä, hakutavat (todistusvalinta, valintakoevalinta ja avoimen väylä) eivät sulje toisiaan pois. Avoimen väylän kautta kannattaa kuitenkin hakea vain, jos väyläopinnot on suoritettu valmiiksi määräaikaan mennessä.
Voinko hakea molempiin tutkinto-ohjelmiin (kauppatieteet ja taloustiede) avoimen yliopiston väylän kautta? Kyllä, jos olet suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot molempien tutkinto-ohjelmien osalta.
Olenko hakukelpoinen myös muihin yliopistoihin JYU avoimessa yliopistossa suorittamieni väyläopintojen myötä? Hakumahdollisuudet avoimen väylän kautta sekä hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot vaihtelevat yliopistoittain ja tutkinto-ohjelmittain. Väyläsivumme tiedot koskevat ainoastaan JYU:n Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaa sekä Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaa. Jos suunnittelet hakemista muihin yliopistoihin, tutustu ko. yliopiston hakumahdollisuuksiin ja ota tarvittaessa yhteyttä yliopiston Hakijapalveluihin.
Miten opintomenestys avoimen väylän opinnoissa huomioidaan opiskelijavalinnassa? Katso hakuvaihtoehtosi valintaperusteissa mainittu pisteytys.
Miten liiketoimintaosaamisen perusopintojen painotettu keskiarvo lasketaan? Opintojakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op) arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty), joten sitä ei huomioida keskiarvoa laskettessa. Kaikki muut opintojaksot (YTTP1110-YTTP1150) ovat samanlaajuisia (5 op). Näin ollen painotettu keskiarvo on sama kuin YTTP1110-YTTP1150 -opintojaksojen  arvosanojen suora keskiarvo. Huom! Kevään 2024 avoimen väylän haussa liiketoimintaosaamisen perusopinnoiksi riittävät opintojaksot YTTP1110, YTTP1120, YTTP1130, YTTP1140 ja YTTP1150.
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Entä kuinka paljon hakupisteitä vaadittiin valituksi tulemiseen? Tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta. Avoimen yliopiston väylähaku järjestettiin nykyisessä, uudistetussa muodossaan (hakukelpoisuusvaatimukset, valintamenettely ja aloituspaikkamäärä) ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Kevään 2020 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan (ent. Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma) valituksi tulemiseen vaadittiin 66 hakupistettä.

Kevään 2021 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituksi tulemiseen vaadittiin 68 hakupistettä ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 43 hakupistettä.

Kevään 2022 haussa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan haki avoimen väylän kautta 128 hakijaa ja taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 13 hakijaa. Valituksi tulemiseen vaadittiin kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa 69 hakupistettä ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 66 hakupistettä.

Kevään 2023 haussa Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan haki avoimen väylän kautta 122 hakijaa ja taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 9 hakijaa. Valituksi tulemiseen vaadittiin kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa 68 hakupistettä ja taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 48 hakupistettä.

 

Palaa tästä Avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun -sivulle