Usein kysyttyä avoimen yliopiston väylästä kauppatieteisiin

Kysymys Vastaus
Mitä opintoja minun tulee suorittaa avoimessa yliopistossa hakua varten?

 

Vaadittavat opinnot löydät valintaperusteista (ks. kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma tai taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma). Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti.
Mitä viestintä- ja kieliopintoja tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen riittää yksi yliopistossa suoritettu viestintä- ja kieliopintojen kurssi, jota ei ole sisällytty osaksi aikaisempaa tutkintoa. Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Katso suositukset viestintä- ja kieliopintojen kursseista ja opintojen pisteytys.
Miten aloitan opiskelun? Tutustu ensin väylähakua koskeviin tietoihin sekä opintojen aikatauluihin lukuvuonna 2020-2021 ja ilmoittaudu mukaan 6.8. järjestettävään Avoimen väylän iltaan. Jos et pääse mukaan infoon, voit myös tutustua tilaisuudessa läpikäytyyn materiaaliin itsenäisesti. Ohjausta opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun saat myös puhelimitse, sähköpostitse tai HelpJYU:n kautta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen opintoihin ja aloita opiskelu - vaikkapa jo tänään! Kesä-heinäkuun aikana voit jo suorittaa itsenäisesti: YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op), YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) ja YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op). Jos haluat arvioida omaa kiinnostustasi ja testata opiskelutaitojasi, aloita opintojaksosta JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi (2 op).
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen yliopiston väylä minua varten? Korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijasta JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat hyvä vaihtoehto korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lisätietoa maisteriohjelmista, hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
Miten voin ilmoittautua mukaan? Ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.

Kauppatieteiden opintoihin mahtuvat mukaan kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ainoastaan viestintä- ja kieliopintojen kursseilla osallistujamäärä on rajallinen.

 

Olen ilmoittautunut liiketoimintaosaamisen perusopintoihin ja opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Onko opinto-oikeuteni kullekin opintojaksolle voimassa vain 150 vrk? Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneelle ei muodostu erillisiä opinto-oikeuksia siihen sisältyville opintojaksoille ilmoittaumisen yhteydessä. Opinto-oikeusaikasi liiketoimintaosaamisen perusopintoihin (ja siihen sisältyville opintojaksoille) on toisin sanoen voimassa 360 vrk ilmoittautumispäivästäsi eteenpäin.

Opinto-oikeuksiesi voimassaoloajan voit aina tarvittaessa tarkistaa Korpista (ks. Korppi -> Opinnot -> Opinto-oikeudet).
Miten aikataulutan opintoni siten, että ennätän saada ne valmiiksi määräaikaan mennessä? Tutustu mallilukujärjestyksiin. Voit noudattaa mallilukujärjestystä tai laatia oman aikataulusuunnitelman ja pyytää siitä palautteen. Löydät tarkemmat ohjeet infotilaisuuksien materiaalista.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?

Tuleeko minun muuttaa Jyväskylään voidakseni suorittaa opinnot?
Kauppatieteiden opintoihin sisältyy vapaaehtoista lähiopetusta, johon voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä. Opinnot voit halutessasi suorittaa myös etäopiskellen, joten voit opiskella myös toiselta paikkakunnalta käsin. Katso tästä opintojen sisältö ja aikataulut lukuvuonna 2019-2020.

Jos haluat opiskella ryhmässä ja osallistua lähiopetukseen säännöllisesti viikoittain, tutustu yhteistyöoppilaitoksiemme Alkio-opiston ja Työväen Akatemian tarjoamiin opintoihin.

Valtaosaan viestintä- ja kieliopintojen kursseista sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta, jossa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Katso tästä lukuvuonna 2019-2020 järjestettävien kurssien sisältö ja aikataulut.
Olenko mukana samassa opetuksessa JYU:n kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa? Avoin yliopisto järjestää opetuksensa itse, joten opiskelijamme eivät pääsääntöisesti ole mukana JYU:n kauppakorkeakoulun lähiopetuksessa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavampaa ja opiskeluun sisältyy vähemmän pakollista lähiopetusta.
Voinko suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot toisessa yliopistossa? Voit hakea myös toisessa yliopistossa suoritettujen, sisällöllisesti vastaavien opintojen perusteella. Opintojen vastaavuus kannattaa tässä tapauksessa varmistaa JYU:n kauppakorkeakoulusta.
Voinko hakea molempiin tutkinto-ohjelmiin (kauppatieteet ja taloustiede) avoimen yliopiston väylän kautta? Kyllä, jos olet suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot molempien tutkinto-ohjelmien osalta.
Voinko hakea jonkin toisen yliopiston kauppakorkeakouluun avoimen yliopiston väylän kautta JYU avoimessa yliopistossa suorittamieni opintojen myötä? Hakumahdollisuudet ja hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot vaihtelevat yliopistoittain. www-sivujemme tiedot koskevat ainoastaan hakua JYU:n kauppakorkeakouluun. Jos olet kiinnostunut hakumahdollisuuksista myös muihin yliopistoihin, varmista avoimen väylähakua koskevat tiedot ko. yliopistosta.
Miten kauppatieteitä opiskellaan JYU:n avoimessa yliopistossa? Voit opiskella kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille. Katso lyhyet kuvaukset opiskelutavoistamme. Lisäksi järjestämme opinnoista lähiopetusta ilta- ja viikonloppuopetuksena (pe-ilta ja lauantaipäivä) Jyväskylässä ja Helsingissä.

Milloin opintojen tulee olla valmiina? Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten kesäkuun 2021 alkuun mennessä (tarkka päivämäärä täsmentyy myöhemmin).

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset on hyvä palauttaa arvioitavaksi noin kuukautta ennen, jotta voit toimittaa opintosuoritusotteen opinnoistasi määräaikaan mennessä.

Miten opintomenestys avoimen väylän opinnoissa huomioidaan opiskelijavalinnassa? Katso valintaperusteissa mainittu pisteytys.
Voivatko avoimen yliopiston opiskelijat käyttää JYU:n kirjaston palveluja? Kyllä, voit hankkia kirjastokortin JYU:n kirjastoon pääkirjaston tai sivukirjastojen lainauspisteistä esittämällä henkilötodistuksesi. Myös muiden korkeakoulujen kirjastoista kannattaa tiedustella mahdollisuutta lainaajaoikeuteen.

 

Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta. Avoimen yliopiston väylähaku järjestettiin nykyisessä, uudistetussa muodossaan (hakukelpoisuusvaatimukset, valintamenettely ja aloituspaikkamäärä) ensimmäistä kertaa vuonna 2020.