Usein kysyttyä avoimen yliopiston väylästä kauppatieteisiin

Kysymys Vastaus
Mitä opintoja minun tulee suorittaa avoimessa yliopistossa hakua varten?

 

Vaadittavat opinnot löydät valintaperusteista (ks. yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma tai taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma). Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen mukaisesti.
Mitä viestintä- ja kieliopintoja tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen riittää yksi yliopistossa suoritettu viestintä- ja kieliopintojen kurssi, jota ei ole sisällytty osaksi aikaisempaa tutkintoa. Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Katso suositukset viestintä- ja kieliopintojen kursseista ja opintojen pisteytys.
Miten aloitan opiskelun? Tutustu ensin väylähakua koskeviin tietoihin sekä opintojen aikatauluihin lukuvuonna 2019-2020 ja ilmoittaudu mukaan valitsemaasi infotilaisuuteen. Jos et pääse mukaan infoon, voit myös tutustua tilaisuudessa läpikäytyyn materiaaliin itsenäisesti. Ohjausta opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun saat myös puhelimitse, sähköpostitse tai HelpJYU:n kautta.

Ilmoittaudu tämän jälkeen opintoihin ja aloita opiskelu - vaikkapa jo tänään!
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen yliopiston väylä minua varten? Korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijasta JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa. Maisteriohjelmat ovat hyvä vaihtoehto korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lisätietoa maisteriohjelmista, hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
Miten voin ilmoittautua mukaan? Ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.

Kauppatieteiden opintoihin mahtuvat mukaan kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ainoastaan viestintä- ja kieliopintojen kursseilla osallistujamäärä on rajallinen.

 

Olen ilmoittautunut liiketoimintaosaamisen perusopintoihin ja opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Onko opinto-oikeuteni kullekin opintojaksolle voimassa vain 150 vrk? Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneelle ei muodostu erillisiä opinto-oikeuksia siihen sisältyville opintojaksoille ilmoittaumisen yhteydessä. Opinto-oikeusaikasi liiketoimintaosaamisen perusopintoihin (ja siihen sisältyville opintojaksoille) on toisin sanoen voimassa 360 vrk ilmoittautumispäivästäsi eteenpäin.

Opinto-oikeuksiesi voimassaoloajan voit aina tarvittaessa tarkistaa Korpista (ks. Korppi -> Opinnot -> Opinto-oikeudet).
Miten aikataulutan opintoni siten, että ennätän saada ne valmiiksi määräaikaan mennessä? Tutustu mallilukujärjestyksiin. Voit noudattaa mallilukujärjestystä tai laatia oman aikataulusuunnitelman ja pyytää siitä palautteen. Löydät tarkemmat ohjeet infotilaisuuksien materiaalista.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?

Tuleeko minun muuttaa Jyväskylään voidakseni suorittaa opinnot?
Kauppatieteiden opintoihin sisältyy vapaaehtoista lähiopetusta, johon voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä. Opinnot voit halutessasi suorittaa myös etäopiskellen, joten voit opiskella myös toiselta paikkakunnalta käsin. Katso tästä opintojen sisältö ja aikataulut lukuvuonna 2019-2020.

Jos haluat opiskella ryhmässä ja osallistua lähiopetukseen säännöllisesti viikoittain, tutustu yhteistyöoppilaitoksiemme Alkio-opiston ja Työväen Akatemian tarjoamiin opintoihin.

Valtaosaan viestintä- ja kieliopintojen kursseista sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta, jossa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Katso tästä lukuvuonna 2019-2020 järjestettävien kurssien sisältö ja aikataulut.
Olenko mukana samassa opetuksessa JYU:n kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa? Avoin yliopisto järjestää opetuksensa itse, joten opiskelijamme eivät pääsääntöisesti ole mukana JYU:n kauppakorkeakoulun lähiopetuksessa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavampaa ja opiskeluun sisältyy vähemmän pakollista lähiopetusta.
Voinko suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot toisessa yliopistossa? Voit hakea myös toisessa yliopistossa suoritettujen, sisällöllisesti vastaavien opintojen perusteella. Opintojen vastaavuus kannattaa tässä tapauksessa varmistaa JYU:n kauppakorkeakoulusta.
Voinko hakea molempiin tutkinto-ohjelmiin (yrityksen taloustiede ja taloustiede) avoimen yliopiston väylän kautta? Kyllä, jos olet suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot molempien tutkinto-ohjelmien osalta.
Miten kauppatieteitä opiskellaan JYU:n avoimessa yliopistossa? Voit opiskella kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille. Katso lyhyet kuvaukset opiskelutavoistamme. Lisäksi järjestämme opinnoista lähiopetusta ilta- ja viikonloppuopetuksena (pe-ilta ja lauantaipäivä) Jyväskylässä ja Helsingissä.

Milloin opintojen tulee olla valmiina? Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten 5.6.2020 klo 15 mennessä.

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset on hyvä palauttaa arvioitavaksi noin kuukautta ennen, jotta voit toimittaa opintosuoritusotteen opinnoistasi määräaikaan mennessä.

Miten opintomenestys avoimen väylän opinnoissa huomioidaan opiskelijavalinnassa? Katso valintaperusteissa mainittu pisteytys.
Voivatko avoimen yliopiston opiskelijat käyttää JYU:n kirjaston palveluja? Kyllä, voit hankkia kirjastokortin JYU:n kirjastoon pääkirjaston tai sivukirjastojen lainauspisteistä esittämällä henkilötodistuksesi. Myös muiden korkeakoulujen kirjastoista kannattaa tiedustella mahdollisuutta lainaajaoikeuteen.

 

Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta. Huomioi kuitenkin, että avoimen yliopiston väylähaku kauppatieteisiin on uudistunut kevään 2020 yhteishaun osalta merkittävästi (mm. aloituspaikkamäärää on lisätty ja hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen määrää laskettu), joten aiempien vuosien tilastotietoja ei voi suoraan verrata siihen.