Avoimen väylä kemian opintoihin

Hae kemian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Aloita opiskelu avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa voit opiskella kemian ammattilaiseksi työllistyen esimerkiksi tutkimus-, myynti- tai tuotekehitystehtäviin. Vaihtoehtoisesti voit valita erikoistumisalaksesi kemian opettajakoulutuksen, jolloin valmistut kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijaksi.

Kemian alan koulutuksessa opit ymmärtämään kemian ilmiöitä ja maailmaa, sekä edistämään ihmisen ja elinympäristön hyvinvointia kemian tutkimuksen avulla. Kemianteollisuus on kemian alan merkittävä työnantaja ja Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja. 

Kemian alalta valmistuneet ovat aineen rakenteen ja ominaisuuksien tutkimuksen ja analysoinnin asiantuntijoita. He voivat työskennellä esimerkiksi tuotekehitys- ja laadunvarmistustehtävissä, viranomais- ja valvontaorganisaatioissa, opettajana, tutkijana, johtajana, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä tai yrittäjänä. Kemian opettajiksi valmistuneet työskentelevät pääasiassa yläkouluissa tai lukioissa mutta myös ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

Haku ja opiskelijavalinta kemian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, kemian (kemisti tai kemian aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylältä voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut kemiaan tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Samalla tutustut yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylän erillishaussa. Hakemus tehdään Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Kemian väylä (31 op)

25 op kemian perusopinnot
3 op Academic Reading tai vastaava opintojakso
3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä
Opiskelijavalinnat: Avoimen väylältä valitaan viisitoista (15) hakukelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Kemian väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kemian perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa myös hakuun tarvittavia viestintä- ja kieliopintoja (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (31 op) avoimessa yliopistossa

Arvioitu kesto: noin 8–12 kk opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kemian opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Avoin yliopisto tarjoaa lähiopetusta eri aiheisiin, mutta voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa myös osittain etäopiskellen. Opintoihin on hyvä varata riittävästi aikaa. 

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavana syksynä. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.