Kemian aineopettajan pätevyys

Onko sinulla tavoitteena kemian aineenopettajan pätevyys?

Kemian aineenopettajan pätevyyden voit saavuttaa opiskelemalla kemian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen jälkeen erillisellä opiskeluoikeudella kemian aineopinnot Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.  Lisäksi Jyväskylän yliopistossa tutkinnon suorittaneelle tutkinnon täydentämiseksi matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa löytyy tietoa täältä.

 Kemian perusopinnot 25 op

Kemian perusopinnot (25 op) on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnassa  lukuvuosittain. Perusopintokokonaisuuden opintomaksu on 250 e. Perusopintojen rakenne ja sisällöt löytyvät www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

 Kemian aineopinnot 35 op

Kun olet suorittanut kemian perusopinnot hyväksytysti, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta kemian aineopintoihin (35 op) Jyväskylän yliopistolta. Opiskeluoikeuden myöntää kirjallisesta hakemuksesta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Voit lähettää hakemuksen (vapaamuotoinen) matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osoitteeseen study-sci@jyu.fi.

Mikäli olet suorittanut kemian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, niin sinun ei tarvitse liittää hakemukseen perusopintojen todistusta. Opiskeluoikeus myönnetään aineopintoihin kahdeksi lukuvuodeksi ellei hakemuksessa muuta esitetä. Mikäli kahden lukuvuoden opiskeluoikeus ei ole riittävä opintojen loppuun saattamiseksi, lisäaikaa on mahdollista anoa. Jos sinulla on asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukainen pedagoginen pätevyys tai opiskelet parhaillaan pedagogisia aineopintoja, niin muistathan mainita se hakemuksen perusteluihin! Tällöin tiedekunta ei veloita opintomaksua (15 e/op) erillisestä kemian aineopintojen opiskeluoikeudesta.

Lisätietoja kannattaa kysyä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta  opintopäällikkö Marja Korhoselta, marja.e.korhonen@jyu.fi, puh./tel +358 40 770 7777

 
Kemian aineopintojen rakenne

Realistisesti ajatellen opintojen suoritusaika on 1.5 - 2v. Opinnot on teoriassa mahdollista suorittaa jopa yhden lukuvuoden aikana, mutta yhden vuoden aikataululla opiskelu on erittäin kuormittavaa.

Opintojen aloittaminen toimii siten, että otat yhteyttä Jouni Välisaareen (jouni.k.valisaari@jyu.fi) kemian perusopintojen opetuksen loputtua toukokuussa. Tällöin sinulle varataan seuraavalle syksylle paikka ”etäopiskelijoiden” laboratorioryhmiin. Syksyllä on viikossa yksi lähipäivä noin kolmen kuukauden ajan. Kesäkuun kuluessa selviää mikä viikonpäivä on kyseessä. Aineopintojen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Lähipäivänä on opetusohjelmassa kaksi 4 h ryhmää laboratoriokursseista KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin (4 op) ja KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa (5 op). On hyvin suositeltavaa suorittaa samanaikaisesti myös teoriakurssi KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet ja ilmiöt (5 op), koska kurssien sisällöt sivuavat toisiaan.

Loput opinnot voi suorittaa kirjatentteinä haluamassaan aikataulussa. Aikataulusta kannattaa neuvotella henkilökunnan kanssa. Samoin valinnainen 5 op jakso voidaan sopia yhteisesti koko ryhmälle. Tenttien etäsuoritusmahdollisuudesta jossain paikallisessa oppilaitoksessa voidaan myös neuvotella.