Kemian aineenopettajan kelpoisuus

Onko sinulla tavoitteena kemian aineenopettajan kelpoisuus?

Kemian aineenopettajan kelpoisuuden voit saavuttaa opiskelemalla kemian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen jälkeen erillisellä opiskeluoikeudella kemian aineopinnot Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.  Lisäksi Jyväskylän yliopistossa tutkinnon suorittaneelle tutkinnon täydentämiseksi matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa löytyy tietoa täältä.

 Kemian perusopinnot 25 op

Kemian perusopinnot (25 op) on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonnassa  lukuvuosittain. Perusopintojen rakenne ja sisällöt löytyvät kemian opinto-oppaasta.

 Kemian aineopinnot 35+ op

Kun olet suorittanut kemian perusopinnot hyväksytysti, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta kemian aineopintoihin (35+ op) Jyväskylän yliopistolta. Opiskeluoikeuden myöntää kirjallisesta hakemuksesta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Voit lähettää hakemuksen (vapaamuotoinen) matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osoitteeseen study-sci@jyu.fi.

Mikäli olet suorittanut kemian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, niin sinun ei tarvitse liittää hakemukseen perusopintojen todistusta. Opiskeluoikeus myönnetään aineopintoihin kahdeksi lukuvuodeksi ellei hakemuksessa muuta esitetä. Mikäli kahden lukuvuoden opiskeluoikeus ei ole riittävä opintojen loppuun saattamiseksi, lisäaikaa on mahdollista anoa. Jos sinulla on asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukainen pedagoginen pätevyys tai opiskelet parhaillaan pedagogisia aineopintoja, niin muistathan mainita se hakemuksen perusteluihin! Tällöin tiedekunta ei veloita opintomaksua (15 e/op) erillisestä kemian aineopintojen opiskeluoikeudesta.

Lisätietoja kannattaa kysyä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta  opintopäällikkö Marja Korhoselta, marja.e.korhonen@jyu.fi, puh./tel +358 40 770 7777

 
Kemian aineopintojen rakenne

Realistisesti ajatellen opintojen suoritusaika on 1.5 - 2v. Opinnot on teoriassa mahdollista suorittaa jopa yhden lukuvuoden aikana, mutta yhden vuoden aikataululla opiskelu on erittäin kuormittavaa.

Opintojen aloittaminen toimii siten, että otat yhteyttä Jouni Välisaareen (jouni.k.valisaari@jyu.fi) kemian perusopintojen opetuksen loputtua toukokuussa. 

Opintojaksojen KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin (4 op) ja KEMA2350 Fysikaalisen kemian työt A (2 op) aikataulut julkaistaan toukokuun loppuun mennessä. Kurssin KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa (5 op) -jakson laboratorioryhmien ajat ovat ti 8-12, ke 12-16 ja to 8-12, kaikki viikoilla 36-41 ja 43-47.  Näihin opintoihin voi ilmoittautua Jouni Välisaarelle jo keväällä. Ilmoittautuminen kursseille käynnistyy (Sisu-opintotietojärjestelmä). Aineopintojen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Loput opinnot voi suorittaa kirjatentteinä haluamassaan aikataulussa. Aikataulusta kannattaa neuvotella henkilökunnan kanssa. Tenttien etäsuoritusmahdollisuudesta jossain paikallisessa oppilaitoksessa voidaan myös neuvotella.