Avoimen väylä kirjallisuuden opintoihin

Hae kirjallisuuden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen kirjallisuuteen.

Kirjallisuuden opinnoissa saat laajat perustiedot lukemisen ja kirjoittamisen asiantuntijana toimimiseen. Opintojen aikana tutustutaan kirjallisuuden lajeihin, tyylikausiin ja historiaan sekä kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteeseen. Opinnoissa perehdyt kirjallisuuden ja tekstien analyysiin sekä tulkintaan sekä kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin.

Kirjallisuudesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi kirjallisuus- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, kuten kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, median ja viestinnän aloille, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaiseksi. Tutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Haku ja opiskelijavalinta kirjallisuuden tutkintokoulutukseen

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Tutustut samalla kirjallisuuteen tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Väylällä perehdyt myös yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen väylän erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. kandidaatti- ja maisteriohjelman hakuohjeet).

Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kandidaatti-maisteriväylä on sinulle, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi tältä väylältä, saat oikeuden myös maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (25 op)
25 op
 kirjallisuuden perusopintokokonaisuus*
*Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin, kokonaisarvosana vähintään 3/5.
Perusopintojen tulee olla suoritettuna hakuhetkestä tarkastellen viimeisen 10 vuoden aikana.

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kahdeksan (8) hakukelpoista opiskelijaa. 

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen
                          

Kirjallisuuden opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kirjallisuuden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa esimerkiksi kirjallisuuden aineopinnot, viestintä- ja kieliopintoja sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja. Voit saada ylimääräisistä opinnoistasi lisäpisteitä kandidaatti- ja maisteriohjelman hakuun (ks. kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet). 

Väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Kandidaatti- ja maisteriohjelma: 25 op on noin puoli vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kirjallisuuden opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen keväällä, opintosi alkavat hakua seuraavana syksynä. Kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.