Avoimen väylä kirjallisuuden opintoihin

Hae kirjallisuuden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen kirjallisuuteen.

Kirjallisuuden opinnoissa saat laajat perustiedot lukemisen ja kirjoittamisen asiantuntijana toimimiseen. Opintojen aikana tutustutaan kirjallisuuden lajeihin, tyylikausiin ja historiaan sekä kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteeseen. Opinnoissa perehdyt kirjallisuuden ja tekstien analyysiin sekä tulkintaan sekä kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin.

Kirjallisuudesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi kirjallisuus- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, kuten kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, median ja viestinnän aloille, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaiseksi. Tutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Haku ja opiskelijavalinta kirjallisuuden tutkintokoulutukseen

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Tutustut samalla kirjallisuuteen tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Väylällä perehdyt myös yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. kandidaattiohjelman hakuohjeet tai kandidaatti- ja maisteriohjelman hakuohjeet).

Kirjallisuuden kandidaattiohjelma
Humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

Valitse kirjallisuuden kandidaattiväylä, jos tavoittelet nimenomaan alempaa korkeakoulututkintoa etkä aio jatkaa maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (180 op)
25 op kirjallisuuden perusopinnot*
35 op kirjallisuuden aineopinnot*
120 op Muut kandidaatintutkintoon soveltuvat opinnot**
*Suoritettuna joko pää- tai sivuaineen opetussuunnitelman mukaisesti.
**Muita tutkintoon soveltuvia väyläopintoja esitellään valintaperusteissa.

Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku.

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kaikki hakukelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet kandidaattiohjelmaan

Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kandidaatti-maisteriväylä on sinulle, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi tältä väylältä, saat oikeuden myös maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (25 op)
25 op
 kirjallisuuden perusopintokokonaisuus*
*Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin, kokonaisarvosana vähintään 3/5.

Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kahdeksan (8) hakukelpoista opiskelijaa. 

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen                                 

Kirjallisuuden opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kirjallisuuden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa esimerkiksi kirjallisuuden aineopinnot, viestintä- ja kieliopintoja sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja, jos opiskelet kandidaattiohjelmaan johtavalla väylällä. Voit saada ylimääräisistä opinnoistasi lisäpisteitä myös kandidaatti- ja maisteriohjelman hakuun (ks. kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet). 

Väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Kandidaattiohjelma: 180 op on noin 3 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Kandidaatti- ja maisteriohjelma:
 25 op on noin puoli vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kirjallisuuden opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen keväällä 2021, opintosi alkavat syksyllä 2021. Kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Huom.! Kandidaattiohjelmasta valmistuneiden täytyy hakea maisteriohjelmaan erikseen, ks. alla olevat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmat.

 

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.