Avoimen väylä kirjoittamisen kandidaatiksi

Avoimen väylällä voit opiskella pääosan kirjoittamisen kandidaatin tutkinnosta. Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Kirjoittamisen opinnoissa kehityt erilaisten tekstien tuottajana ja perehdyt kirjoittamisen tieteellisiin ja taiteellisiin lähtökohtiin.

Kirjoittamisen opinnoissa saat monipuolisia valmiuksia kirjoittamiseen, lukemiseen ja palautetyöskentelyyn. Opit soveltamaan kirjoittamisen tutkimuksen oppeja omaan kirjoittamiseesi.

Kirjoittamisen asiantuntijoita tarvitaan lähes kaikilla työelämän osa-alueilla. Sijoittumista työelämään ohjaavat myös vapaasti valittavat opinnot.

Haku ja opiskelijavalinta kirjoittamisen kandidaattiohjelmaan 

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Tutustut samalla kirjoittamiseen tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Väylällä perehdyt yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen väylän erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma
Humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

Kirjoittamisen kandidaattiväylä on sinulle, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Valitse kandidaattiväylä, jos tavoittelet nimenomaan alempaa korkeakoulututkintoa etkä aio jatkaa maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (180 op)
30 op kirjoittamisen perusopinnot
50 op kirjoittamisen aineopinnot*
9 op viestintä- ja kieliopinnot
91 op vapaasti valittavat opinnot
*Sisältäen kandidaatintutkielman. 

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä 2023

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan kaikki hakukelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet kandidaattiohjelmaan

Kirjoittamisen opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan kirjoittamisen perusopinnoista (30 op), joihin on erillinen haku. Lisäksi voit opiskella avoimessa yliopistossa kirjoittamisen aineopinnot sekä esimerkiksi suomen kieltä, kirjallisuutta sekä viestintä- ja kieliopintoja, jotka kuuluvat edellä mainittuihin tutkintoon soveltuviin väyläopintoihin (ks. kirjoittamisen valintaperusteet).

Väyläopinnot (180 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 3 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen kirjoittamisen opintoihin

Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pitkälti etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Avoimen väylältä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon valitut tekevät maturiteetin ja anovat tutkinnon tiedekunnasta.

Jos haluat opiskella myös maisterintutkinnon, sinun kannattaa opiskella kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylällä. Tällöin voit sisällyttää kirjoittamisen perus- ja aineopinnot tutkintoosi vapaasti valittavina opintoina. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, voit jatkaa kirjallisuuden syventävissä opinnoissa kirjoittamiseen painottuvien opintojaksojen parissa. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 2–3 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelun kautta.