Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Perusopintojen haku,  syksy 2022 - hakuaika 12. - 26.10.2022

Näin haet

Hakuohjeet koskevat tammikuussa 2023 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.10.2022 klo 9.00 ja päättyy 26.10.2022 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 90 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (lomake avataan haun alettua)

Hakutehtävä (hakutehtävä julkaistaan haun alettua)

Hakutehtävän ulkoasu ja toimittaminen

 • Ohjeet julkaistaan haun alettua

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 1. hakemuksen tyylin
 2. hakemuksen sisällön
 3. kahden lisäpisteen
 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys (max 14 pistettä):

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli (0-8 p): tekstin sujuvuus (0-4 p) ja yksilöllisyys (0–4 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa. Hakemukseen liitetään kopio todistuksesta. Keskeneräisistä opinnoista ei saa pisteitä. 

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa valintapäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opinnot tulee aloittaa tammikuussa 2023. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.

Perusopintojen haku, kevät 2022 - hakuaika 12. - 26.4.2022

Kaikille hakijoille on lähetetty henkilökohtainen valintapäätös sähköpostilla 17.5. 2022. Mikäli olet hakenut, etkä ole saanut päätöstä, tarkista roskaposti. Huom! Valitettavasti emme voi antaa henkilökohtaista palautetta hakutehtävistä.