Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Pe­rus­o­pin­to­jen haku, kevät 2021 - hakuaika 12. - 26.4.2021

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2021 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.4.2021 klo 9.00 ja päättyy 26.4.2021 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 75 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki aukeaa hakuajan alkaessa 12.4.2021 klo 9.00)

Hakutehtävä

  • julkaistaan haun alkaessa

Valintamenettely:

  • julkaistaan haun alkaessa

Valintapisteytys:

  • julkaistaan haun alkaessa

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus 1.8.2021 alkaen kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 11.8.2021. Opinnot tulee aloittaa elokuussa 2021. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 040 805 3112

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.