Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Kirjoittamisen perusopinnot

Seuraava hakuaika 11.-25.10.2023. Hakutehtävä uudistetaan. 

Kirjoittamisen perusopintojen (30 op) haku,  kevät 2023 - hakuaika 12. - 26.4.2023

Yleistä:

  • Perusopinnot voi suorittaa täysin etäopintoina. Huom! Emme järjestä lähiopetusta lv. 2023-24. Ryhmämuotoista opiskelua ja yhteisöllisyyttä tuetaan verkkokursseilla ja verkkotapaamisilla. 
  • Opinto-oikeutta haetaan koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille opintojaksoille ei voi hakea eikä ilmoittautua ilman perusopintojen suoritusoikeutta.
  • Perusopintokokonaisuuden opintomaksu on 450 e, joka maksetaan ilmoittautumisen jälkeen 2 tasaerässä. Ilmoittautuminen tapahtuu vasta opiskelijavalinnan jälkeen.
  • Saatua opinto-oikeutta ei voi siirtää myöhempään ajankohtaan
  • Kevään haussa ei ole tarjolla maksuttomia paikkoja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille
  • Opinto-oikeuden (3 lukukautta) sisällä opintoja voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti

Näin haet

Hakuohjeet koskevat elokuussa 2023 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.4.2023 klo 9.00 ja päättyy 26.4.2023 klo 15.00.

Ryhmään valitaan enintään 90 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake (linkki poistettu hakuajan päätyttyä)

Hakutehtävä

Lue hakuohjeet ja noudata niitä tarkasti.

Lue Panu Hämeenahon blogiteksti. Mieti sitten omaa lukuhistoriaasiolipa se lyhyt tai pitkä. Pohdi sitä suhteessa kirjoittajan kiipeilypuu -metaforaan tai keksi paremmin sinun lukemistasi peilaava metafora. Kirjoita sitten valitsemasi metaforan avulla omasta lukemisen historiastasi.

Mainitse koko hakemuksessasi vain kaksi teosta:

  • teos, joka on vaikuttanut kasvuusi kirjoittajana

  • teos, joka heijastelee tulevaisuuden toiveitasi kirjoittajana

Keskity pohtimaan syvällisesti valitsemiasi esimerkkiteoksia. Älä viittaa tai vihjaa mihinkään muihin teoksiin tai julkaisuihin. Ilmaise selkeästi, liittyykö teos kasvuusi vai tulevaisuuteesi.

Tutustu sitten perusopintojen osaamistavoitteisiin, valitse perustellen itsellesi kaikkein merkityksellisin ja kirjaa vain se hakemukseen. Millaisen kytkennän näet aiemmin valitsemiesi teosten ja osaamistavoitteesi välillä? Mainitse myös nimeltä kaksi opintojaksoa, jotka parhaiten vaikuttaisivat johtavan kohti valitsemaasi tavoitetta.

Valitse laji: proosa, draama, runo tai tietoteksti. Koko hakemuksen ei kuitenkaan tarvitse olla valitussa lajimuodossa. Yhtenäisyyttä voi luoda muillakin keinoilla. Anna oman yksilöllisen tyylisi näkyä.

 

Hakutehtävän ulkoasu ja toimittaminen

Kokoa ajatuksesi yhtenäiseksi tekstiksi, jonka pituus on 1 - 2 sivua ja korkeintaan 600 sanaa (myös ylätunnisteen sanat lasketaan). Käytä riviväliä 1,5 ja erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivivälillä. Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Huomaathan, että yliopistossa suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta saa 2 lisäpistettä. Liitä kopio perusopintojen todistuksesta hakemukseesi hakulomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti. Muista opinnoista ei saa lisäpisteitä, joten ethän toimita muita todistuksia.

Valintamenettely

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Hakijoiden saamat pistemäärät taulukoidaan osioittain. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

1. hakemuksentyylin,

2. hakemuksensisällön,

3. kahdenlisäpisteen tai

4. arvonnan perusteella.

Valintapisteytys:

Tyyli: Tekstin sujuvuus (0-4 p) ja yksilöllisyys (0-4 p)

Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).

Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa. Hakemukseen liitetään kopio todistuksesta. Keskeneräisistä opinnoista ei saa pisteitä.

Pisteyksessä annetaan vain kokonaisia pisteitä

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa valintapäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opinnot tulee aloittaa elokuussa 2023. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten opintoihin

Kirjoittamisen perusopintoja järjestetään myös joissakin avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitoksissa tarjolla lähiopetusta ja yhteisessä aikataulussa etenevä opintojasi tukeva ryhmä.  Ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin oppilaitoksen verkkosivuilta.