Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Pe­rus­o­pin­to­jen haku, syksy 2020 - hakuaika 13.-27.10.2020

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2020 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 13.10.2020 klo 9.00 ja päättyy 27.10.2020 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 75 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki sulkeutuu hakuajan päättyessä 27.10.2020 klo 15.00)

Hakutehtävä

Osa 1: Tutustu Kirjoittajan matkassa -blogiimme.

 • Valitse blogista 2–3 kirjoitusta, joihin peilaat omaa kirjallista elämääsi.
 • Mieti, millainen kirjallinen elämäsi on ollut ja mihin suuntaan haluaisit nyt kehittyä. Muista tekijänoikeudet: mainitse tekstissäsi nimeltä valitsemasi blogikirjoitusten tekijät.

Osa 2: Tutustu kirjoittamisen perusopintojen opintokokonaisuuteen.

 • Pohdi, miten opintojen sisällöt ja tavoitteet kohtaavat omat tavoitteesi.

Hakutehtävän kirjoittaminen:

 • Kokoa ajatuksesi (osat 1 ja 2) yhtenäiseksi tekstiksi, jonka pituus on 1,5–2 sivua (ulkoasuohjeet löydät alta). Laji on vapaa, anna oman tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu:

 • Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Calibri (pistekoko 11) tai Times New Roman (pistekoko 12).
 • Riviväli tekstissä on 1,5.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Paperin vasemman ja oikean reunan marginaalit ovat 2 cm, ja ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5 cm.
 • Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 • 1. hakemuksen tyylin
 • 2. hakemuksen sisällön
 • 3. kahden lisäpisteen
 • 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys:

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa.
 • Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.
 • Maksimivalintapistemäärä: 14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus 2.1.2021 alkaen kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 11.1.2021. Opinnot tulee aloittaa tammikuussa 2021. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 040 805 3112

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.