Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Perusopintojen haku, kevät 2021 - hakuaika 12. - 26.4.2021

Kevään 2021 valinnoista on tiedotettu kaikille hakijoille sähköpostilla 17.5.  Mikäli olet hakenut, etkä ole saanut sähköpostia, tarkista myös roskaposti. Tarvittaessa ota yhteyttä valmistelijaan puh. 050 4285293.

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2021 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.4.2021 klo 9.00 ja päättyy 26.4.2021 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 75 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Hakuaika päättynyt 26.4.2021 klo 15.00)

Hakutehtävä

Tutustu kirjoittamisen perusopintojen opetusohjelmaan ja lue Kirjoittajan matkassa -blogista Panu Hämeenahon kirjoitus Kallen kiipeilypuu.

 • Kirjoita omasta kirjoittajan kiipeilypuustasi tai havainnollista jollain muulla metaforalla lukemisen vaikutusta kasvuusi kirjoittajana. Anna oman tyylisi näkyä.
 • Mainitse nimeltä 2−3 teosta, jotka ovat eri tavoin merkityksellisiä oman kirjoittamisesi kannalta. Millaiseksi toivot kirjoittajan kiipeilypuusi kasvavan jatkossa?
 • Peilaa tulevaisuuteen liittyvää pohdintaasi perusopintojen osaamistavoitteisiin ja nosta kaksi perusteltua esimerkkiä perusopintojen opintojaksoista.

Hakutehtävän kirjoittaminen

 • Tekstin pituus 1,5−2 sivua (ulkoasuohjeet löydät alta). Laji on vapaa, anna oman tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu

 • Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Calibri (pistekoko 11) tai Times New Roman (pistekoko 12). Riviväli tekstissä on 1,5.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Paperin vasemman ja oikean reunan marginaalit ovat 2 cm, ja ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5 cm.
 • Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 1. hakemuksen tyylin
 2. hakemuksen sisällön
 3. kahden lisäpisteen
 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys:

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa.
 • Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.
 • Maksimivalintapistemäärä: 14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus 1.8.2021 alkaen kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 11.8.2021. Opinnot tulee aloittaa elokuussa 2021. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.