Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Pe­rus­o­pin­to­jen haku, syksy 2019 - haku päättynyt

Näin haet

Hakuohjeet koskevat tammikuussa 2020 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 8.10.2019 klo 9.00 ja päättyy 23.10.2019 klo 15.00. 

Opintoihin valitaan enintään 75 ja vähintään 50 opiskelijaa/haku.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. 

Hakulomake (Linkki sulkeutunut hakuajan päätyttyä 23.10.2019 klo 15.00.)

Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna järjestelmään hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteiden tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. 

Valintakriteerit: Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Hakijoiden saamat pistemäärät taulukoidaan osioittain. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

1. hakemuksen tyylin,
2. hakemuksen sisällön,
3. kahden lisäpisteen tai
4. arvonnan perusteella.

Valintapisteytys: 

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
  • Lue hakutehtävän ohje alempaa tältä sivulta.
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa.
 • Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.
 • Maksimivalintapistemäärä: 14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  Jos opiskelijavalintaa ei ole opiskelijan mielestä tehty valintaperusteiden mukaisesti, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Huom! Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Perusopintoihin hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 2.1.2020 alkaen kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 10.1.2020. Jos opintoja ei ole aloitettu (yhtään suoritusmerkintää ei ole kirjattu) myönnettynä opinto-oikeusaikana, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 050 428 0808 tai 040 805 3112

Hakutehtävä

Osa 1: Tutustu Kirjoittajan matkassa -blogiimme.

 • Valitse blogista 2–3 kirjoitusta, joihin peilaat omaa kirjallista elämääsi.
 • Mieti, millainen kirjallinen elämäsi on ollut ja mihin suuntaan haluaisit nyt kehittyä. Muista tekijänoikeudet: mainitse tekstissäsi nimeltä valitsemasi blogikirjoitusten tekijät.

Osa 2: Tutustu kirjoittamisen perusopintojen opintokokonaisuuteen.

 • Pohdi, miten opintojen sisällöt ja tavoitteet kohtaavat omat tavoitteesi.

Hakutehtävän kirjoittaminen:

 • Kokoa ajatuksesi (osat 1 ja 2) yhtenäiseksi tekstiksi, jonka pituus on 2 sivua (ulkoasuohjeet löydät alta). Laji on vapaa, anna oman tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu:

 • Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Calibri (pistekoko 11) tai Times New Roman (pistekoko 12).
 • Riviväli tekstissä on 1,5.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Paperin vasemman ja oikean reunan marginaalit ovat 2 cm, ja ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5 cm.
 • Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Pe­rus­o­pin­to­jen haku, kevät 2020

Hakuohjeet julkaistaan maaliskuussa2020.

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.