Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Perusopintojen haku, kevät 2022 - hakuaika 12. - 26.4.2022

Kaikille hakijoille on lähetetty henkilökohtainen valintapäätös sähköpostilla 17.5. Mikäli olet hakenut, etkä ole saanut päätöstä, tarkista roskaposti. Huom! Valitettavasti emme voi antaa henkilökohtaista palautetta hakutehtävistä.

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä elokuussa 2022 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.4.2022 klo 9.00 ja päättyy 26.4.2022 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 90 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (lomake suljettu hakuajan päätyttyä)

Hakutehtävä

Lue Panu Hämeenahon blogiteksti.
Mieti aluksi koko lukuhistoriaasi. Pohdi sitä suhteessa kirjoittajankiipeilypuu -metaforaan tai keksi paremmin sinun lukemistasi peilaava metafora.

Valitse sitten kaksi – ja vain kaksi – teosta, jotka mainitset hakemuksessasi:

 • teos, joka on vaikuttanut kasvuusi kirjoittajana
 • teos, joka heijastelee tulevaisuuden toiveitasi kirjoittajana

Tutustu perusopintojen osaamistavoitteisiin, valitse perustellen itsellesi kaikkein merkityksellisin ja kirjaa vain se hakemukseen. Mainitse nimeltä kaksi opintojaksoa, jotka parhaiten vaikuttaisivat johtavan kohti valitsemaasi tavoitetta.
Kokoa ajatuksesi yhtenäiseksi tekstiksi.

Hakutehtävän kirjoittaminen

 • Tekstin pituus 1,5−2 sivua ja korkeintaan 600 sanaa.  Tarkemman ulkoasuohjeen löydät alta. Laji on vapaa, anna oman tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu

 • Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Calibri (pistekoko 11) tai Times New Roman (pistekoko 12). Riviväli tekstissä on 1,5.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 1. hakemuksen tyylin
 2. hakemuksen sisällön
 3. kahden lisäpisteen
 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys:

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa.
 • Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.
 • Maksimivalintapistemäärä: 14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa valintapäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opinnot tulee aloittaa elokuussa 2022. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.