Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Perusopintojen haku,  syksy 2022 - hakuaika 12. - 26.10.2022

Valintapäätökset lähetetty sähköpostilla kaikille hakeneille. Mikäli et ole saanut valintapäätöstä, tarkista roskaposti ja ota tarvittaessa yhteyttä valmistelijaan paula.savela@jyu.fi

Näin haet

Hakuohjeet koskevat tammikuussa 2023 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.10.2022 klo 9.00 ja päättyy 26.10.2022 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 90 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (linkki poistettu haun päätyttyä)

Hakutehtävä

Lue hakuohjeet ja noudata niitä tarkasti.

Lue Panu Hämeenahon blogiteksti. Mieti sitten omaa lukuhistoriaasiolipa se lyhyt tai pitkä. Pohdi sitä suhteessa kirjoittajan kiipeilypuu -metaforaan tai keksi paremmin sinun lukemistasi peilaava metafora. Kirjoita sitten valitsemasi metaforan avulla omasta kirjoittamisen historiastasi.

Mainitse koko hakemuksessasi vain kaksi teosta:

 • teos, joka on vaikuttanut kasvuusi kirjoittajana

 • teos, joka heijastelee tulevaisuuden toiveitasi kirjoittajana

Jätä pois teossarjat ja viittaukset muihin kirjailijoihin, keskity pohtimaan syvällisesti valitsemiasi esimerkkiteoksia. Ilmaise selkeästi, liittyykö teos kasvuusi vai tulevaisuuteesi.

Tutustu sitten perusopintojen osaamistavoitteisiin, valitse perustellen itsellesi kaikkein merkityksellisin ja kirjaa vain se hakemukseen. Mainitse nimeltä kaksi opintojaksoa, jotka parhaiten vaikuttaisivat johtavan kohti valitsemaasi tavoitetta. Millaisen kytkennän näet aiemmin valitsemiesi teosten ja osaamistavoitteesi välillä?

Valitse laji: proosa, draama, runo tai tietoteksti. Anna oman yksilöllisen tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu ja toimittaminen

Kokoa ajatuksesi yhtenäiseksi tekstiksi, jonka pituus on 1 - 2 sivua ja korkeintaan 600 sanaa. Erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivivälillä. Tallenna hakutehtävä pdf- tai rtf -tiedostoksi.

Huomaathan, että jossakin yliopistossa suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta saa 2 lisäpistettä. Liitä kopio perusopintojen todistuksesta hakemukseesi hakulomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti. Muista opinnoista ei saa lisäpisteitä, joten ethän toimita muita todistuksia.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 1. hakemuksen tyylin
 2. hakemuksen sisällön
 3. kahden lisäpisteen
 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys (max 14 pistettä):

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli (0-8 p): tekstin sujuvuus (0-4 p) ja yksilöllisyys (0–4 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa. Hakemukseen liitetään kopio todistuksesta. Keskeneräisistä opinnoista ei saa pisteitä. 
 • Pisteytyksessä annetaan vain kokonaisia pisteitä

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa valintapäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opinnot tulee aloittaa tammikuussa 2023. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.