Kirjoittamisen perusopintojen hakuohjeet

Perusopintojen haku, syksy 2021 - hakuaika 13. - 27.10.2021

Valintapäätökset lähetetty sähköpostilla kaikille hakijoille. Mikäli et ole saanut valintapäätöstä, tarkista ensin roskaposti ja ota sitten tarvittaessa yhteyttä valmistelijaan (yhteystiedot alla, kohta Lisätiedustelut).

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä tammikuussa 2022 käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 13.10.2021 klo 9.00 ja päättyy 27.10.2021 klo 15.00.

Ryhmään valitaan 75 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Hakulomake suljettu hakuajan päättymisen jälkeen)

Hakutehtävä

Syksyn 2021 hakutehtävä poistettu. Kevään 2022 hakutehtävä julkaistaan haun alkaessa. 

Hakutehtävän kirjoittaminen

 • Tekstin pituus 1,5−2 sivua (ulkoasuohjeet löydät alta). Laji on vapaa, anna oman tyylisi näkyä.

Hakutehtävän ulkoasu

 • Perusmerkkilajiksi valitaan esimerkiksi Calibri (pistekoko 11) tai Times New Roman (pistekoko 12). Riviväli tekstissä on 1,5.
 • Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.
 • Paperin vasemman ja oikean reunan marginaalit ovat 2 cm, ja ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5 cm.
 • Tallenna hakutehtävä pdf-tiedostoksi.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

 1. hakemuksen tyylin
 2. hakemuksen sisällön
 3. kahden lisäpisteen
 4. arvonnan perusteella

Valintapisteytys:

 • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
  • Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
  • Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
 • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa.
 • Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.
 • Maksimivalintapistemäärä: 14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus 2.1.2022 alkaen kolmeksi lukukaudeksi. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 11.1.2022. Opinnot tulee aloittaa tammikuussa 2022. Jos opiskelijalla ei ole yhtään opintosuoritusta opinto-oikeuden päätyttyä, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.