Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot JYU avoimessa

Ota kuntoutuksen ydinosaaminen haltuun JYU avoimen yliopiston opinnoissa. Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot sopivat alan ammattilaisille sekä kuntoutusalalle suuntautuville

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Osa opintokokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan Oulun yliopiston / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina. Kuntoutuksen opintojen hinta on kaikissa edellä mainituissa oppilaitoksissa 15 euroa / opintopiste.

Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op):

 Valinnaiset opintojaksot (5-10 op): 

Tutkittua tietoa ja osaamista kuntoutuksen alalle

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opinnoissa perehdytään kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen

Yhteiskunnan muuttuminen asettaa tarpeen kuntoutustoiminnan kehittämiselle. Myös osaajapulaa on kuntoutuksen koulutuksen saaneista ammattihenkilöistä. Opintokokonaisuus vastaa kuntoutuksen osaajapulaan ja opintojen kautta rakentuneita tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää päätöksenteon ja suunnittelun tukena riippumatta omasta aikaisemmasta kuntoutuksen suuntautumisesta.

Kuntoutuksen opinnot

  • opiskellaan täysin verkkovälitteisesti; valitse opinto-oppaasta opintojakso, jolle haluat ilmoittautua ja valitse välilehdeltä kohta "ilmoittaudu opintoihin"
  • Opintojen hinta on 15 € / opintopiste
  • Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittaudutaan Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun kautta

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa