Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot JYU avoimessa

Ota kuntoutuksen ydinosaaminen haltuun JYU avoimen yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyöopinnoissa. Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot sopivat alan ammattilaisille sekä kuntoutusalalle suuntautuville

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa.  Opintokokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa aikaisemmassa OKM:n rahoittamassa ProKuntoutus-hankkeessa.

Joustavasti verkko-opintoina

  • Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina
  • Opinnot ovat työelämäläheiset ja soveltavat
  • Kuntoutuksen opintojen hinta on 15 euroa / opintopiste

Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op):

 Valinnaiset opintojaksot (5-10 op): 

Tutkittua tietoa ja osaamista kuntoutuksen alalle

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opinnoissa perehdytään kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen

Yhteiskunnan muuttuminen asettaa tarpeen kuntoutustoiminnan kehittämiselle. Myös osaajapulaa on kuntoutuksen koulutuksen saaneista ammattihenkilöistä. Opintokokonaisuus vastaa kuntoutuksen osaajapulaan ja opintojen kautta rakentuneita tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää päätöksenteon ja suunnittelun tukena riippumatta omasta aikaisemmasta kuntoutuksen suuntautumisesta.

Tutustu tästä ProKuntoutus 2.0. -verkkokoulutus tuottaa osaavia ammattilaisia asiakkaita varten -blogitekstiin.

Tutustu tästä ProKuntoutus -uutiseen

Kuntoutuksen opinnot

Opinnoista vastaavat henkilöt:

  • Heikki Kivistö Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto heikki.k.kivisto(at)jyu.fi
  • Heidi Ruotsalainen Oulun ammattikorkeakoulu heidi.ruotsalainen(at)oamk.fi

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa