Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot JYU avoimessa

Ota kuntoutuksen ydinosaaminen haltuun JYU avoimen yliopiston opinnoissa. Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot sopivat alan ammattilaisille sekä kuntoutusalalle suuntautuville

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Osa opintokokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina. 

Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op):

 Valinnaiset opintojaksot (5-10 op): 

  • 0D00C164 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu 20.4.-31.5.2022, ilmoittautumislinkki päivitetään syys-lokakuussa)
  • FTES1007 Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, syksyllä 2022, ilmoittautumislinkki päivitetään keväällä 2022) 

Tutkittua tietoa ja osaamista kuntoutuksen alalle

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opinnoissa perehdytään kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen

Yhteiskunnan muuttuminen asettaa tarpeen kuntoutustoiminnan kehittämiselle. Myös osaajapulaa on kuntoutuksen koulutuksen saaneista ammattihenkilöistä. Opintokokonaisuus vastaa kuntoutuksen osaajapulaan ja opintojen kautta rakentuneita tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää päätöksenteon ja suunnittelun tukena riippumatta omasta aikaisemmasta kuntoutuksen suuntautumisesta.

Kuntoutuksen opinnot

  • opiskellaan täysin verkkovälitteisesti; valitse opinto-oppaasta opintojakso, jolle haluat ilmoittautua ja valitse välilehdeltä kohta "ilmoittaudu opintoihin"
  • Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittaudutaan Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Nämä aikataulutiedot, ilmoittautumislinkit ja ilmoittautumisohjeet päivitetään opinto-oppaaseen syys-lokakuun 2021 aikana

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa