Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus

Avoimen yliopiston Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot tuovat osaamista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan parissa työskenteleville sekä kaikille aiheista kiinnostuneille. Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolle kaivataan yhä monialaisempaa osaamista. Opiskele joustavasti, ilmoittaudu ympäri vuoden. Opintoihin kuuluu maksuton Kehosta mitattava hyvinvointitieto -kurssi.

Tutkittua  tietoa liikunnan ja hyvinvoinnin teemoista

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuus on suunnattu liikunta-, terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää ja päivittää aiempaa osaamistaan. Kokonaisuus sopii myös kaikille alasta kiinnostuneille. Se on laajuudeltaan 15-50 opintopistettä. 

Voit rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itsellesi sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa parhaiten oman osaamisesi kehittämisen tarpeita.

Näissä opinnoissa voit opiskella seuraavia liikunnan ja hyvinvoinnin osa-alueita:

 • Liikkumista, terveyttä ja hyvinvointia eri ikäkausina
 • Hyvinvoinnin edistäminen ja valmennus
 • Liikunta- ja hyvinvointiteknologia
 • Oman osaamisen kehittäminen ja markkinointi

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden rakenne

Pakolliset opintojaksot 6 op

 • LTKY4002 Orientaatio Liikunta ja hyvinvointiosaamiseen 1op
 • LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto 2 op
 • LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op
 • LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen 1 op

Valinnaiset opintojaksot

Pakollisten opintojaksojen lisäksi valitaan valinnaisia opintojaksoja niin paljon, että opintokokonaisuuden minimilaajuus 15 op täyttyy. Voit valita valinnaisia opintoja vapaasti alla olevilta osa-alueilta.

Liikkumista, terveyttä ja hyvinvointia eri ikäkausina

 • LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa 5 op
 • LBIP1015 Fysiologian perusteet 2 op
 • LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot 2 op
 • LNLP1003 Lasten ja nuorten liikunta ja terveys 4 op
 • TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen 4 op
 • KTEA012 Urheilijan terveys 4 op
 • LLTY011 Ravitsemus ja liikunta (luentokurssi) 4 op

Hyvinvoinnin edistäminen ja valmennus

 • TTIP1002 Terveyden edistäminen 3 op
 • LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen 5 op
 • LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet 5 op
 • LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka 3 op

Liikunta- ja hyvinvointiteknologia sekä digiosaaminen

 • LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta 3 op
 • TIEP1830 Johdatus robotiikkaan 2 op
 • TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia 2 op

Yrittäjyys ja markkinointi

 • JSBY7110 Digimarkkinointia käytännössä 2 op
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet 5 op
Kehosta mitattava hyvinvointitieto


Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen -opinnoissa

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus
Luota tutkittuun tietoon. Edistä hyvinvointia sekä liikkumisen mahdollisuuksia ja iloa!