Liikuntaa ja terveyttä

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista.

Liikunta_ja_Terveys_pikkukuva.png

Voit opiskella liikunnan ja terveyden perusopintoja

  • lähi- ja etäopiskelua yhdistämällä
  • ilmoittautumalla koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille
  • lähiopetusta on sekä Jyväskylässä että Helsingissä

Opiskelet liikunnan ja terveyden perusopintoja Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti!

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunnan ja terveyden perusopinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta. 

Lukuvuosi 2018-2019

Löydät Liikunnan ja terveyden perusopintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintojärjestelmästämme Korpista: Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op)

Lukuvuosi 2019-2020 

Liikunnan ja terveyden perusopintojen (25 op) lukuvuoden 2019-2020 aikataulutiedot päivitetään verkkosivuille touko-kesäkuussa

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy liikuntatieteiden tiedekunnan kandidaatin opintoihin.

Mikäli sinulla on aiempi liikunta- tai terveysalan tutkinto ja tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, kannattaa tutustua myös tutkinto-opiskelijan osaamisen hyväksilukuperiaatteisiin. Huomioithan, että nämä hyväksilukuperiaatteet koskevat vain liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä aiemmalla koulutuksella hyväksilukuja liikunnan ja terveyden perusopinnoista.