Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Kehitä ymmärrystäsi liikunnan ja terveyden merkityksestä opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot avoimessa yliopistossa.

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opiskelet Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkittua tietoa liikunnasta ja terveydestä

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Opinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla; ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisessä opinto-oppaassa. Ilmoittautumisen ja opintotarjonnan lisäksi löydät avoimen opinto-oppaasta myös muuta opiskeluasi tukevaa materiaalia, kuten oppiaineen esittelyn ja opiskeluohjeita.

Liikunnan ja terveyden monitieteisissä perusopinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina (yhdellä opintojaksolla läsnäoloa vaativaa lähiopetusta)
  • voit osallistua lähiopetukseen Jyväskylässä tai Helsingissä
  • ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan opinto-oppaan kautta: valitse opintojakso, jolle haluat ilmoittautua ja valitse välilehdeltä "Ilmoittaudu opintoihin", ks. tietoa toiminnan muutoksista
Opiskelijatarina
Avoimen opinnoista oli apua myös pääsykokeissa

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) ovat opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lisätietoja löydät alla olevista linkeistä:


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa