Liikunnan ja terveyden perusopinnot

Kehitä ymmärrystäsi liikunnan ja terveyden merkityksestä opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot avoimessa yliopistossa.

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opiskelet Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

Liikunta_ja_Terveys_pikkukuva.png

Voit opiskella liikunnan ja terveyden perusopintoja

  • ilmoittautumalla opintoihin ja aloittamalla milloin tahansa
  • Voit ilmoittautua 31.7.2020 saakka koko perusopintokokonaisuuteen (25 op) tai yksittäisille opintojaksoille (2–5 op).
  • 1.8.2020 alkaen opintoihin ilmoittaudutaan uuden opetussuunnitelman 2020–2023 mukaisesti opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista. Suoritustapa- ja aikataulutiedot löytyvät verkkosivuilta kesäkuussa.
  • etä- ja lähiopetusta yhdistelemällä (perusopintokokonaisuus 25 op sisältää 1.8. alkaen yhden opintojakson, joissa on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta)
  • lähiopetukseen voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä. Huom! Keväällä 2020 lähiopetusjaksot poikkeuksellisesti mahdollista tehdä verkon välityksellä

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunnan ja terveyden perusopinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta.  

Lukuvuosi 2019-2020

Opiskelijatarina
Avoimen opinnoista oli apua myös pääsykokeissa

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Perusopintokokonaisuus ei ole opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen perusopintoja vastaava opintokokonaisuus eli liikunnan ja terveyden perusopinnot ei anna oikeutta hakeutua liikuntakasvatuksen aineopintoihin.

Mikäli sinulla on aiempi liikunta- tai terveysalan tutkinto (liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja) ja tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, kannattaa tutustua tutkinto-opiskelijan osaamisen hyväksilukuperiaatteisiin sekä erityisesti liikuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksiluettaviin opintojaksoihin. Nämä hyväksilukuperiaatteet koskevat vain liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä hyväksilukuja liikunnan ja terveyden perusopinnoista. Opintojen suunnittelussa ja tutkintotavoitteisessa opiskelussa voit olla yhteydessä oppiaineen yhteyshenkilöihin.


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa