Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Kehitä ymmärrystäsi liikunnan ja terveyden merkityksestä opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot avoimessa yliopistossa.

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opiskelet Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

Liikunta_ja_Terveys_pikkukuva.png

Tutkittua tietoa liikunnasta ja terveydestä

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunnan ja terveyden perusopinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta.

Voit opiskella liikunnan ja terveyden monitieteisiä perusopintoja

  • aloittamalla opintoja ympäri vuoden
  • ilmoittautumalla opintoihin JYU avoimen opinto-oppaan kautta opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista
  • pääosin etä- ja verkko-opintoina (yhdessä opintojaksossa läsnäoloa vaativaa lähiopetusta)
  • lähiopetukseen voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä.

Opintotarjonta 2020–2023

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot, 25 op
LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 1 op
LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria, 2 op
LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä, 2 op
LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, 2 op
LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka, 3 op

Liikunta elämänkulussa -moduuli 15 op (osa monitieteisiä perusopintoja)
LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen, 5 op
LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa, 5 op
LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen, 5 op
Opiskelijatarina
Avoimen opinnoista oli apua myös pääsykokeissa

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) ovat opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lisätietoja löydät alla olevista linkeistä:

 


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa